(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2019; phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 30-9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2019; phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các vụ, cục Ban Tổ chức Trung ương.

Tại điểm cầu Thanh Hóa, dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các huyện, thị xã, thành ủy.

9 tháng năm 2019, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm do ngành đề ra và đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, đạt nhiều kết quả tích cực, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Nổi bật là việc toàn ngành tích cực tham mưu cấp ủy triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung chuẩn bị 4 nội dung nêu trong Chỉ thị, nhất là trong công tác cán bộ, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những phần từ cơ hội, chạy chức chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực..., không để sót người tài, có cơ chế bảo vệ người tài.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành TCXDĐ đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm đó là: Một là, luôn kiên định nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bám sát thực tiễn để đổi mới, sáng tạo, chống bảo thù, trì trệ; đồng thời đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện cơ hội chính trị. Hai là, kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó chỉnh đốn Đảng được chú trọng, tăng cường. Phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục để ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Ba là, công tác TCXDĐ phải tiến hành toàn diện, đồng bộ đi đôi với xác định đúng trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; cách làm chắc chắn, bài bản, khoa học; không cầu toàn, không chủ quan, nóng vội, không tự mãn với thành tích đạt được. Bốn là, phải kết hợp hài hòa cả từ trên xuống và từ dưới lên, đặc biệt coi trọng sự gương mẫu của cấp ừên và người đứng đầu; tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; đề cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên với phát huy vai trò tích cực của nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Năm là, thường xuyên đổi mới công tác cán bộ và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019, ngành TCXDĐ đã đề ra 9 giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng ngành TCXDĐ trong sạch, vững mạnh.

Ý kiến thảo luận tại các điểm cầu trong cả nước đã trao đổi, giới thiệu mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu thảo luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn đồng tình và nhất trí với báo cáo được Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại hội nghị. Đồng thời báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhất là, việc thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Sau thời gian nghiêm túc triển khai thực hiện tỉnh Thanh Hóa đã đạt được kết quả khả quan. Đến ngày 29-8-2019 UBND tỉnh đã có tờ trình số 126 trình Thủ tưởng Chính phủ về việc sắp xếp 143 xã, thành 67 xã, (giảm 76 xã). Như vậy, sau khi sắp xếp, tỉnh Thanh Hóa từ 635 xã, phường, thị trấn xuống còn 559 xã, phường, thị trấn. Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp thể hiện sự quyết tâm rất lớn của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, phù hợp với tình hình thực tế. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đang chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và phấn đấu các xã sáp nhập sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1-12-2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện 9 tháng của ngành TCXDĐ. Đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu ngành TCXDĐ từ Trung ương đến cơ sở cần tích cực tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Hoàn thành việc tham mưu cấp ủy quán triệt và triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thu hút, trọng dụng nhân tài. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là các nghị quyết Trung ương 4,6,7 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Để làm tốt các công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu ngành TCXDĐ cần tập trung chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực ”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Tập trung chống suy thoái, “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa", đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cán bộ, đấu tranh chống xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác TCXDĐ “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông” góp phần huy động trí tuệ toàn ngành, hoàn thành các đề án, nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp giao trong năm 2019; xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]