(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã có nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đề cao trách nhiệm nêu gương

Những năm qua, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã có nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đề cao trách nhiệm nêu gương

Cán bộ, công chức xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa quan tâm tạo điều kiện để người dân ứng dụng công nghệ vào sản xuất nâng cao đời sống.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lương Thị Hoa cho biết: Trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, huyện Thiệu Hóa đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 12-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, từ đó chỉ đạo triển khai thực hiện một cách sáng tạo, khoa học, thống nhất và phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ huyện. Trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) Thiệu Hóa đã xác định khâu đột phá là: Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trên cơ sở đó, BTVHU đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện triển khai, tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua các hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, triển khai, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm, xây dựng chương trình hành động toàn khóa, xây dựng kế hoạch đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các tập thể và cá nhân; đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu hàng năm theo kế hoạch đề ra. Qua đó đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 có chiều sâu, tạo sức lan tỏa lớn, ngay từ đầu năm, BTVHU Thiệu Hóa căn cứ nội dung chuyên đề từng năm, bám sát hướng dẫn của cấp trên, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch làm theo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Nội dung chủ yếu là: Xây dựng lề lối, tác phong trong công việc “gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tụy, phục vụ Nhân dân”; xây dựng xã nông thôn mới, thôn nông thôn mới, đơn vị kiểu mẫu; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; quản lý hành lang an toàn giao thông; chỉ đạo giải quyết ô nhiễm môi trường. Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng căn cứ nhiệm vụ, chức năng của mình, xây dựng tiêu chí, chuẩn mực dễ nhớ, dễ thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, các đồng chí trong BTVHU, trưởng, phó phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện đã xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân gắn với việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở là đối tượng thuộc diện BTVHU quản lý xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; xây dựng nông thôn mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào huyện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch vùng huyện, quy hoạch mở rộng không gian thị trấn Thiệu Hóa... thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân... Từ kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 5 năm qua đã góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công tác dân vận trong khối các cơ quan chính quyền. BTVHU đã xây dựng bộ tiêu chí đạo đức của cán bộ, đảng viên huyện Thiệu Hóa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động phấn đấu, rèn luyện thường xuyên.

Từ các phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác, đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị như: ủy ban MTTQ triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; đoàn thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; mô hình “Dòng sông không rác thải”, “”Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường“...; hội LHPN với phong trào thi đua”Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc“, gắn với cuộc vận động”Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch“, và”“Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; hội cựu chiến binh với phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; liên đoàn lao động với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo“; phong trào”Giỏi việc nước, đảm việc nhà“;”Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả".

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa tiếp tục triển khai, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; chuyên đề toàn khóa đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong quá trình thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị sẽ kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu để xây dựng huyện Thiệu Hóa trở thành huyện nông thôn mới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu


Bài và ảnh: Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]