(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Sáng 12-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Toàn cảnh đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đồng chí Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 149 đại biểu chính thức đại diện cho gần 2.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Theo báo cáo Chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Mường Lát đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đã đề ra.

Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 8,6%. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 885,4 tỷ đồng, tăng 39%, gấp 1,4 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 20,7 triệu đồng tăng 4,7 triệu đồng so với năm 2015.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục giữ được quy mô sản xuất và phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị trên một đơn vị diện tích. Giá trị sản xuất bình quân ngành trồng trọt đạt 103 tỷ đồng/năm, tăng 18,3% so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tiểu- thủ công nghiệp, xây dựng bình quân hàng năm đạt 15%, vượt 5,3% so với năm 2015.

Dịch vụ - thương mại phát triển ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân. Giá trị sản xuất ước đạt 380 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với năm 2015. Công tác tuyên truyền kêu gọi thu hút đầu tư được chú trọng, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện…

An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được nâng lên, các chương trình, dự án giảm nghèo tiếp tục được chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tốt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Mường Lát tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; tích cực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, tăng thu ngân sách. Quan tâm bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Phát huy nội lực, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chăm lo giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Quyết tâm đưa huyện từng bước thoát nghèo bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp vào Báo cáo Chính trị để Đảng bộ huyện Mường Lát tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mường Lát đã nỗ lực giành được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của huyện để có hướng khắc phục trong thời gian tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện Mường Lát cần tập trung cao nhất cho nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Trong đó, tập trung chỉ đạo tổ chức lại sản xuất nông- lâm nghiệp theo hướng nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả. Khảo sát, đánh giá lại điều kiện thổ nhưỡng, đất đai trên địa bàn, làm cơ sở để xác định và bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp, nhất là những loại cây trồng mà huyện có lợi thế. Tiếp tục ổn định diện tích đất lúa ở những nơi có điều kiện, gắn với thâm canh, tăng năng suất để đảm bảo an ninh lương thực. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, chuyển từ phương thức chăn nuôi truyền thống, phân tán, nhỏ lẻ, sang chăn nuôi trang trại, gia trại.

Coi trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; tích cực kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện tốt các chương trình 134, 135, 30a… Tập trung quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư có trọng điểm các công trình hạ tầng quan trọng; quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí các hộ dân đang cư trú ở những nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quyét, sạt lỡ đất, về các tái định cư, gắn với xây dựng các bản nông thôn mới.

Chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp…

Ngày 13-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Lát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]