(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12-3-1940, Đảng bộ huyện Hậu Lộc được thành lập. Kể từ đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, công tác tuyên giáo đã đưa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công tác tuyên giáo Hậu Lộc góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 12-3-1940, Đảng bộ huyện Hậu Lộc được thành lập. Kể từ đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, công tác tuyên giáo đã đưa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác tuyên giáo Hậu Lộc góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hộiBan Tuyên giáo Huyện ủy Hậu Lộc tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hệ thống tuyên giáo từ huyện xuống cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của ngành, tham mưu có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. Nhiều phong trào thi đua trong đảng bộ, trong quần chúng Nhân dân được chỉ đạo cụ thể, sát sao, các điển hình tiên tiến được nhân rộng. Việc học tập, triển khai nghị quyết của Đảng được đổi mới và gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức cho trên 90% đảng viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng; 100% tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, tiến hành sơ kết, tổng kết theo kế hoạch đề ra.

Trong công tác khoa giáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Qua đó giúp cấp ủy thực hiện việc kiểm tra định hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giáo dục công dân, đạo đức của các nhà trường. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các đảng bộ, ngành, đơn vị đẩy mạnh việc triển khai nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử đảng bộ, ngành, đơn vị. Đến nay đã hoàn thành tái bản sách “Địa chí Hậu Lộc”; có 20/23 xã, thị trấn hoàn thành việc biên soạn và phát hành lịch sử đảng bộ địa phương; 5 đơn vị, cơ quan hoàn thành lịch sử và kỷ yếu truyền thống. Biên soạn và xuất bản cuốn Thông tin nội bộ đảm bảo chất lượng, phục vụ sinh hoạt chi bộ. Thành lập ban chỉ đạo 94 (nay là ban chỉ đạo 35) về chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Huyện đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong huyện xây dựng kế hoạch toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là việc xây dựng công dân gương mẫu; làng, xã kiểu mẫu; ngành, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu.

Tổ chức bộ máy hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở từng bước được đổi mới, kiện toàn, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Không chỉ có đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo của cấp ủy, mà còn có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cùng đông đảo cộng tác viên.

Trước những yêu cầu của tình hình mới, tuyên giáo Hậu Lộc tiếp tục nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tập trung tuyên truyền kết quả đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2020 và trong cả nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tạo sức lan tỏa cả về nhận thức, tư tưởng, tình cảm, hành động của toàn xã hội đối với tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người. Tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với các sự kiện chính trị của tỉnh và đất nước. Không ngừng đổi mới phương pháp xây dựng hệ thống tuyên giáo, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có đủ bản lĩnh, trình độ, năng lực đảm nhận nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]