(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường hoạt động đối thoại với Nhân dân. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân đã được giải quyết thấu tình, đạt lý, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

Chú trọng đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường hoạt động đối thoại với Nhân dân. Thông qua đối thoại, nhiều vấn đề vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân đã được giải quyết thấu tình, đạt lý, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

Chú trọng đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dânChính quyền xã Đông Phú (Đông Sơn) đối thoại với người dân thôn Hoằng Thịnh.

Với tinh thần gần dân, sát dân, bảo vệ quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của người dân và thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng chí Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa luôn duy trì chế độ tiếp dân theo định kỳ. Tại buổi tiếp dân định kỳ tháng 6 vừa qua, đồng chí Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa đã tiếp, đối thoại với 2 công dân xã Thiệu Phú và thị trấn Thiệu Hóa. Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, ông Nguyễn Văn Thảo, thôn Đỉnh Tân, xã Thiệu Phú đã khiếu nại về việc cơ quan chức năng thu thuế bán chè của gia đình ông không đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, gia đình ông không được chia ruộng theo Nghị định số 64/NĐ-CP của Chính phủ. Cùng với việc trao đổi về nội dung khiếu nại của ông Thảo đã được UBND huyện chỉ đạo giải quyết, trả lời nhiều lần, đồng chí Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa đã giao cho UBND huyện thực hiện kiểm tra, rà soát lại và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật trước ngày 18-6. Còn ông Ngô Văn Minh, tiểu khu 4, thị trấn Thiệu Hóa khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ngô Văn Hùng; đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trả lại đất cho bố của ông là Ngô Minh Lộc; tố cáo lãnh đạo UBND huyện cung cấp văn bản không đúng sự thật, làm sai luật tố tụng dân sự của tòa án. Trả lời ông Minh, người đứng đầu cấp ủy huyện Thiệu Hóa, thông tin vụ việc hiện nay đang được Tòa án Nhân dân huyện thụ lý nên chưa có cơ sở để xem xét, giải quyết. Đồng thời, giao UBND huyện chỉ đạo kiểm tra lại nội dung văn bản cung cấp thông tin về quan điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện với tòa án; phối hợp với Tòa án Nhân dân huyện để giải quyết vụ việc và trả lời ông Minh bằng văn bản trước ngày 18-6. Việc tăng cường công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy huyện Thiệu Hóa, không chỉ kịp thời giải quyết các bức xúc, nhu cầu chính đáng của người dân, mà còn tạo sự đồng thuận, nhân lên niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

TP Sầm Sơn đang trên đà phát triển, với nhiều dự án đầu tư lớn được triển khai có ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Để tạo sự đồng thuận trong xã hội, trong những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố luôn chú trọng công tác đối thoại với Nhân dân, trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn để tập trung giải quyết những bức xúc, nhu cầu chính đáng của người dân. Từ những tháng cuối năm 2018 đến hết năm 2020, thực hiện Quyết định 2543–QĐ/TU, ngày 17-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Sầm Sơn đã tổ chức thành công 183 hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo định kỳ. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố đã đối thoại trực tiếp với 299 người dân trên địa bàn tại 2 hội nghị; cấp phường, xã đã tổ chức được 36 hội nghị đối thoại, với 3.640 người tham dự. Tại các hội nghị đối thoại, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tiếp nhận 399 ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân. Các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân tập trung vào những vấn đề chưa được các cấp ủy đảng, chính quyền, phòng, ban chuyên môn của thành phố giải quyết, như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư và quá trình triển khai một số dự án trên địa bàn còn nhiều bất cập; các dự án treo tại 2 phường Quảng Vinh, Quảng Hùng ảnh hưởng đến đời sống người dân; tình trạng lấn chiếm vỉa hè gây mất cảnh quan đô thị, an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt; việc công khai các dự án trên địa bàn vẫn còn hạn chế... Theo đó, tại các hội nghị đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn đã trực tiếp giải đáp 8 ý kiến của người dân; ở cấp phường, xã người chủ trì đối thoại đã giải đáp 332 ý kiến. Còn những ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân chưa được giải đáp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố và các phường, xã đã thẳng thắn tiếp thu, giao cho từng phòng, ban chuyên môn, cán bộ, công chức tổng hợp, tập trung giải quyết.

Đáng nói hơn, từ năm 2018 đến hết năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Sầm Sơn có 32 cuộc đối thoại đột xuất với Nhân dân. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố có 4 cuộc đối thoại đột xuất, với 450 người dân tham gia; lãnh đạo các phường, xã có 19 cuộc đối thoại đột xuất, với khoảng 1.600 người dân tham gia. Tại các cuộc đối thoại đột xuất, người dân phản ánh những thiếu sót trong công tác kiểm kê bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn; công tác bồi thường tài sản, hoa màu bị ảnh hưởng bởi một số dự án còn thấp; những tồn tại trong đấu giá cấp quyền sử dụng đất. Thông qua các cuộc đối thoại đột xuất, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã kịp thời thông tin, công khai các dự án đang triển khai trên địa bàn, cũng như các chính sách trong bồi thường giải phóng mặt bằng để Nhân dân nắm bắt, hiểu rõ. Hơn thế nữa, đây là dịp để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng bức thiết của Nhân dân. Trên cơ sở đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, không để xảy ra vụ việc khiếu kiện đông người.

Thực hiện Quyết định số 2543-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ năm 2018 đến năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức được 969 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Trong đó, cấp tỉnh tổ chức được 6 cuộc; cấp huyện tổ chức được 45 cuộc; cấp xã, phường, thị trấn tổ chức 918 cuộc. Sau các cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở và kiến nghị của Nhân dân cơ bản được giải quyết kịp thời. Đây chính là điều kiện căn bản hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, không để hình thành “điểm nóng”, cũng như giảm đáng kể đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thông qua đối thoại trực tiếp với Nhân dân còn giúp cho các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu nắm bắt, nhìn nhận rõ những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong thực thi công vụ ở các ngành, địa phương đơn vị, từ đó có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Điều quan trọng là hoạt động đối thoại đã góp phần phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị và Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền.

Bài và ảnh: Hòa Bình {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]