(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn

Sáng 24-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở, ngành liên quan và Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn

Đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và trình bày dự thảo các văn kiện trình đại hội. Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tại đại hội gồm hai phần: Phần thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 – 2020, nêu bật những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, nguyên nhân kết quả đạt được; những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế yếu kém. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Huyện đã xây dựng hệ thống 5 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, 6 nhóm giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 3 nhóm giải pháp về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng thịnh vượng, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng Triệu Sơn sớm trở thành huyện nông thôn mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của huyện Triệu Sơn.

Góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn, các đại biểu cơ bản nhất trí, cho rằng báo cáo đã bám sát hướng dẫn của Tỉnh ủy, được xây dựng khá công phu, kết cấu, bố cục hợp lý. Tuy nhiên, chủ đề của Dự thảo Báo cáo chính trị cần phải nghiên cứu, điều chỉnh để mang tính khái quát cao hơn. Báo cáo chưa làm nổi bật được những kết quả mang tính điểm nhấn mà huyện Triệu Sơn đã đạt được trong 5 năm qua ở các lĩnh vực; việc so sánh, sắp xếp một số ý chưa hợp lý, thống nhất. Về phần phương hướng, các đại biểu đã thẳng thắn góp ý vào một số các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá nhằm thể hiện rõ nét bản sắc riêng, phù hợp hơn với lợi thế phát triển và tầm nhìn phát triển của huyện. Trong đó, đề nghị huyện Triệu Sơn sắp xếp, bổ sung thêm các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các giải pháp theo nhóm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ , Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Dự thảo Báo cáo chính trị của huyện đã được chuẩn bị tốt, công phu. Cho ý kiến cụ thể vào từng phần, từng nội dung trong Dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng đề nghị: Về chủ đề Dự thảo Báo cáo chính trị cần xác định lại đích đến trong xây dựng nông thôn mới, bổ sung ý phấn đấu trở thành một trong những huyện dẫn đầu cả tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn

Đồng chí Đào Vũ Việt, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng gợi mở chủ đề của Đại hội là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu đến năm 2022 hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá phần nội dung những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua được thể hiện tương đối tốt, tuy nhiên cách thể hiện còn chung chung, chưa có điểm nhấn, nhất là những thành tích nổi bật nhất của huyện trên các lĩnh vực.

Về phần hạn chế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng những mục tiêu chưa đạt được cũng như nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm cần được đánh giá cụ thể hơn, như: Tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm, thậm chí có những việc còn lúng túng; nghiên cứu thêm các thương hiệu cho sản phẩm; chăn nuôi nhỏ lẻ còn nhiều. Thu hút đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp vẫn thấp so với tiềm năng lợi thế của địa phương; kết quả xây dựng NTM còn chậm; khai thác tiềm năng thế mạnh, kết quả còn hạn chế…Cần quyết tâm, quyết liệt năng động sáng tạo trong tổ chức thực hiện.

Về phần phương hướng, phương châm hành động, mục tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với phương châm hành động mà huyện đề ra, đó là: Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển, tuy nhiên cần bổ sung, điều chỉnh phần phương hướng chung: Phấn đấu đến năm 2022 trở thành huyện nông thôn mới, năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh.

Về hệ thống các chỉ tiêu nhiệm kỳ tới, đồng chí cơ bản thống nhất với dự thảo, tuy nhiên các chỉ tiêu về tổng huy động vốn đầu tư phát triển, tỷ lệ đô thị hóa, thu nhập bình quân đầu người, nước sạch… cần điều chỉnh theo hướng cao hơn. Về các chương trình trọng tâm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung chương trình nông nghiệp và xây dựng NTM, tập trung vào nông nghiệp sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao, nông nghiệp an toàn; phát triển phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, vì đây một trong những nền tảng để thực hiện mục tiêu về đô thị hóa. Quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm là thu gom xử lý rác thải; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời, tập trung cho khâu đột phá về đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính.

Về các nhiệm vụ giải pháp để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, huyện Triệu Sơn cần cụ thể hóa các giải pháp ở từng lĩnh vực, trong đó, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng NTM gắn với xây dựng đô thị; tập trung triển khai các giải pháp nâng cao năng lực sức chiến đấu của các cơ sở đảng; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH và đô thị hóa; phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp vì đây một trong những nền tảng để thực hiện mục tiêu về đô thị hóa phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Dịch vụ cần định hướng để phát triển theo hướng đa dạng, nâng cao chất lượng; tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, huy động có hiệu quả các nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển; xã hội hóa các hoạt động văn hóa – xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, đảm bảo an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo chính trị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trần Hằng


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]