(Baothanhhoa.vn) - Từ năm 2020 đến nay, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT- NS) HĐND tỉnh đã bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, tích cực phấn đấu hoàn thành các mặt công tác theo quy định của pháp luật, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác

Từ năm 2020 đến nay, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT- NS) HĐND tỉnh đã bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, tích cực phấn đấu hoàn thành các mặt công tác theo quy định của pháp luật, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác

Trong hoạt động giám sát, Ban KT - NS đã tập trung vào các nội dung liên quan đến lĩnh vực KT - NS nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trong tỉnh... Trong quá trình tiến hành giám sát, ban đã chủ động kết hợp việc nghe báo cáo với đi kiểm tra thực tế tại cơ sở; giữa giám sát thường xuyên với giám sát chuyên đề; giám sát trực tiếp và toàn diện để có sự so sánh, đối chiếu kết quả thực hiện với các quy định hiện hành của Nhà nước, nghị quyết của HĐND tỉnh để từ đó rút ra được những kết luận chính xác và đúng, khách quan. Trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Ban KT - NS đã thực hiện giám sát bằng văn bản tại các đơn vị. Trên cơ sở báo cáo của 27 huyện, thị xã, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các báo cáo, tài liệu có liên quan, ban đã cập nhật, tổng hợp số liệu theo đề cương báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020” làm cơ sở để phục vụ cho hoạt động giám sát, thẩm tra của ban, nhằm phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách mà HĐND tỉnh đã ban hành.

Bên cạnh việc tổ chức giám sát, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của luật và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, năm 2020 Ban KT - NS đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát phục vụ cho công tác thẩm tra của ban. Khảo sát một số nội dung phục vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh và các tờ trình UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh. Thực hiện Kết luận Phiên họp thứ 31 của Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã được phê duyệt trước ngày 1-1-2019; bộ phận chuyên trách của ban đã phối hợp cùng các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông – Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy hoạch, thăm dò và khai thác khoáng sản tại một số điểm mỏ trên địa bàn tỉnh. Sau các cuộc khảo sát đều có báo cáo kết quả khảo sát, trong báo cáo đã nêu đầy đủ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; kiến nghị đơn vị được khảo sát, các cơ quan có liên quan những nội dung cần chấn chỉnh, khắc phục, sửa đổi.

Cùng với công tác khảo sát, Ban KT - NS đã thực hiện có hiệu quả công tác thẩm tra. Năm 2020, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Ban KT – NS đã thực hiện thẩm tra đầy đủ các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, ban đã thẩm tra 6 báo cáo, 86 dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ và kỳ họp bất thường; trong đó có các nội dung mang tính thường xuyên như: tình hình kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển; thu - chi ngân sách; quyết toán ngân sách; các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban KT - NS đã tiến hành thẩm tra 15 tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh. Mặc dù số lượng văn bản phải thẩm tra nhiều, thời gian thẩm tra ngắn, nhưng các báo cáo thẩm tra của ban đều đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời gian theo yêu cầu của Thường trực HĐND. Các báo cáo thẩm tra của ban đã đánh giá một cách khách quan, trung thực, đầy đủ về các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh. Kiến nghị những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương. Nội dung thẩm tra của ban đã cung cấp thông tin cho các đại biểu HĐND tỉnh về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp, để đại biểu nghiên cứu, xem xét và thông qua. Báo cáo thẩm tra của ban giữa hai kỳ họp là cơ sở để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định về những nội dung mà UBND tỉnh trình. Các báo cáo đều có chất lượng, được đại biểu tán thành, đánh giá cao.

Qua các hoạt động công tác, nhìn chung Ban KT – NS đã hoàn thành các chương trình công tác đề ra, trong hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra, Ban KT - NS luôn thực hiện với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm cao. Lãnh đạo và các thành viên trong ban đã sắp xếp thời gian hợp lý; nghiên cứu sâu các báo cáo, tài liệu; chọn đơn vị giám sát, khảo sát phù hợp; bố trí thành phần tham gia thích hợp nên đã hoàn thành tốt các nội dung giám sát, khảo sát, thẩm tra mà HĐND, Thường trực HĐND tỉnh giao.

Những tháng đầu năm 2021, Ban KT - NS tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban KT - NS, tập trung giám sát những nội dung có ảnh hưởng lớn đến phát triển KT - NS của tỉnh, những vấn đề bức xúc, dư luận cử tri quan tâm; khảo sát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành theo chức năng và nhiệm vụ của ban. Tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát khoa học, có hiệu quả. Các kết luận khảo sát, giám sát đánh giá chính xác những mặt được và chưa được, kiến nghị những vấn đề xác đáng, yêu cầu cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện. Theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị của ban, cần thiết tổ chức tái giám sát để đôn đốc thực hiện. Tổ chức, thực hiện tốt các vấn đề có liên quan đến hoạt động của ban theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026.

Bài và ảnh: Nguyễn Minh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]