(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, thấm nhuần quan điểm của Người, những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ huyện Bá Thước luôn coi trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành công trên nhiều lĩnh vực của huyện nhà.

Luân chuyển cán bộ - “Khâu then chốt” trong xây dựng, đánh giá chất lượng cán bộ ở huyện Bá Thước:

Bài 2 - Chăm lo khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, thấm nhuần quan điểm của Người, những năm qua, đặc biệt là nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ huyện Bá Thước luôn coi trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành công trên nhiều lĩnh vực của huyện nhà.

Bài 2 - Chăm lo khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ 4 (tháng 4-2021). Ảnh: Tiến Đông

Tin liên quan:
  • Bài 2 - Chăm lo khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”
    Bài 1: Tôi luyện đội ngũ cán bộ qua điều động, luân chuyển

    “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới... Kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, yếu kém trong công tác cán bộ” - là một trong 2 chương trình trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Thế nhưng, không chỉ từ nhiệm kỳ này mà ngay từ trước đó, huyện Bá Thước đã đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển (ĐĐLC), rèn luyện cán bộ, qua đó giúp đội ngũ cán bộ phát huy hết năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bồi dưỡng và lựa chọn cán bộ nhiệt huyết

“Trong những năm qua, huyện Bá Thước luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020–2025 đã xác định “xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới”, là (một trong hai) nhiệm vụ trọng tâm. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề, cụ thể hóa để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung. Huyện cũng đặc biệt chú trọng công tác đánh giá, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, từ đó lựa chọn các đồng chí có năng lực, triển vọng để thực hiện việc điều động, luân chuyển (ĐĐLC) nhằm tạo điều kiện cho cán bộ có cơ hội trải qua thực tiễn ở cơ sở, ở các đơn vị, lĩnh vực công tác khác nhau để giúp cán bộ bổ sung kiến thức, trau dồi bản lĩnh, chuyên môn, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm và năng lực thực tiễn ở nhiều lĩnh vực để tiếp tục bố trí các vị trí cao hơn sau ĐĐLC” - đó là chia sẻ của đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy Bá Thước khi trao đổi với chúng tôi về công tác đào tào, bồi dưỡng, ĐĐLC cán bộ trên địa bàn huyện.

Theo đồng chí Bùi Văn Lưỡng, để công tác ĐĐLC cán bộ thực sự có hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước đã bám sát Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 21-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phấn đấu đến năm 2025 có 100% các chức danh chủ chốt bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND không phải là người địa phương. Từ đó, xây dựng kế hoạch ĐĐLC cụ thể đối với từng giai đoạn, trên cơ sở xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tiến hành ĐĐLC hợp lý giữa các chức danh, vị trí như: Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, trưởng, phó các phòng, ban... một cách dân chủ, công bằng, khách quan, không làm tràn lan, chạy theo số lượng. Trước khi ĐĐLC, cấp ủy trực tiếp gặp gỡ nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, giao nhiệm vụ cho cán bộ để sắp xếp vị trí công tác cho phù hợp, giúp các đồng chí yên tâm công tác. Đồng thời, huyện cũng thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ được luân chuyển, để động viên, khích lệ cán bộ khi họ phải công tác xa nhà, khó khăn. Quan tâm đến việc bố trí, sắp xếp vị trí công tác phù hợp đối với các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian ĐĐLC.

Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ĐĐLC được 82 lượt cán bộ, trong đó luân chuyển 16 đồng chí từ các ban, phòng, MTTQ và các đoàn thể huyện xuống xã, thị trấn để giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt. Điều động 41 đồng chí từ địa phương này sang địa phương khác; chuyển đổi chức danh 25 đồng chí. Hiện toàn huyện có 20/21 xã, thị trấn có cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương.

“Ghi nhận từ thực tế trong công tác ĐĐLC đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện cho thấy, đa phần cán bộ được ĐĐLC đã nhanh chóng tiếp cận với môi trường làm việc mới, nắm bắt những bất cập, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Từ đó, cùng với cấp ủy địa phương đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Bên cạnh đó, việc ĐĐLC đã làm thay đổi tư duy và nhận thức của đại đa số cán bộ cơ sở, phá vỡ chiếc “kén” mang tên “cục bộ, bè cánh” tồn tại trong nhiều nhiệm kỳ. Tạo động lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ sau khi về cơ sở công tác đã đưa ra những giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong phát triển kinh tế - xã hội, từ đó huy động được cán bộ và Nhân dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới, bộ mặt làng quê thay đổi rõ rệt, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong đại hội đảng cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, huyện có 22 cán bộ ĐĐLC được đại hội tín nhiệm bầu với số phiếu đạt 100%” - đồng chí Bùi Văn Lưỡng đánh giá.

Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bá Thước là huyện miền núi cao, địa bàn rộng, còn nhiều khó khăn, có 85% dân số là người dân tộc thiểu số (Mường, Thái). Mỗi địa phương, dân tộc lại có những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa riêng. Vì thế để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình các đồng chí khi được ĐĐLC đến những địa phương phải mất nhiều thời gian tìm hiểu, làm quen, tiếp cận... nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Huyện chưa có chính sách trong việc hỗ trợ các điều kiện như phương tiện làm việc, nơi ăn, ở sinh hoạt, chi phí đi lại, vì thế các đồng chí được ĐĐLC đi những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn. Bên cạnh nhiều đồng chí được ĐĐLC hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo ra sự chuyển biến rõ nét đối với các địa phương được chuyển đến thì vẫn còn một số ít cán bộ được ĐĐLC chưa thật sự năng động, khả năng thích ứng chậm, có biểu hiện cầm chừng, hiệu quả công tác chưa cao.

Kỳ vọng về cán bộ trong giai đoạn mới

Với phương châm “lựa chọn đúng người, sắp xếp đúng công việc, bố trí đúng vị trí” để công tác cán bộ thật sự là khâu then chốt, lựa chọn được những cán bộ ưu tú, xứng đáng, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp đề ra, thời gian qua huyện Bá Thước luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng. Cử cán bộ lãnh đạo quản lý tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa và từng bước nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; có 25 đồng chí tham gia đào tạo chương trình cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, 522 đồng chí tham gia đào tạo chương trình trung cấp lý luận chính trị, 402 đồng chí học bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Đến nay, cơ bản đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn huyện có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Thời gian tới, huyện tiếp tục làm tốt quy hoạch cán bộ từ huyện đến cơ sở gắn với kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cả về chuyên môn và lý luận chính trị; chăm lo tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, gắn công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ với việc bố trí sử dụng cán bộ. Thực hiện có hiệu quả công tác ĐĐLC cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm sự ổn định và phát triển của huyện. Tạo môi trường tốt để thu hút người tài, sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc tham gia vào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện.

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và phong cách làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Đổi mới mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo phát huy dân chủ, công khai, minh bạch; tiếp tục thực hiện chủ trương chuẩn hóa, trẻ hóa, thực tiễn hóa đội ngũ cán bộ. Xây dựng cơ chế phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ có trình độ, năng lực, đạo đức trong các cơ quan của hệ thống chính trị; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao làm thước đo để đánh giá cán bộ; đề cao vai trò, tính công tâm, khách quan của người đứng đầu trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Với những cách làm phù hợp, giải pháp cụ thể trong công tác cán bộ, huyện Bá Thước phấn đấu hết nhiệm kỳ 2020-2025 kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, yếu kém trong công tác cán bộ như trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra.

Tô Dung và Việt Hương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]