(Baothanhhoa.vn) - Gặp lại Sông Lam Nghệ An trong trận derby Bắc Trung Bộ lượt về với tâm thế, vị trí hoàn toàn khác, Thanh Hóa sẽ có cơ hội thuận lợi để đòi lại món nợ đã thua ở lượt đi trên sân Vinh. Phong độ thăng hoa ấn tượng cùng những sự bổ sung nhân sự là yếu tố giúp thầy trò HLV Vũ Quang Bảo tự tin hướng tới 3 điểm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bu5w5XhurDEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsO0w5TDneG7nOG7isODxIJZw50u4buc4buK4bupw4PDneG7iizDnS3huqrhu5zDlOG7juG7nnfEgsag4buyWcOdw5Thu4wueMODQeG7uVnDnVjhu6Dhu57hu45BcVHhu57hu47EguG6sMOCxIJxw73hur/hu4rhuqrhu47hu7Lhu4rEguG6tuG6ruG6sOG6qHfEgsO0w5Xhuqrhu57DlcSCY1DhuqrEglfhu7IuTcOdxILDjFHDlMSC4buiUOG7nsSC4bue4buwxILDnVg94buoScSCw7VV4bue4buOxILhur/huqrhu6LEguG7h+G7jsOVT8SCe+G7nuG7uS9Zw51Y4bug4bue4buOQeG7uS/DleG6sEHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1Zj4buK4bqqw43Dg8SCWcOdLuG7nOG7iuG7qcODw53hu4osw50t4bqq4bucw5Thu47hu553xILGoOG7slnDncOU4buMLnjDg0Fi4bq8VsSC4bucRMOUxILDtVXhu57hu47EguG6v+G6quG7osSC4buH4buOw5VPxIJ74buexILDnVjhu6Dhu57hu47EgsOdWOG7hOG7nsSCw43hu4pYSC7EgsOg4bq4ScSCw7RY4buy4bue4buOxILDoOG7pMSC4bucPeG7sMOdxII6TsSCOuG7qMOUxILDneG7gOG7osSCw53DlU15xII64buYxILDnVjhu5DEgsOV4bugQ+G7nsSCw53hu6BD4buexILhu5rDlUJJecSCw7TDleG6quG7nsOVxIJjUOG6qsSCWUvEgklQxIJJxq/EgsOV4bukw5TEgsOdw5Xhu7Lhu4Thu57EguG7nOG7sMOUxILDjMOTxILDjFHDlMSC4bucRMOUxILhu6JQ4buexILhu57hu7DEgsOMRcSCw53DleG7suG6qsSC4busxILhu5w94buww53EgsOMw5TEgsOdWEzhu57Eglnhu4Dhu57EgnHDlOG7nsOVw73EgsOyw5Xhu6Dhu57hu47EgsOM4bukxILDncOVw4nhu57hu47EgsOV4bug4bqqxILhu4bhu57EgsOdPeG7sOG7nuG7jsSCSeG7tuG7nuG7jsSC4buew5U/4bue4buOxIJZKsSCSOG7psSCWeG7suG7nuG7jsSC4buew5Xhu4Dhu57EglkqxILhu5xDxIIuTeG7ssSCw53DmsSC4buOw5Thu7RWxILDncOV4buCLsSCw51YUcSCY+G6v3HEgnEjxILhu43hu7Lhuqrhu57hu47EgsOgxJDhu6DEgsOdKsSCw53DlOG7nsSCw5U94buo4bue4buOxILDneG7qMOUxILhurLEgsOMw5TDk+G7osO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NW4bqh4buK4buew53hu4pYw4NB4bu5w5Thu6Lhu47Egknhu5zhuqpZWeG7qcODw5ThuqHhu4rhu57DneG7iljEgsONw53DleG7suG7okjDg8SCWcOdLuG7nOG7iuG7qcODO8OUw43DncOVd8SC4bqkw4Lhuq5WLHjEgsOV4buKw5Thu47DlcOdd8SC4bq04bqk4bqoVix4xILDjcOUWVbhu5zhuqoud8SCSOG7nOG7oEnhu5p4xILhu6LhuqpY4buOw5Thu54t4buc4buK4buMw513xILhuqrhu7LDneG7oHjEguG7ouG6qljhu47DlOG7ni1Yw5Thu47DlcOdd8SC4bqq4buyw53hu6B4w4PEgllYSeG7qcODLy9Jw43hu57DvUjhuqrhu6DDncOV4bqq4buew5XDleG7oOG6qsO9OuG7ni/DjeG7ilnhu5rDneG7oFYv4bue4buKO1kv4bqw4bqo4bq24bqmL+G6sOG6pOG6rMON4bq04bqu4bqow4LhuqThurbhurDDneG6rOG6sOG6puG7nOG6sC3hurDhuqThuqzDjeG6ruG6sOG6rMOC4bqk4bqu4bqmw53DguG6ruG6rOG6rOG6rOG7nOG6rsO9xqBW4buOw4PEguG6quG7nMOd4bupw4NxUeG7nuG7jsSC4bqww4LEgnHDveG6v+G7iuG6quG7juG7suG7isSC4bq24bqu4bqw4bqod8SCw7TDleG6quG7nsOVxIJjUOG6qsSCV+G7si5Nw53EgsOMUcOUxILhu6JQ4buexILhu57hu7DEgsOdWD3hu6hJxILDtVXhu57hu47EguG6v+G6quG7osSC4buH4buOw5VPxIJ74buew4PEgi9B4bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NW4bqh4bqqVsOdw5Thu6Dhu57Dg0HDtMOV4bqq4buew5XEgmNQ4bqqxILhu7VC4bugxIIs4bqq4buew5Xhu7fEgllLxILDjFHDlMSC4bucRMOUxILhu6JQ4buexILhu57hu7DEgsOdWD3hu6hJxILDtVXhu57hu47EguG6v+G6quG7osSC4buH4buOw5VPxIJ74buexILhu7VC4bugxII6Q+G7nuG7juG7t8SCw51YTOG7nsSCWeG7gOG7nsSC4buew5VDxII6Q+G7oMSCScOVw5RO4buyxILhu6LhuqrDlMSC4bu14bqw4bq2LeG6puG7t3bhu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODxIJZw50u4buc4buK4bupw4PDneG7iizDnS3huqrhu5zDlOG7juG7nnfEgsag4buyWcOdw5Thu4wueMODQeG6oVHhu57EguG7nsOV4buoxILhu6zEgsOdWOG7hOG7nsSC4bucPeG7sMOdxILDjMOUxILDnVhM4buexIJZ4buA4buexIJxw5Thu57DlcSC4bu1OlHhu57hu47EgsOC4bu3ecSCw7TDleG6quG7nsOVxIJjUOG6qsSCw43hu7bEgknDlcavw5TEgsOVxq/hu57EguG7nuG7jj3hu6rDlMSCw50lxIJWw5Xhu7TDncSCw53DlSTEguG6rMSC4buew5U94bue4buOxII6R+G7nsSCVsOVxJDDlMSC4buew5Xhu4Thu57EgsOdw5Xhu4bDncSCSETDlMSCScOV4buy4bue4buOxIJJ4buy4bukScSC4bquLeG6sMO9xIJvxILDncOV4buqw5TEgsOMw5TDk+G7osSCw4xQecSCw4zhu6TDlMSCSFDhu57hu47EgiwkxILDtMOV4bqq4buew5XEgsOM4bqq4bue4buOxILhu6zEgsOdWOG7oOG7nuG7jsSC4buOw5ThuqrDlMSCw4zhu6BE4buexIJJUMSCw53DlcOTxIIs4buK4buixILhu5xDxILhu5rDlVDEguG7msOVw4nhu555xILigJxYT+G7ssSCWEXigJ3EguG7nsOV4buGw53EguG7rMSC4bui4bu24bqqxILhu47DlMSQw5TEguG7nkMuw73EgsO0WOG7hOG7nsSCw53DleG7suG6qsSCw51YTOG7nsSCWeG7gOG7nsSCccOU4buew5XEguG7msOVw5RN4buexILDtMOV4bqq4buew5XEgmNQ4bqqxILhu5zhu7Thu57Eglnhu4Dhu7LEgjpD4bugxILhu5rDlUDhu57hu47EgsOV4bugxJDhu57hu47EguG7rMSCOuG7mMSCw51Y4buQxIJJ4buyw5rDlMSCSMSQ4bue4buOw73EgsO0WOG7oOG7nuG7jsSC4buaw5XDlMSCw4xQecSCw7VV4bue4buOxILhur/huqrhu6LEguG7h+G7jsOVT8SCe+G7nsSC4busxILhu6Lhu7bhuqrEguG7jsOUxJDDlMSC4bueQy7EgklQxIJWw5Xhu6Dhu57hu47EgsOM4bukxILDncOVw5TEgsOM4buG4buyxILhu5rDlULEguG7puG7nsSCw4zhu5jhu57DlcSC4buaw5PEgsOdJcSCw4zhu4Lhu7LEguG7jsOUxJDDlHnEgsOdw5rDncSCw5XGr+G7nsSC4buew5XDlE7hu7LEglnhu6DEgjrhu6jDlMSC4buew5U/4bue4buOxILhu6Lhu7bhuqrEguG7jsOUxJDDlMSCw51YPeG7qEnDvcSCw6Phu6BD4buexIJX4buy4buA4buexIJJQOG6qsSCY+G6v3HEguG7h+G7juG7si7DkuG7nsSCw6MkScSCw7TDleG6uOG7nuG7jsSC4bucw5RM4buexILDneG7uEnEgsON4buyLsSCw51Y4buSxII64buYxILDnVjhu5DEgsOdWOG7oOG7nuG7jsSC4buew5VQ4buixILDjUfhu57EgsOM4buC4buyxIJxw73hur/hu4rhuqrhu47hu7Lhu4rEguG6tuG6ruG6sOG6qMSCOkPEgsOVw5RP4buexILDjOG6quG7nuG7jsSCLE1WxILDncOVJMSC4bq0xIJZ4bqq4buyxILhurDhurTEgjpR4bue4buOxILDjOG7huG7ssO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg8SCWcOdLuG7nOG7iuG7qcODw53hu4osw50t4bqq4bucw5Thu47hu553xILGoOG7slnDncOU4buMLnjDg0HhuqPhu7bEgjrhu4QuecSCw7TDleG6quG7nsOVxIJjUOG6qsSCw4xFxIJJUMSCWSrEguG7nOG7pMOdxIIsQknEguG7okThu57DlcSC4buiS8SCSOG6uuG7nuG7jsSCScOV4buyxajDlMSCw51Y4buE4buexIJI4buGw53EgkhEw5TEguG7muG7iOG7oMSCw41Dw5TEgsOdJcSCOlHhu57hu47EgsOM4buG4buyxILDncOVJMSC4bqkxIJJw5Xhu6DEgsOMTeG7nsSCOlHhu57hu47EgsOM4buG4buyxILDncOVJMSC4bqw4bq0w73EgsOj4bukw5TEgkhQ4bue4buOxIIsJMSCw7TDleG6quG7nsOVxILhu5rDlVXhu57hu47EgknDleG7lMSCw53DleG7oELDncSC4buaw5VTw5TEgjrhu5jEgsOdWOG7kMSCSeG7ssOaw5TEgkjEkOG7nuG7jsSCLE1WxILDlUThu57hu455xILhu6JDxIJJUeG7nsSCOj3Gr+G7nsSC4bucTOG7nsSCOuG7mMSCw51Y4buQxILDncOVJMSCw4LDvcSC4bqhw5Xhu6DEgsOMTeG7nsSCw51YPeG7qEnEgjpR4bue4buOxILDjOG7huG7ssSCw53DlSTEguG6sMOCecSCw7TDleG6quG7nsOVxIJjUOG6qsSCLE1WxIJZ4bqq4buyxILDtVXhu57hu47EguG6v+G6quG7osSC4buH4buOw5VPxIJ74buexILhurDEgkjhu4RJxII6Q8SCSSPhu57hu47EgknDleG7lMSC4bua4buI4buixILDjOG7tOG7nuG7jsSC4bqwxILDjMOUw5Phu6LDvcSC4bqhw5Xhu6DEgsON4bu2xILhu6Lhu6jDlMSCSVDEglkqxILDncOV4bqqLsSCw4zhu6bDlMSC4busxII64buYxILDnVjhu5DEgmPhur9xxII64buow5TEglkqxILDnVjhu6zEguG7nETDlMSCSUDhuqrEguG7nsOVQ8SCSeG7guG7osSCV+G7suG7gOG7nsSCcSPEguG7jeG7suG6quG7nuG7jsSCw6DEkOG7oMSC4oCTxILhu6Lhu6TDncSC4bue4buOPeG7qsOUxILhu47DmknEgiwkxILhu4fhu47DlU/EguG7nsOVPeG7nuG7jsSC4busxILDneG7gOG7osSCw53DlU15xII64buYxILDnVjhu5DEgsOVw5RP4buexILDnUTDlHnEgsO0w5Xhuqrhu57DlcSCY1DhuqrEgklQxILhu57DlcOUTuG7ssSCScavxIJZ4busxILDjMOTxILDnSrEgsOdw5Thu57EgsOVPeG7qOG7nuG7jsSCw53hu6jDlMSC4bqwxIJJw5XDlE3hu57EgsOdw5Xhurjhu57hu47EgsOdWD3hu6hJxILDtVXhu57hu47EguG6v+G6quG7osSC4buH4buOw5VPxIJ74buexILDnVhM4buexIJZ4buA4buexILhu57DlUPDveG7uS9WQeG7uVbEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsOg4bugw40uw4PEglnDnS7hu5zhu4rhu6nDg8Od4buKLMOdLeG6quG7nMOU4buO4bued8SCxqDhu7JZw53DlOG7jC54w4NB4buN4buyLk3DncSCw53hu4Dhu6LEgsOMUcOUxILhu5xEw5TEguG7olDhu57EguG7nuG7sMSCSUDhuqrEgsOM4bukw5TEgkhQ4bue4buOxIIsJMSCw7TDleG6quG7nsOVxILhu6zEgjpR4bue4buOxILDjOG7huG7ssSC4bueQy7EgsOMPeG7sEnEgizhu4rhu6LEguG7nEPEguG7msOVQsSCw53DleG7suG7hOG7nsSC4buc4buww5TEguG7msOVw5TEgklQxIJZKsSCw51Y4busxILhu5xEw5TEgklA4bqqxIJJQknEgsOdWOG7uMSCSeG7pMOdxIJX4buy4bqq4buexILDnVhS4bue4buOxILhu57DlT3EgknDleG7gOG7nsSCWeG7tMOdxILhu4/DlOG7ouG6qljDlOG7oMSCWeG6quG7ssSCQuG7nsSCw51Y4buK4bugxILhu47DlFHEguG6sMSCw51Y4buE4bueecSCw7TDlU3EguG6oz3Gr+G7nuG7jsSCWeG6quG7ssSC4bq2xILDncOVQuG7nuG7jsSCScOV4buG4buexILDncOVPcav4bue4buOeMSCw53hu4Dhu57EgkjDlOG7nsOVxILDtcOd4buKOuG7iuG7nlnEgkjhurjDncSC4buew5Xhu5hWxILhu57DleG6quG7nsOVxII6Q8SCw4zDk8SC4bucRMOUxILDjeG7huG7ssSC4buG4buexILhu57hu47huqouxILDnVjhu4Thu57EgsOM4buC4buyxIJY4bqqxILhu6LhurjDncSC4busxII6UeG7nuG7jsSCw4zhu4bhu7LEgsOdWD3hu6hJxILhu47hurxWxILDteG6quG7nuG7nuG6qsSCw6rDlULhu57DlcSCY1HhuqrEgsOgceG7h8O9xILhu4fhu47hu6BDw5TEgljhuqp5xIJWw5Xhu6Dhu57hu47EgsOM4bukxILDncOVw5TEgsOM4buG4buyxIJJ4bqq4bugxIJJQOG6qsSC4buew5U/4bue4buOxILhur9MxIJxw4nhu57EgsO0w5Xhurjhu57hu455xIJiWOG6quG7ouG7oHp5xILhu4fhu47hu7Iuw5Lhu57EgsO0WFLhu57hu47EgmPhu7bhu57hu47igKbEgllLxILhu47DlOG7tFbEgsOM4bugQ+G7nsSCV+G7suG7gOG7nsSCSUDhuqrEgmPhur9xxIJxI8SC4buN4buy4bqq4bue4buOxILDoMSQ4bugxILDlcOUT+G7nsSCw53DlSpJxILDlVDhuqrEguG7ouG7uEnEgsOdw5RM4buyxILhu47DlEPhu57DlcSCScOVw5RN4buexILDncOV4bq44bue4buOxILhu6zEgsOdWOG7hOG7nsSCw4zhu4bhu7LEguG7nkMuw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bhuqHhu4rhu57DneG7iljDg8SCWcOdLuG7nOG7iuG7qcODw53hu4osw50t4bqq4bucw5Thu47hu553xIJJ4buK4buew53hu4pYeMODQeG7ucOU4bui4buOxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg8OU4bqh4buK4buew53hu4pYw4PEglnDnS7hu5zhu4rhu6nDgzvDlMONw53DlXfEguG6pMOC4bquVix4xILDleG7isOU4buOw5XDnXfEguG6tOG6rOG6pFYseMODxIJZWEnhu6nDgy8vScON4buew71I4bqq4bugw53DleG6quG7nsOVw5Xhu6DhuqrDvTrhu54vw43hu4pZ4buaw53hu6BWL+G7nuG7ijtZL+G6sOG6qOG6tuG6pi/hurDhuqThuqzDjeG6tOG6sOG6ruG6ruG6sMOCw4LDneG6pOG6suG6sOG6ruG6ruG7nOG6rsO9xqBW4buOdljhu6nhuqThurLhurLDg8SC4bqq4bucw53hu6nDg3FR4bue4buOxILhurDDgsSCccO94bq/4buK4bqq4buO4buy4buKxILhurbhuq7hurDhuqh3xILDtMOV4bqq4buew5XEgmNQ4bqqxIJX4buyLk3DncSCw4xRw5TEguG7olDhu57EguG7nuG7sMSCw51YPeG7qEnEgsO1VeG7nuG7jsSC4bq/4bqq4buixILhu4fhu47DlU/Egnvhu57Dg8SCL0Hhu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bhuqHhuqpWw53DlOG7oOG7nsODxIJZw50u4buc4buK4bupw4PDneG7iizDnS3huqrhu5zDlOG7juG7nnfEgknhu4rhu57DneG7ilh4w4NBw7TDleG6quG7nsOVxIJjUOG6qsSCw4zhuqrhu57hu47EgklQxIJWw5Xhu6Dhu57hu47EgsOM4bukxILDncOVw5TEgsOM4buG4buyxIJJ4bqq4bugxII64buow5TEguG6qMSCw51Y4buE4buexIJI4buGw53EgkhEw5Thu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODxIJZw50u4buc4buK4bupw4PDneG7iizDnS3huqrhu5zDlOG7juG7nnfEgsag4buyWcOdw5Thu4wueMODQcO0WOG7oOG7nuG7jsSC4buaw5XDlMSCw4xQecSCw7VV4bue4buOxILhur/huqrhu6LEguG7h+G7jsOVT8SCe+G7nsSC4busxILDncOV4buqw5TEgsOMw5TDk+G7osSC4bueQy7EguG7nETDlMSCw5Xhu6BD4buexILDneG7oEPhu57EgsOdWELDlMSC4bue4buOPeG7sEnEglnhu6DEgjrhu6jDlMSCw51Y4buE4buexILDjeG7ilhILsSCw6DhurhJxILDtFjhu7Lhu57hu47EgsOg4bukxILhu5w94buww53EgsOMw5TDvcSCw7LDleG7oOG7nuG7jsSCw4zhu6TEgklA4bqqxILDjOG7pMOUxIJIUOG7nuG7jsSCLCTEguG7h+G7jsOVT8SCw4zhuqrhu57hu47EgklQxIJWw5Xhu4Lhu57EgknDlT/hu57hu47EguG7nETDlMSCOkPEguG7nETDlMSC4buO4bq8VsSCOuG7huG7nsSCw4xOxII6TsSC4buew5Xhu4Dhu57Eglkqw73EgsO1VeG7nuG7jsSC4bq/4bqq4buixILhu4fhu47DlU/Egnvhu57EguG7ouG7qMOUxIJI4buYxILhu5zhu6BEw5TEguG7msOVU8OUxILhuqHhu7RWxILhu43hu7LDmknEguG7jsOU4bqqxII6Q8SCScOV4buUxIJJUMSC4bqwxILDjMOUw5Phu6LEguG7rMSCOlHhu57hu47EgsOM4buG4buyxILDnVg94buoScSC4bu1w5VR4bqqxILDtWPDoMSCw6NDxILhu4fhur7hu57hu47hu7fDvcSCw7UqxIIs4buy4buGw53EgsOVw5RP4buexIJJQOG6qsSCw53hu4Dhu57EgkjDlOG7nsOVxIJxw5Thu57DlEnDlOG7slnEgjpH4buexIJJw5U94bqqxILhu6Lhuqrhu57hu47EgsOMTeG7nsSCw43hu4bhu7LEgsOVw5RP4buyxILDneG7kEnDlcSCSSpJxIJJw5Xhu6DEgsOVQ+G7nuG7jsSCSVXhu57hu47EgklA4bqqxILDjOG7pMOUxIJIUOG7nuG7jsSCLCTEguG7h+G7jsOVT8O9xILDtOG7si7Dk+G7nsSCw53DlUDEgsOyw5Xhuqrhu57EgnHDieG7nsSCw6MkScSCOkfhu57EgsOdw5RNVsSCw53hu7hJxIJWw5XEkMOUxII64buEw53EguG7nOG7pOG7nsSCOuG7qMOUxIJJw5Xhu4bhu57EgsOdw5U9xq/hu57hu455xILDg+G7nsOVREnEgsOdWD3hu6zhu57hu47Dg8SCY8OZxILDqsOV4bq4ScSC4buH4buOUknEglnhuqrEglnhu7TDncSCVsOV4bug4bue4buOxILDjOG7pHnEgsOdw5Xhu4Thu6LEgknDleG7kMSCSVDEgsOdWOG7hOG7nsSCSVHhu57EguG7msOVVeG7nuG7jsSCw4w94buwScSCw4w94bqqxII6Q+G7oMSCw43huqrhu57DlcSCWUJJw5XEgsOdw5XDlMSCw4zhu4bhu7LDvcSC4bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg8SCWcOdLuG7nOG7iuG7qcODw53hu4osw50t4bqq4bucw5Thu47hu553xILGoOG7slnDncOU4buMLnjDg0Fj4bq/ccSC4buH4buO4buyLsOS4buexILDoyRJxILDtMOV4bq44bue4buOxIJJw5Xhu6DEgkjDlE3DnXfEgsO0w5Xhuqrhu57DlcSCY1DhuqrEguG7rMSCw53DleG7qsOUxILDjMOUw5Phu6LEgsOVw5RP4buexILDnUTDlMSCWOG7hsOdxILhu5rDlVDEgsOMw5PEgsOMQuG7nsOVxIJIRMOUecSCSOG7rMOUxILDlVLEgsOM4bqq4bue4buOxIJJUMSCVsOV4bug4bue4buOxILDjOG7pMSCSeG6quG7oHnEguG7nETDlMSCSVDEglkqxILDjOG7guG7ssSCw509xILhu6JE4buew5XEguG7okvEgjpOxILhu57DleG7gOG7nsSCWSrDvcSC4bqhw5Xhu7LFqMOUxILhuqjEgsOdWOG7hOG7nsSCSOG7hsOdxIJIRMOUxILhu7XDgsSCw53DleG6uOG7nuG7jnnEguG6tMSCw5VR4bqq4bu3xILhu5xDxILhu6LDlOG7nsOVxIJJw5Uk4bue4buOxIJJw5Xhu6DEgsOMw5RO4buyxILDjFDDvcSC4bqhw5Xhu7Thu57hu47EgsOdVcOUxILhu5xEw5TEgsOM4bqq4bue4buOxILhu47hurxWxILhu5rDlVXhu57hu47EguG7kMOdxILhu5rDlVDEguG7msOVw4nhu57EgjpDxILhu6Lhu7hJxILDncOUTOG7ssSCSVDEguG7kMOdxILhu57DleG7hsOdxILhurDEgsOMw5TDk+G7osSC4bucQ8SCVsOV4bu2xILDleG7sFbEgjrhu6jDlMSCw7VV4bue4buOxILhur/huqrhu6LEguG7h+G7jsOVT8SCe+G7nsSC4busxII6UeG7nuG7jsSCw4zhu4bhu7LEguG7nkMuw73EguG6oeG6vFbEgsOdw5RO4buexILDjEThu6DEgsO1w53hu4o64buK4bueWcSC4oCTxILhu4/DlOG7ouG6qljDlOG7oMSCWUvEguG7nEPEguG7osOaw5TEguG7nuG7juG7si7EgsOVw5TDk+G7osSCw5VD4bue4buOxILDjOG7guG7ssSCOkPEgknDleG7tOG7nuG7jsSCw51Vw5TEgllLxIJJw5rEguG7juG6uOG7nuG7jsSCw5VNw53EglkkScSCw4zDk8SCw5VE4buexIJJw5VNxIJZJEnEguG7okThu57DlcSCSUDhuqrEgkjhu6TEgsOMVcOUxIJJ4buC4buyxILDncOVQMSC4bq94bqq4bui4bqqw5RJ4bqqxILhu55DLuKAncO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg8SCWcOdLuG7nOG7iuG7qcODw53hu4osw50t4bqq4bucw5Thu47hu553xILGoOG7slnDncOU4buMLnjDg0HDtFjhu6Dhu57hu47EgsOCxIJJw5Xhu7IuTeG7nsSC4bucQ+G7osSC4buaw5VCScOVxILhu47hu4Lhu57EguG7nsOV4buGw53EgsOdWD3hu6hJxILDjOG7pMOUxIJIUOG7nuG7jsSCLCTEgsO0w5Xhuqrhu57DlXnEgsOM4bukw5TEgkhQ4bue4buOxIIsJMSC4buH4buOw5VPxIJJw5Xhu5TEguG7jsOUQ+G7nsOVxIJJw5XDlE3hu57EgsOdw5Xhurjhu57hu47EgjpT4buexII6xKjhu57EguG6sMSCw51Y4buE4bueecSCw5VR4bqqxILhurDEgsOdWOG7hOG7nsSCOkPEgsOMw5PEgsOdw5Xhu7LhuqrEgsOd4buow5TEguG6ssSCw51Y4buE4buew73EgsO1KsSCw53DleG7hOG7nsSCw51YUuG7nuG7jsSCSUDhuqrEgsO1VeG7nuG7jsSC4bq/4bqq4buixILhu4fhu47DlU/Egnvhu555xIJX4buyLk3DncSCw53hu4Dhu6LEgsOMUcOUxILhu5xEw5TEguG7olDhu57EguG7nuG7sMSCSUDhuqrEgsO0w5Xhuqrhu57DlcSCY1DhuqrEgknDleG7kOG7nsOVxILhu5xDxILhu57DlT/hu57hu47Egi5N4buyxILDncOaxILDjOG7iuG7osSCw4xN4buexIJZJEnEguG7nlDhu57hu47EgknDleG7oMSCw51Y4buE4buexILDjeG7ilhILsSCw6DhurhJxILDtFjhu7Lhu57hu47EgsOg4bukxILhu5w94buww53EgjpOxILhu55DLsO9xILDqk3DncSCV+G7ssSQxILDnVjhu4Thu57EgsOM4buG4buyxILhu55DLsSCSSPhu57hu47EgllLxIJX4buyLk3DncSCw4zhu5jhu57DlcSCw53DlSTEgsOVROG7nuG7jsSCSUDhuqrEgsOV4bqqw5TEgsOM4bukw5R5xILDnVjhu6Dhu57hu47EgsOMUMSCw53DmlbEguG6ssSCw4xFxILhu6zEgljhu4bDncSC4buO4buC4buew73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bhuqHhu4rhu57DneG7iljDg8SCWcOdLuG7nOG7iuG7qcODw53hu4osw50t4bqq4bucw5Thu47hu553xIJJ4buK4buew53hu4pYeMODQeG7ucOU4bui4buOxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg8OU4bqh4buK4buew53hu4pYw4PEglnDnS7hu5zhu4rhu6nDgzvDlMONw53DlXfEguG6pOG6tuG6rlYseMSCw5Xhu4rDlOG7jsOVw513xILhurLhuqbhuqxWLHjDg8SCWVhJ4bupw4MvL0nDjeG7nsO9SOG6quG7oMOdw5Xhuqrhu57DlcOV4bug4bqqw7064bueL8ON4buKWeG7msOd4bugVi/hu57hu4o7WS/hurDhuqjhurbhuqYv4bqw4bqk4bqsw43hurThurDhuq7huq7hurbhurLhuqjDneG6tuG6pOG6puG6rOG7nOG6sOG6ri064bug4bue4buOLeG6sMOCLTot4buc4buK4bqq4buO4buy4buKw73GoFbhu47Dg8SC4bqq4bucw53hu6nDg3FR4bue4buOxILhurDDgsSCccO94bq/4buK4bqq4buO4buy4buKxILhurbhuq7hurDhuqh3xILDtMOV4bqq4buew5XEgmNQ4bqqxIJX4buyLk3DncSCw4xRw5TEguG7olDhu57EguG7nuG7sMSCw51YPeG7qEnEgsO1VeG7nuG7jsSC4bq/4bqq4buixILhu4fhu47DlU/Egnvhu57Dg8SCL0Hhu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bhuqHhu4rhu57DneG7iljDg8SCWcOdLuG7nOG7iuG7qcODw53hu4osw50t4bqq4bucw5Thu47hu553xIJJ4buK4buew53hu4pYeMODQeG7ucOU4bui4buOxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg8OU4bqh4buK4buew53hu4pYw4PEglnDnS7hu5zhu4rhu6nDgzvDlMONw53DlXfEguG6pOG6tuG6rlYseMSCw5Xhu4rDlOG7jsOVw513xILhurThuqbDglYseMODxIJZWEnhu6nDgy8vScON4buew71I4bqq4bugw53DleG6quG7nsOVw5Xhu6DhuqrDvTrhu54vw43hu4pZ4buaw53hu6BWL+G7nuG7ijtZL+G6sOG6qOG6tuG6pi/hurDhuqThuqzDjeG6tOG6sOG6ruG6ruG6tsOC4bqow53hurDhurbhurDhuqjhu5zhuqYtSCzDleG6sOG6tMO9xqBW4buOw4PEguG6quG7nMOd4bupw4NxUeG7nuG7jsSC4bqww4LEgnHDveG6v+G7iuG6quG7juG7suG7isSC4bq24bqu4bqw4bqod8SCw7TDleG6quG7nsOVxIJjUOG6qsSCV+G7si5Nw53EgsOMUcOUxILhu6JQ4buexILhu57hu7DEgsOdWD3hu6hJxILDtVXhu57hu47EguG6v+G6quG7osSC4buH4buOw5VPxIJ74buew4PEgi9B4bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWe+G7ssOdw5Xhu6BYw4PEglnDnS7hu5zhu4rhu6nDg8Od4buKLMOdLeG6quG7nMOU4buO4bued8SCWMOU4buOw5XDnXjDg0Hhu7lZw51Y4bug4bue4buOQeG7gUThu57DlcSC4bqhPeG7quG7nuG7juG7uS9Zw51Y4bug4bue4buOQeG7uS9WQQ==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Lê Trung Tín - 06:48 12/07/19

 Trả lời

Tự vào chính mình nhé các bạn ơi!

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]