(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát triển sâu rộng, từ đó đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Triển khai sâu rộng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thời gian qua, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát triển sâu rộng, từ đó đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Triển khai sâu rộng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóaNét đẹp văn hóa truyền thống được Nhân dân gìn giữ tại lễ hội bản Mạ, xã Xuân Cẩm (Thường Xuân).

Bám sát các nội dung của phong trào và tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, tỉnh Thanh Hóa đã đề ra các kế hoạch, giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, từ đó đã tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, văn minh trong các tầng lớp Nhân dân. Ý thức chấp hành pháp luật trong mỗi người dân có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng quan hệ giữa xã hội bình đẳng và nhân ái; xây dựng và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, xóa bỏ dần các tập quán lạc hậu, tệ nạn xã hội.

Điển hình như huyện Hoằng Hóa triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Theo đó, MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền, thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí và đăng ký khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư “3 không” (khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; khu dân cư không vi phạm vệ sinh môi trường, các quy định về việc cưới, việc tang, lễ hội; khu dân cư không vi phạm hương ước, quy ước); các chương trình về bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS... Đến nay, huyện Hoằng Hóa có 90% khu dân cư lành mạnh không phát sinh ma túy, khu dân cư không có tệ nạn xã hội; thành lập 9 mô hình ở các xã, thị trấn về “Khu dân cư xanh, sạch, đẹp; xã, thị trấn an toàn và trong sạch môi trường”; “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”... Hàng năm có khoảng 95% gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có nhiều xã đạt danh hiệu gia đình văn hóa từ 80% trở lên, như: Hoằng Lộc, Hoằng Phong, Hoằng Thịnh, Hoằng Phú, Hoằng Quỳ... Phong trào xây dựng làng, phố văn hóa cũng được chú trọng. Năm 2021, toàn huyện có 100% thôn, phố đăng ký xây dựng danh hiệu khu dân cư văn hóa, trong đó có trên 90% thôn, phố được công nhận danh hiệu văn hóa, nhiều xã đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hóa... Thông qua phong trào TDĐKXDĐSVH đã khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh...

Tại huyện Như Thanh, để phong trào TDĐKXDĐSVH đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả, ban chỉ đạo phong trào huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, từng địa phương; sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm; nêu gương, nhân rộng các mô hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào. Tạo điều kiện cho cán bộ văn hóa, thành viên ban chỉ đạo phong trào tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, năng lực chỉ đạo, điều hành phong trào cơ sở. Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao. Đến nay, có 1 trung tâm văn hóa huyện, 14/14 trung tâm văn hóa xã, thị trấn đạt chuẩn; 105/165 nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt chuẩn. Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư nâng cấp, xây mới đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao bổ ích cho Nhân dân. Các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được thành lập và duy trì thường xuyên. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh...

Đối với huyện Quan Hóa lại thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị hiểu rõ ý nghĩa, nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH. Cùng với đó, huyện Quan Hóa cũng tiến hành xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước bản, khu phố để phù hợp với mỗi địa phương, đơn vị; đồng thời phổ biến, triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản, khu phố văn hóa tới từng bản, khu phố, từng gia đình... Nhờ cách làm linh hoạt, hiệu quả, đến nay, huyện Quan Hóa đã có 3 xã, 34 bản, 51 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 55% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 27% dân số luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên; hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm. Huyện đã đầu tư xây dựng 1 trung tâm văn hóa huyện; 18/18 nhà văn hóa xã, thị trấn; 50% có nhà văn hóa bản; thành lập 107 câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, 36 câu lạc bộ thể dục - thể thao. Từ các câu lạc bộ này những giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của từng dân tộc được gìn giữ và phát huy, như: kéo co, đẩy gậy, tung còn, bắn nỏ, khua luống, nhảy sạp, cồng chiêng...

Có thể nói, từ phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở các địa phương trong tỉnh phát triển, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, tinh thần tự phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng của Nhân dân được nâng lên. Phong trào cũng thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, tạo sự chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Bài và ảnh: Xuân Minh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]