(Baothanhhoa.vn) - Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị một trong những mô hình đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025.

Tiếp tục phát huy kết quả từ “Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị”

Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị một trong những mô hình đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025.

Tiếp tục phát huy kết quả từ “Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị”

Mục tiêu của Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và học viên về những quan điểm mới của Đảng, về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, rèn luyện xây dựng tập thể kiểu mẫu, học viên gương mẫu.

Cả hai lần tổ chức Hội thi luôn được chuẩn bị công phu, chu đáo, khoa học, sâu sắc về nội dung, phong phú về hình thức và tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, cầu thị, sáng tạo, sát thể lệ, chủ đề ở cả 3 vòng thi của học viên dự thi. Theo đó, trong Hội thi lần lần thứ nhất năm học 2021 - 2022, của 7 lớp Trung cấp lý luận chính trị (TCLLCT) tập trung K49 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 – 20-2-2022), có 100% học viên tham gia Cuộc thi trắc nhiệm trên Internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hoá, Thanh Hoá làm theo lời Bác”. Kỷ niệm thành công Đại hội Đảng các cấp và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, học viên tham gia thi “Rung huông Vàng” tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết chuyên đề và Kết luận. Cùng với đó, học viên tham gia viết bài, thuyết trình ý tưởng sáng tạo giới thiệu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhận diện những biểu hiện ngại học, lười học lý luận chính trị, đề xuất biện pháp khắc phục.

Hội thi lần thứ hai, năm học 2022 - 2023, của 8 lớp TCLLCT K50 và lần đầu tiên có 1 lớp TCLLCT dành cho cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp phòng tỉnh Hũa Phăn, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đã thể hiện tương đối xuất sắc cả 3 vòng thi, gồm: Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kết luận 01 -KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05; Kết luận số 729 - KL/TU, ngày 14/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo hình thức “Rung Chuông vàng”. Tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023. Thi thuyết trình ý tưởng các mô hình đổi mới sáng tạo và thể hiện năng khiếu.

Đặc biệt, qua hai lần tổ chức Hội thi ở vòng 3 học viên đã nhận thức tương đối sâu sắc, đầy đủ, toàn diện về nội dung 2 tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chỉ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đề xuất các ý tưởng, giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tư tưởng lý luận của Tổng Bí thư vào thực tiễn và nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên, học viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đề xuất các giải pháp đổi mới sáng tạo khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; thi thuyết trình ý tưởng đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập lý luận chính trị hiện nay, các mô hình góp phần xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá và nhiều mô hình khởi nghiệp đã thành công từ thực tiễn địa phương, cơ sở; thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên toàn trường.

Chung kết Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất, năm học 2021 – 2022, với 3 vòng thi, trên cơ sở đánh giá công tâm, khách quan của Ban Giám khảo, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã trao thưởng 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Tiếp tục phát huy kết quả từ “Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị”

Trao giải cho các học viên đạt giải.

Hội thi lần thứ hai, năm học 2022 – 2023, Nhà trường đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Từ thực tiễn tổ chức Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị ở Trường chính trị tỉnh Thanh Hoá đã rút ra một số kinh nghiệm, như: Phải bám sát định hướng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh uỷ Thanh Hoá và từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ năm học, Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã lựa chọn mô hình, nội dung phù hợp gắn liền với các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh Thanh Hoá và đất nước; tích hợp nhiều nội dung công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tổ chức, triển khai Hội thi phải khoa học, đồng bộ, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt, hiệu quả. Đặc biệt phải tạo ra sự gắn kết giữa các lực lượng; các phần thi; giữa lý luận gắn với mô hình đổi mới sáng tạo từ thực tiễn của Nhà trường, địa phương, cơ sở. Bên cạnh đó, phải phát huy vai trò chủ động sáng tạo của cán bộ, giảng viên và học viên toàn trường. Đặc biệt, vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu trong việc định hướng, đồng hành và truyền cảm hứng cho tập thể; huy động tối đa mọi nguồn lực, dám đổi mới sáng tạo thi đua xây dựng tập thể lớp kiểu mẫu, tạo nền tảng tốt đẹp thúc đẩy tham gia các phần thi, nội dung thi đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Tiếp tục phát huy kết quả từ “Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị”

TS. Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phát biểu đánh giá, tổng kết cuộc thi lần thứ 2.

Kết quả và thành công tốt đẹp từ Hội thi là sự biến đổi về lượng và chất của những nỗ lực của cán bộ, giảng viên, học viên nhằm hiện thực hoá và phát huy có hiệu quả các mô hình đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, giảng dạy lý luận chính trị. Từ kết quả tốt đẹp của Hội thi sẽ lan tỏa giá trị tích cực đến các lớp, hệ đào tạo bồi dưỡng của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá để vững tin, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025.

TS. Lương Trọng Thành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

ThS. Phạm Bá Thịnh, Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá


TS. Lương Trọng Thành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]