(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-1, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Sáng 19-1, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa; các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 các huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2021 công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp có nhiều đổi mới; công tác nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được triển khai sâu rộng, công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa trình bày báo cáo tại hội nghị.

Kịp thời tuyên truyền, định hướng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tích cực vào thành công tốt đẹp Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19 và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian qua. Đồng thời nêu những cách làm hay, sáng tạo; đề xuất những giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, năm 2021 với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc MTTQ, các đoàn thể, đặc biệt là hoạt động có hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận đó là: Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện và các ngành thành viên đã có nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững trận địa an ninh tư tưởng, xây dựng được môi trường dư luận xã hội tích cực, đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin xấu độc, góp phần rất quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Ban chỉ đạo 35 cấp huyện, thị xã, thành phố được kiện toàn, thành lập các tổ chuyên gia, các tổ thư ký, cộng tác viên; xây dựng được các trang fanpage, faceboook để tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái; đồng thời chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đại diện lãnh đạo Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, các cơ quan báo chí trong tỉnh, nhất là Báo Thanh Hóa, Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã có nhiều tin, bài tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; tuyên truyền những thành tựu đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19, trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời các cơ quan báo chí trong tỉnh đã có rất nhiều tin, bài đấu tranh trực diện với những luận điệu xuyên tạc, các thế lực phản động, cơ hội chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Công tác quản lý, sử dụng internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có chuyển biến tích cực. Hoạt động của Ban chỉ đạo 35 cấp huyện và một số ngành hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng đấu tranh phản bác những luận điệu phản động, xấu độc, tuyên truyền những thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh và Ban chỉ đạo 35 cấp huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 01 và Kế hoạch số 08 của Ban chỉ đạo 35 Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng.

Ban chỉ đạo 35 cấp huyện, thị xã, thành phố trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương mình phải luôn chủ động cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, khách quan để định hướng dư luận, đấu tranh với những tư tưởng, diễn biến hòa bình, những thông tin xấu độc. Phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng phải phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân để xây dựng thế trận lòng dân trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Toàn cảnh hội nghị.

Quan tâm xây dựng lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các cấp, các ngành, nhất là lực lượng công an, quân đội, Ban Tuyên giáo, lực lượng cộng tác viên, Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về năng lực xử lý tình huống cho đội ngũ tham mưu và lực lượng tham gia của Ban chỉ đạo 35 cấp huyện, thị xã, thành phố.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường các tin, bài có nội dung tích cực, chính thống, tuyên truyền những thành tựu đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19, trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phải có nhiều tin bài, phóng sự, đấu tranh, phản bác lại các thông tin xấu độc, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, lợi dụng công tác phòng, chống dịch để nói xấu, bôi nhọ. Cùng với đó phải quan tâm đưa tin về việc xử lý các vụ án, vụ việc để cho Nhân dân biết, không gây hoang mang, hiểu nhầm.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Ban chỉ đạo 35 cấp huyện, thị xã, thành phố cùng với lực lượng công an, quân sự, biên phòng, Sở Thông tin và Truyền thông hằng ngày phải rà soát, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật trên báo chí, trên internet, trên mạng xã hội. Các cơ quan bảo vệ pháp luật đẩy mạnh điều tra, xử lý đối tượng tung tin sai sự thật, tin giả; đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn, vô hiệu hóa những tin xấu, độc trên không gian mạng.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng thời chủ động tuyên truyền, gặp gỡ, đối thoại với các đối tượng có quan điểm sai trái, có những bài viết sai, để giúp họ thấy được cái sai trong nhận thức dẫn đến thay đổi.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]