(Baothanhhoa.vn) - Lợi dụng phản biện xã hội (PBXH), không ít đối tượng đã và đang gây nhiễu thông tin, tạo ra mâu thuẫn xã hội. Đặc biệt, các thế lực thù địch, tổ chức phản động đã móc nối, gieo mầm, nuôi dưỡng các đối tượng PBXH để sử dụng làm công cụ chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Lợi dụng phản biện xã hội, các đối tượng thù địch tiếp tục gây nhiễu thông tin, chống phá Đảng, Nhà nước

Lợi dụng phản biện xã hội (PBXH), không ít đối tượng đã và đang gây nhiễu thông tin, tạo ra mâu thuẫn xã hội. Đặc biệt, các thế lực thù địch, tổ chức phản động đã móc nối, gieo mầm, nuôi dưỡng các đối tượng PBXH để sử dụng làm công cụ chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Lợi dụng phản biện xã hội, các đối tượng thù địch tiếp tục gây nhiễu thông tin, chống phá Đảng, Nhà nước

(Trang minh họa. Nguồn: Internet)

Để thực hành PBXH với ý nghĩa tích cực, trước nhất phải dựa trên nền tảng tri thức, thái độ khách quan, lấy lợi ích của cộng đồng làm mục đích... Nếu không, PBXH sẽ chỉ là ý kiến chủ quan, cảm tính và phiến diện, thậm chí cực đoan, không đóng góp vào tiến trình phát triển của xã hội, đất nước. Tuy vậy, thực tế cho thấy, không ít cá nhân đã và đang xem PBXH như một “chiêu bài” để thực hiện ý đồ, một mục tiêu nào đó hoàn toàn không nhằm mang lại lợi ích xã hội.

Trước mỗi sự kiện chính trị lớn của đất nước, như: Đại hội Đảng, sửa đổi Hiến pháp, ban hành các đạo luật... Đảng và Nhà nước ta đều công bố rộng rãi các dự thảo văn kiện để lấy ý kiến thảo luận, đóng góp của toàn dân. Đại đa số Nhân dân có ý thức trách nhiệm cao, luôn coi mỗi đợt đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và hưởng ứng tích cực. Các cơ quan chức năng luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận sớm, hướng dẫn người dân nghiên cứu, bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình về từng nội dung trong dự thảo các văn kiện và những vấn đề quan trọng. Tất cả ý kiến dù đồng thuận hay không đồng thuận đều được cơ quan chức năng tổng hợp, báo cáo với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ để xem xét quyết định.

Tuy vậy, với những người có động cơ xấu, mục đích chống phá đất nước lại không bày tỏ quan điểm theo quy trình tổ chức và các kênh chính thống. Các đối tượng triệt để lợi dụng ưu thế của internet, nhất là mạng xã hội (MXH) để tiến hành các hoạt động chống phá núp dưới danh nghĩa PBXH. Dưới sự giật dây của các thế lực thù địch, một số phần tử cơ hội trong nước và cả ở nước ngoài đã soạn ra các văn bản dưới dạng “tâm thư”, “thư góp ý”, thậm chí còn soạn hẳn một dự thảo văn kiện mới, hoàn toàn khác với dự thảo văn kiện chính thống được công bố... để thể hiện những ý kiến trái ngược với quan điểm của Đảng, Nhà nước, gửi đến các đồng chí lãnh đạo, đưa lên MXH. Nghiêm trọng hơn, để minh họa cho những quan điểm sai trái đã nêu, núp dưới chiêu bài PBXH, các đối tượng dựng chuyện, tung thông tin thất thiệt, tuyên truyền xuyên tạc, nhằm gây nhiễu loạn thông tin, gây bất ổn trong dư luận.

Sự phát triển của internet đã “tạo điều kiện” cho nhiều người sử dụng không gian mạng để phát tán quan điểm, ý kiến, dù quan điểm, ý kiến đó không phù hợp với thực tiễn cũng như chủ trương, đường lối của Đảng. Các đối tượng lập ra các hội, nhóm trá hình để tuyên truyền, lôi kéo những người nhẹ dạ, tán phát các ý kiến tiêu cực, đi ngược với chủ trương, đường lối; kích động tư tưởng, thái độ chống đối. Các thế lực thù địch mưu toan phát triển, đưa các hội, nhóm trên không gian mạng thành tổ chức, hoạt động dưới dạng câu lạc bộ tự do, nhằm mục đích biến PBXH trở thành một trào lưu méo mó thực tiễn.

Rõ ràng, bên cạnh việc phản biện có thể giúp điều chỉnh xã hội từ vi mô tới vĩ mô, thì mặt khác, phản biện cũng biểu thị cho tính dân chủ của xã hội. Vấn đề là ở chỗ, phản biện phải hướng tới ổn định và phát triển, không phải dùng để gây mơ hồ, làm lạc hướng nhận thức chung, càng không gây ra sự ngộ nhận, nhầm lẫn trong dư luận… Do vậy, muốn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn lợi dụng PBXH để gây nhiễu thông tin, chống phá đất nước của các thế lực thù địch, việc tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động PBXH cần được quan tâm, chú trọng.

Phát huy vai trò nòng cốt, “chủ công” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh xác định: Vai trò định hướng để hoạt động PBXH diễn ra đúng mục đích, ý nghĩa và đem lại hiệu quả tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan chức năng là rất quan trọng. Cùng với phát huy tốt vai trò định hướng, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân được tiếp cận thông tin, nghiên cứu, thể hiện quan điểm, chính kiến của mình đối với từng nội dung liên quan tới đường lối, chủ trương, chính sách, thể chế... tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Có như vậy mới giúp người dân hiểu đúng mục đích, phân biệt được đâu là PBXH tích cực, đâu là PBXH tiêu cực, từ đó đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh với những hành vi lợi dụng PBXH để chống phá.

Tại huyện Thọ Xuân, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đi vào nền nếp, thường xuyên.

Đồng chí Lê Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, chia sẻ: Thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thọ Xuân đã và đang sử dụng MXH để tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, trong đó việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong PBXH được đặc biệt chú trọng. Trên không gian mạng, các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể đã chủ động phát hiện những hội, nhóm, cá nhân lợi dụng PBXH tuyên truyền, tán phát những quan điểm sai trái, từ đó có biện pháp kiên quyết đấu tranh. Đối với những trang mạng lợi dụng PBXH để tuyên truyền theo kiểu xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tổ chức lực lượng phối hợp với các nhà mạng, kết hợp giữa biện pháp kỹ thuật với biện pháp hành chính để đấu tranh ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Nhằm tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, định hướng, nâng cao kỹ năng sử dụng MXH an toàn để xây dựng ý thức phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mạng MXH cho đoàn viên, thanh niên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh cho biết: Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh gồm 47 thành viên và 1.152 cộng tác viên các cấp có trình độ, kỹ năng. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn triển khai thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ lý luận trẻ, tạo diễn đàn bổ ích để cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu các vấn đề về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong quá trình lãnh đạo đất nước; các vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và dư luận xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng lý luận của Đảng trong xu hướng phát triển của MXH hiện nay.

Cơ quan chức năng dự báo, thời gian tới, tình hình an ninh chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, khi tiếp cận với những thông tin, tài liệu, nhất là những nội dung thuộc quan điểm về các vấn đề hệ trọng, nhạy cảm của đất nước tán phát trên MXH, cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở khách quan, đâu là thông tin xuyên tạc. Nâng cao hiểu biết, tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết là cách tốt nhất để mỗi người nâng cao “sức đề kháng”, tránh bị cuốn theo những giọng điệu xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]