Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố nước này sẽ lưu giữ những hiểu biết của mình về hạt nhân, coi đó như một công cụ để sẵn sàng đối phó với chính sách thù địch có thể tiếp diễn của Mỹ chống Bình Nhưỡng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buxxKjhu7XDveG6uuG7jMSC4bum4bumcXnDmmpKxajhu4zhur554butauG7pEpIxq/DvWpKRsOVw73hurrEqMavRcOVw73hurhNw73hurrGoMOV4buIw73hurrhu7DDveG7puG6qsOVw73hu6bhurDDleG7iMO9w4rhu5pKw73DmsSo4buQw73hu7RRSsO94bq6xKhLw5XEqMO94bum4bqu4bq6xKjDveG6uuG7rMSCw71iKuG7sS/EqOG7teG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5rhurHhur7EguG6vHnhu61j4buIw5ThurZKw73FqOG7pFZUw5Xhu4jDvWrhu6RKSMavw71qSkbDlcO94buJSsO94buXw5TDleG7iC3EqMOUw73FqMavQEbDlcO94bq44buaw73DlVZR4bq6w73DleG6sEDDveG7puG7hMO94buMVsavw73hu4hK4buyw73DlcSo4buyw5Xhu4jDvcSoSsONxq/DveG6uEpHxajDveG6uuG7rMSCw73hu45Mw5XEqMO94bu0SMO9xKjhurbFqMO9w5XEqELDleG7p8O94bq6w5RKw73DiuG7kMO9w5XEqFbDveG7juG7osWow73hurrGoMOV4buIw73hurrhu7DDvcOKw43DveG7puG6qsOVw73hu6bhurDDleG7iMO9w4rhu5pKw73DmsSo4buQw73hu7RRSsO94bq6xKhLw5XEqMO94bum4bqu4bq6xKjDvcWoxKjhu6rDvcOKTeG6usSow73hurrhu5DDvcWoxKjDjcO9xahKR8Oaw73hurxKw4zDlcO94bq64busxILDvWIqw73hurrEqOG7msOV4buIw70xTMOVxKjDvWPEqFZVw5Xhu4jFqeG7sS/DmuG7reG7scOaw73hurrhu4zEguG7puG7pnF5w5oxw5ThurxAeeG7reG7sUrhu47hu4jDveG7puG7pOG6unF5Ly/hurrhurzDlcWp4bq4xILDlMWoxKjEgsOVxKjEqMOUxILFqeG7tMOVL+G6vOG6vuG7psOSxajDlMOaL8OV4bq+4bu24bumL+G7teG6ouG7ueG7ty9B4bqi4bq8w4Hhu7PDg0Hhu7NB4bqixajDgOG6ouG6okHhu4zhu7PFqcOTw5rhu4h5w70v4butw73hu7HDmsO94bq64buMxILhu6bhu6ZxecOaMcOU4bq8QHnhu60x4bquw5TDveG6usSoS8O94bq34bukxILDlcO94bq8w4nDlcO94buMUkrDvcagw5Xhu4jDveG7iUrDveG7l8OUw5Xhu4gtxKjDlMO9w5Xhu5BKw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDveG6usav4bui4bq6w73hu4jhuqzDmsO9MsSo4busw73FqE3hurrEqMO94buLxq/hu5rhurrDvcSo4buiSsO94bq34bukxILDlcO9JuG7jErDveG6q8SC4bukSsOTxILDlUrDucO94oCc4buTTMO94bq6xKjhu6jDleG7iMO9xajGoErDveG6uEpHxajDveG7pOG6psOV4buIw71iKsO94bum4buEw73DksSoxqDDleG7iMO94bq4xILDlMO94buISlLDvcWoWMO94bq44buUw73hurrEqEvDlcSow73hu6bhuq7hurrEqMO9xajEqOG7qsO9w4pN4bq6xKjDveG6uuG7rMSCw73EqOG7mMO9w4rhu5pKw73hu7RRSsO94bq6xKjhu6jDleG7iMO9xajGoErDvcOVRsOVw73hurrEqOG7qMOV4buIw73FqMagSsO94bum4buEw73hu4xWxq/DveG7iErhu7LDvcOVxKjhu7LDleG7iMO9w5JKR8OVw73FqMSoV+G6usO94bu0SMO9xKjhurbFqMO9w5XEqELDlcO94bq64busxILDveG7jkzDlcSoxanDvWrEqMSQxajDvcOSxKjhu5DDvcWoxKjhu5TEgsO9xKhKScOaw73hu7RRSsO9YirFqcO9NMONw73FqMSoWeG6usO9xKhKScOVw73hu47hu7DhurrDvcWoSkbGr8O94buMUcOVw73DmsSoSsO9xKjhurbFqMO9w5XEqELDlcO9xKjhu5DEgsO9MeG6rsOVw73DiuG6ssOUw71q4bukSkjGr8O9akpGw5Xhu6fDvWIqw73DlUbDlcO9xajEqFnhurrDvcSoSknDlcO9xajhu5rFqMO9w5XEqOG7ssOV4buIw73hu4xSSsO94bq6xILhu47DvcOSR8Wow73hurrhu6zEgsO94buOTMOVxKjhu6fDveG7psOUw5Xhu4jDvcOVVlHhurrDvcOV4bqwQMO9w4rhurTDveG6uOG6ruG6usO94bq44buUw73hu4zhurDhu47DveG7tEpJ4bq6w73DiuG7kMWpecO9Y8So4buyw5Xhu4jDvcOaxKjhuq7FqMO94bq4SsONxq/DveG6uuG7rMSCw71j4buIw5ThurZKw73FqOG7pFZUw5Xhu4jDvWrhu6RKSMavw71qSkbDlcO9w4pWU+G6usO9w4pWxILDveG7pMSCw73FqOG7pMOUw5Xhu4jDveG6uOG7mkrDveG6uuG6ssOVxKjDvcOZxq/EgsOVw73DleG7iOG6tkrDvcOKxILDleG7iMO94buISsSCw73FqMOCw5Xhu4jDveG7tEjDveG7plnDveG6uEfDvcWo4bqk4bq6w73FqOG7pMOUw5Xhu4jDvcWoSkfDlcO9xajhu6RMw5XEqMO9w5rEqErDvcSo4bq2xajDvcOVxKhCw5XDvcSo4buQxILDveKAnMSow5ThurDDlcO9xajDlOG6sMOV4oCdw73hu47hurDDveG6uuG6ruG6usO9w5XEqOG6sMO94buM4bq0w5XEqMO9w4rhurbDlMO9YiotauG7pEpIxq/DvcOK4bq0w73DlcSoQ8Wow73FqOG7pEvDvcWo4bukw5TDleG7iMO94bq6xq/hu6LhurrDveG7iOG6rMOaw73FqMSoVlPDleG7iMO9w4pOw5XEqMO94buMTeG6usSow73hu6bDncO9xKjhu5xKw73FqMSo4bquw5Xhu4jDvcSp4bquxq/FqcO94bqxxIJKw73hurhGw5XDvcOKxILDleG7iMO9w4rhu57DveG7jOG7oErDveKAnMOS4buAw5TDveG6usSoQsOVw73DlcSoxILGr+KAncO9xajhu6TDlMOV4buIw73hu7RKSeG6usO9xajEqFnhurrDvcSoSknDlcO9xajEqOG7lMSCw73FqMSoxq/EkMOVw73DleG6sEDFqeG7sS/DmuG7rQ==

Theo Yonhap/TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]