Ngày 7/7, cơ quan thông tin đặc biệt của nhà nước Ukraine ngày 7/7 thông báo một cuộc tấn công mạng đã xảy ra vào chiều 6/7 nhằm vào các trang thông tin điện tử của tổng thống, cơ quan an ninh và các cơ quan khác của nước này. Các trang web này đã hoạt động trở lại vào tối cùng ngày. Tuy nhiên, cơ quan thông tin trên không tiết lộ thủ phạm gây ra vụ tấn công mạng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5Phuqbhurbhu6M94bq8w5nhu5rhuqwl4buc4buww5nhu5rhuqwl4buiw5nhuqxP4bui4buYw5nhuqwlPOG6rE074bq84bqsTVnhuqwjKuG6vMOZ4bqs4bq8w5nhuqzDmeG7osOZ4buc4bqs4bufVD3hurzhu6LDmcOT4bqsTFDhuqwl4buKw5nhuqxN4buww5nhu5rhurAv4buc4bqq4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhur/Dk+G6vE7huqbhurbhu4vhu5rhur5d4bqsw4kvw4nhuqDhuqxNWeG6rCMq4bq8w5nhuqwl4buc4buww5nhu5rhuqwl4buiw5nhuqxPSE3huqxM4bui4buYJeG6rE074bq84bqsw5nhu5zhur7huqzDmS7DnU3huqzhu59UPeG6vOG7osOZw5PhuqzDmeG7muG6vl3huqzDiS/DieG6rCXhu5zhu7DDmeG7muG6rEzDiuG7pOG6rMOaViXhuqxNKlZN4bqsJeG7isOZ4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsw5rhu4DDmeG7muG6rE/hu4Lhuqxb4buGXeG6rD3hurzhuqx74bq+4buk4bqsTeG7nOG7ouG7kirhuqxFL8OJ4bqsw5nhu5xHw5rhuqx74bq+4buk4bqsTcOKTeG6rCU94bq8w5nhu5rhuqwl4buc4buww5nhu5rhuqwl4buiw5nhuqxP4bui4buYw5nhuqwlPOG6rE074bq84bqsJVfDmeG7muG6rCXhu5zhu6zDmeG7muG6oOG6rE1Z4bqsIyrhurzDmeG6rOG6vMOZ4bqsw5nhu6LDmeG7nOG6rHvhur7huqxNw4pN4bqsTVnhuqwjKuG6vMOZ4bqsVOG7nMOKTeG6rE074bq84bqsw5kuw51N4bqsw5nhur5d4bqi4bqsw6LDik3huqwlPeG6vMOZ4bua4bqsfcOTTOG6rMOZ4bq+XeG6rE/hu4Lhuqzhu5zhu6Thu4Al4bqsT1bDmeG7muG6rCU94bu24bqsVeG7gOG7ouG6rHvhur7hu6Thuqwl4bus4bui4bqsTT/DmeG7muG6rMOZ4bua4bq+XeG6ouG6rOG7oypd4bqsw5nhu5zhu6LDlMOZ4bqg4bqsTVnhuqwjKuG6vMOZ4bqsJeG7nOG7sMOZ4bua4bqsJeG7osOZ4bqsJT3DlMOZ4bqsVOG7nOG7sMOZ4bua4bqsJeG7ouG7kCXhuqxVVuG6rCXhu5w74bqsQOG7nOG7gMOa4bqs4buaw4xd4bqsPeG6vOG6rHs64bqsJeG7isOZ4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsw5rhu4DDmeG7muG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6sOG7osOa4bua4bqsTVXhurwkJMO94bqmTcOaJC1A4buc4bukJeG7pOG6puG6rCXhu6IlVcOTw73huqbhu6M94bq8w5nhu5rhuqwl4buc4buww5nhu5rhuqwl4buiw5nhuqxP4bui4buYw5nhuqwlPOG6rE074bq84bqsTVnhuqwjKuG6vMOZ4bqs4bq8w5nhuqzDmeG7osOZ4buc4bqs4bufVD3hurzhu6LDmcOT4bqsTFDhuqwl4buKw5nhuqxN4buww5nhu5rhuqzhu5zhu6DDmeG7nOG6rOG7hsOZ4buc4bqs4bqq4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL01Ow5nhuqJM4bq84bukJeG7nOG6vMOZ4buc4buc4buk4bq84bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0LhuqpCw4kv4bqqw4nDiU5E4bqo4bq4Q8OJQsSQJUThuqjDiVXhuqrhuqJTQOG7muG6puG6rOG6vFUlw73huqbhu6M94bq8w5nhu5rhuqwl4buc4buww5nhu5rhuqwl4buiw5nhuqxP4bui4buYw5nhuqwlPOG6rE074bq84bqsTVnhuqwjKuG6vMOZ4bqs4bq8w5nhuqzDmeG7osOZ4buc4bqs4bufVD3hurzhu6LDmcOT4bqsTFDhuqwl4buKw5nhuqxN4buww5nhu5rhuqbhuqxO4bq8JeG6vC1A4buc4bukJeG7pC3hu6Q94bui4bua4buiw5nhurxVLSQ9TcO94bqm4bucJSVAJMOBLy9NTsOZ4buiw5rhu5rhuqJ74buiw5Mlw5nhurzDmkBVKiThuqJ7w5kvJUVC4bqoLypAVeG7pOG6vE7Dk04v4buie0BdTeG7onvhu6QvQuG6qELhuqpf4bqow4lf4bqow4kv4buc4bq8TVTDkz3huqJTQOG7muG6puG6rC/hurY3w5nhu5zhuqzDmuG7osOZ4buc4bqs4bucxq/hurzhuqLhuqzEguG7i+G7mirhu67DmcOB4bqs4bubw5MqJcOTPSThuq7hurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhur/hu5jhuqwl4buc4busw5nhu5rhuqzDmsOKXeG6rCXhu57DmeG7nOG6rE074bq84bqsw6Lhu5zhu57DmeG7nOG6rEDhu5w74bqs4bufVD3hurzhu6LDmcOT4bqs4bqg4bqsw5pWJeG6rCThu6zhuqxMVuG6rMOZ4bua4bq+w5nhu5zhuqx74bq+4bqsw5nhu5rDjMOZ4bqs4buc4bq+w5nhu5rhuqxNLMOZ4bua4bqsJSjDmeG7muG6rExQ4bqsJeG7osOZ4bqsJUhN4bqsJeG7isOZ4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsw5rhu4LhuqxPVk3huqxU4buc4bui4buQw5nhuqxNw4pN4bqsTeG7nCpdw5TDmeG6rOG7muG7ouG6vOG6rEDhu5zhu4bhu6Lhuqw94buKJeG6rHvhu4ol4bqse+G7huG6rE/hu5ThuqxU4buc4buw4bui4bqsVeG7gOG7ouG6rOG7nOG7mOG6rCXhu5zhu6zDmeG7muG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7i+G7hMOa4bqsQuG6qOG6quG6uOG6oOG6rCU94bq8w5nhu5rhuqx9w5NM4bqsTTvhurzhuqzhurVW4bqs4buL4buEw5nhu5rhuqxVLuG7tMOZ4bua4bqse+G6vuG6rMOi4buww5nhu5rhuqzDmeG7muG7nOG7ouG7mEDhuqwl4buc4bq8w5nhuqzhu59UPeG6vOG7osOZw5PhuqxP4buC4bqsTFDhuqwl4buKw5nhuqxN4buww5nhu5rhuqLhuqzhu4vhu5zhu6bDmuG6rMOZ4buc4bumw5rhuqwl4buiw5nhuqwlSE3huqwk4bq8KuG6rE/hu6bhuqxPLuG6vOG6rD3hurzhuqxdw5Qq4bqsTeG7iCrhuqxP4buU4bqsJT3hurzDmeG7muG6rH3Dk0zhuqzDmeG6vl3huqwlPeG7tuG6rFXhu4Dhu6Lhuqzhu5zhu6Thurwl4bqsT1bDmeG7muG6rEzhu6DDmeG7nOG6rCXhu5wu4buyw5nhu5rhuqxA4buc4buG4bui4bqsJT3hu4bhuqxN4buc4buk4bqsTeG7nCbDmeG7muG6rCXhu6Lhu5LDmeG6rE3hu5wqVk3huqxMR8OZ4bua4bqsT+G7rsOZ4bua4bqs4bq14buiJU3hu6Thu6LDmeG6oi/huqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAMyol4buc4bukPeG6puG6tsSC4buj4buj4bupxanhu4svxanhu6LDkyXDmeG6vMOaK+G6ruG6sC9A4bq2

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]