(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày (14 và 15/5), TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029.

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Trong 2 ngày (14 và 15/5), TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029.

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ TP Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên TP Thanh Hóa, các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Vai trò, vị trí của MTTQ ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được nâng cao; tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân được phát huy; các cuộc vận động, các phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả; các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa khóa XVII Lê Đình Quý khai mạc Đại hội.

♦ Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, MTTQ TP Thanh Hóa đã vận động Nhân dân tự nguyện hiến hơn 18.250m2 đất ở; 10.300m2 đất nông nghiệp, với tổng số tiền trên 92 tỷ đồng; tự tháo dỡ công trình, tài sản trên đất trị giá hơn 21 tỷ đồng; đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng ngàn ngày công để nâng cấp, mở rộng đường giao thông, kênh mương nội đồng xây dựng các công trình phúc lợi, xây dựng, sửa chữa nhà văn hoá, hệ thống cống rãnh, hệ thống điện chiếu sáng.

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ TP Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

MTTQ từ thành phố đến cơ sở phối hợp vận động các nguồn lực xây dựng “Quỹ vì người nghèo” được 15,88 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 267 nhà Đại đoàn kết; cùng với các tổ chức thành viên tặng 25.614 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các dịp lễ tết, thăm hỏi các gia đình khó khăn đột xuất. Hỗ trợ người nghèo các huyện miền núi, tỉnh Thanh Hoá và TP Hội An, tỉnh Quảng Nam với số tiền trên 4 tỷ đồng...

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Thị Huyền tặng Đại hội bức tranh Bác Hồ bắt tay Bác Tôn - biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Lãnh đạo TP Thanh Hóa chúc mừng Đại hội.

Vận động đóng góp Quỹ cứu trợ ủng hộ Nhân dân các vùng bị thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống với số tiền hơn được 9,6 tỷ đồng...; Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trên 22,3 tỷ đồng; 95 tấn hàng hoá, thực phẩm thiết yếu và nhiều vật tư y tế khác phục vụ công tác phòng, chống, dịch... Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về phương thức tổ chức thực hiện; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện chặt chẽ, thực chất và hiệu quả. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức Mặt trận các cấp được củng cố, kiện toàn, thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Đại biểu hiệp thương cử đại biểu tham dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024; đồng thời đề ra 11 chỉ tiêu và 6 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2024 – 2029 với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện cụ thể.

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội MTTQ TP Thanh Hóa lần thứ XVIII đã hiệp cử 26 đại biểu tham dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

♦ Để cụ thể hóa 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”, MTTQ huyện Quan Sơn đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên phát động, xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu hiệu quả.

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Các đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Quan Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ huyện đã chủ trì, phối hợp vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được gần 12,4 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa làm mới được 243 căn nhà Đại đoàn kết, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025, đến hết năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 30%. Quỹ Cứu trợ của huyện đã tiếp nhận trên 23, 5 tỷ đồng cùng hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu như quần áo, chăn màn, nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân. Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 đã vận động được gần 570 triệu đồng và nhiều trang thiết bị y tế hỗ trợ Nhân dân chống dịch...

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Lãnh đạo huyện Quan Sơn tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng cụ thể và hiệu quả; hoạt động giám sát được triển khai thực hiện bài bản. Công tác đối ngoại Nhân dân, nhất là xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt - Lào nói chung, các huyện: Quan Sơn - Viêng Xay - Sầm Tớ nói riêng ngày càng thiết thực, có chiều sâu. Nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp được củng cố, kiện toàn, thường xuyên được tập huấn.

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Các đại biểu hiệp thương cử các vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Quan Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội MTTQ huyện Quan Sơn cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu và 6 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024- 2029 với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện cụ thể.

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Quan Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt tại Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 56 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Quan Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ huyện hiệp thương cử 3 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Ông Hà Xuân Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 7 vị tham dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

♦ Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ huyện Hậu Lộc đã nỗ lực, trách nhiệm vượt qua khó khăn, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả 5 chương trình hành động và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đạt kết quả nổi bật.

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Quang cảnh Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hậu Lộc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029.

MTTQ huyện chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các cấp trong huyện tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng chống đại dịch COVID-19 thành công với nhiều cách làm tích cực, sáng tạo, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tuyên truyền, tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân.

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Đồng chí Trương Văn Thuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hậu Lộc khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024, phát biểu khai mạc đại hội.

Tổ chức triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với cơ sở; xây dựng, duy trì, nhân rộng 153 mô hình tự quản ở khu dân cư đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế của từng địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được MTTQ từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa lớn, mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều cách làm sáng tạo. Đến nay, huyện có 1 thị trấn đạt đô thị văn minh, 21/21 xã NTM, 3 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu (xã Hoa Lộc); 118 thôn đạt chuẩn NTM, 21 thôn NTM kiểu mẫu; huyện đã hoàn thành các tiêu chí NTM...

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bức ảnh Bác Hồ bắt tay Bác Tôn, biểu tượng cao đẹp của khối đoàn kết toàn dân tộc cho đại hội.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động “vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. MTTQ huyện chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện mô hình “Khu dân cư giúp nhau giảm nghèo bền vững”, đã giúp đỡ được 1.096 hộ nghèo. Trong 5 năm, đã kêu gọi được số tiền trên 8,5 tỷ đồng và nhiều hiện vật để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 168 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ, tặng xe đạp cho học sinh nghèo vươn lên trong học tập...

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Các đồng chí lãnh đạo huyện Hậu Lộc tặng hoa chúc mừng đại hội.

MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp làm tốt công tác phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội ngày càng được đổi mới và nâng cao chất lượng. Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được tăng cường và đổi mới, góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về quê hương Hậu Lộc.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những kết quả đạt được cũng như hạn chế, tồn tại trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra các phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đề ra 10 mục tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động.

TP Thanh Hóa và các huyện: Quan Sơn, Hậu Lộc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029

Các đại biểu tham dự đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 64 vị tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Hậu Lộc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ huyện Hậu Lộc khóa XVII đã hiệp thương cử 3 vị tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện. Ông Trương Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hậu Lộc khóa XVII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng hiệp thương cử 7 vị đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phan Nga - Hoài Linh và Ngọc Huấn


Phan Nga - Hoài Linh và Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]