(Baothanhhoa.vn) - Do thời tiết nắng nóng kéo dài, nên hiện nay khoảng trên 60% diện tích lúa của xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia có nguy cơ bị chết do thiếu nước, nếu trong những ngày tới vẫn không có mưa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq+4buuw41IUOG7uE4wMOG6rEdddlYx4bu4U0fhu4Dhur4wMSA9I+G7rOG7gHbhu7Ij4buuSG9WTsSQSHYg4bukI0hKSeG6qkhRVsavI0gxV1Dhu65I4bu4M05IUDZOSMSD4buOSOG7q+G7rjNI4buvKSNIUCRII+G7rDLhuq9IUClI4bugWUhQ4buu4bumMUhRPUgx4buuVuG7pjJIIzg8UOG6vi8wMSA9I+G7rOG7gOG6vi/hu67DjeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEddw7NTTlFH4buA4bq+U0Dhu4BmPUgx4buuPlZIMVbhu6YxSCPDlCPhu6xIIyQj4busSOG7tlQ9SFHDk1bDiUgj4bukI0jhu65Wxq8jSCNO4bqvSOG7tuG7rj3hu4wj4busSDEg4bukI0hKSeG6qkhRVsavI0gxV1Dhu65I4bu4M05IUDZOSMSD4buOSOG7q+G7rjNI4buvKSPDiUjhu64y4bqvxq8jSHbhu7Ij4buuSG9WTkhQJEgj4busMuG6r0hQKUjhu6BZSFDhu67hu6YxSFE9SDHhu65W4bumMkgjODxQw4lII+G7pjJIMSA9I+G7rEgj4buu4bqhI+G7rEgj4busw5Phuq9IMTxWSOG6o+G7niNI4bu24buuOiPhu6xIUCRIQDhO4bq44bq+L1NA4buA4bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7hVMjMVMgR+G7gOG6vlZA4busSFDhu7hOMDDhuqxHUTHhu64yQOG7oEhW4buFUyMxUyBHSDAx4bqv4bu4U+G6rEfDo1ZRMeG7rsSQSErhu4hJXcSDRUjhu65TVuG7rOG7rjHEkEjhu4hMSV3Eg0VHSDAgUOG6rEcvL1BRI+G6uOG7oE49MeG7rk4j4buu4buuPU7hurjhuqMjL1FTMOG7tjE9XS8jU8OjMC/DjU3DjMSoL8ONScSoUeG7isON4buI4buK4buIw43DjTHDjcSoSeG7iOG7iOG7uEnhurjhu7Rd4busRCDhuqzhu4hM4buIR0hO4bu4MeG6rEd24buyI+G7rkhvVk7EkEh2IOG7pCNISknhuqpIUVbGryNIMVdQ4buuSOG7uDNOSFA2TkjEg+G7jkjhu6vhu64zSOG7rykjSFAkSCPhu6wy4bqvSFApSOG7oFlIUOG7ruG7pjFIUT1IMeG7rlbhu6YySCM4PFBHSC/hu4Dhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buFTl0xVj0jR+G7gMah4buuVsWoMkhRVsavI0gxV1Dhu65I4bu4M05IUDZOSMSD4buOSOG7q+G7rjNI4buvKSNI4bq8duG7siPhu65Ib1ZOw4pIMeG7rlbhu6YySCM4PFBIMSDhu5pASDEgKiPhu6zhurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buA4bqiNUgx4buuMkhANE5Iw4xJw41NSMSD4buOSOG7q+G7rjNI4buvKSNIUCRI4bu24bumSOG7rj3DklDhu65I4busVlM9SDEgLCPhu6xIw4xLw43hu65OSOG7uDNOw4lIMSA9I+G7rEgx4buuPlZI4busVk4jSCIyTkhRPUgjw5Qj4busSCMkI+G7rEjhu7ZUPUhRw5NWSFLhu45I4buMI+G7rkjhu644fSPhu6xI4bu24buuOiPhu6xII+G7riZIUuG7piNIMOG7jCNIxIMyxqAxSCM6I+G7rEgj4bus4buuVsavXUhQNk5II+G7rDg+VkhR4buWI0gxIOG7pCNIUllOSOG7oMOTI+G6uEh24buuUz1IUiTDiUjhu65Wxq8jSCNO4bqvw4lI4bugw5NIUD0jSCM6I+G7rEhR4buWI0jEg+G7jkjhu6vhu64zSOG7rykjSEA8Vkjhu6xWUz1IUMag4bqvSFI4e1BIw4zDjEnhu65OSOG7uDNOw4lI4bug4buQI+G7rEhMSeG6qkjhu7bhu6ZI4buuPcOSUOG7rsOJSMSow43hu65OSFAlI0jhu7jDklZIUOG7rjhOSOG7rFZTPUhQxqDhuq9IUjh7UEhRPUjhu7bhu646I+G7rEhQJEgjODxQ4bq4SMahw5Qj4busSOG7rsOSI0jhu7ZUPUhRw5NWw4lIMeG7rlbhu6YySCPhu6wyLCNIIzg8UEgj4bus4buuVuG7pEBIMSAqI+G7rEgj4bukI0hQT1BIUE8j4buuSFIsI+G7rEhQNk5IxIPhu45IxIPhu4zhuq9IIE5IMVgj4buuSDEgw5Ij4busSCM5MUgjw5rDiUjhu7bhu646SOG7rsOSI+G6uEh24buuUz1IMeG7rjsj4busSOG7tuG7pEhQNk5Id+G7g8ahZkjEg+G7jsOJSFLhu45IUCRI4bu24buuPeG7jCPhu6xIMSDhu6QjSEpJ4bqqSFFWxq8jSDFXUOG7rkjhu7gzTkhS4buOSOG7rFZTPUhQxqDhuq9IUDZOSFJZTkhd4buuOCkj4busSFAkSCPhu6wy4bqvSFApSFDhu67hu6Yxw4lI4bugWUhQ4buuT+G6r0hRPUjhu7bhu646I+G7rEhQJEgjODxQRUgj4buuVsWoMkhQTyPhu65IUiwj4busSOG7tuG7rjoj4busSDHhu67hu6hI4busVlM9SFDGoOG6r0hRPUjhu6BZSDHhu65W4bumMkgjODxQSDEg4buaQEgxICoj4bus4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvSF3hu4VTIzFTIEfhu4Dhur5WQOG7rEhQ4bu4TjAw4bqsR1bhu4VTIzFTIEdIMDHhuq/hu7hT4bqsR8OjVlEx4buuxJBISuG7iEldxINFSOG7rlNW4bus4buuMcSQSOG7iExJXcSDRUdIMCBQ4bqsRy8vUFEj4bq44bugTj0x4buuTiPhu67hu649TuG6uOG6oyMvUVMw4bu2MT1dLyNTw6MwL8ONTcOMxKgvw41JxKhR4buKw43hu4jhu4pK4buI4buIMUvEqMSoxKjhu4jhu7hJ4bq44bu0XeG7rEQg4bqs4buKTMONR0hO4bu4MeG6rEd24buyI+G7rkhvVk7EkEh2IOG7pCNISknhuqpIUVbGryNIMVdQ4buuSOG7uDNOSFA2TkjEg+G7jkjhu6vhu64zSOG7rykjSFAkSCPhu6wy4bqvSFApSOG7oFlIUOG7ruG7pjFIUT1IMeG7rlbhu6YySCM4PFBHSC/hu4Dhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buFTl0xVj0jR+G7gMOzLEhnOiPhu6xI4buvKSNIfUjEg+G7jkjhu6vhu64zSOG7rykjSOG6vHbhu7Ij4buuSG9WTsOKSFAlI0gxIClI4bu4w5JWSFJP4bqv4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gHbhu64+VkhSVuG7qEBI4buuVsavI0gxw5JWw4lIUTIj4busSDFXUOG7rkhRw6FIMSDhuqFIUDZOSFBPUEjhu64sSGc6I+G7rEjhu68pI0jhuqPDk0jhu64sSMahTkBI4buvKSNIMSDhu6QjSFJZTkjhu6DDkyNIUuG7jkjhu67hu6YxSCM4PFDDiUjhu7bhu646I+G7rEhQJSNII+G7rDIsI0gjODxQSF3hu641UEjhuqM1SDE4PFZIMVbhu6Qy4bq4SGfhu5JQSOG7oFbGrzHDiUjhu64sSGc6I+G7rEjhu68pI0hS4buOSFDDkiNIIzg8UEhQ4buuw51IUCUjSDEgKUjhu7jDklZIUk/huq/hurhIxqHhu6YySDEgPSPhu6xII+G7ruG6oSPhu6xII+G7rMOT4bqvSDE8Vkgx4buuPlZIMVbhu6YxSDFW4bumXUgxNVBII8OUI+G7rEgjJCPhu6xIMeG7rlhII+G7rDLhuq9IUClIMSDhu6QjSEpJ4bqqSFFWxq8jSDFXUOG7rkjhu7gzTkgxIOG7pCNIUllOSOG7oMOTI0jEg+G7jkhQJEgj4busMuG6r0hQKUjhu6BZSFDhu67hu6YxSOG7uMOTSOG7rlbGryNI4buu4bqhMuG6uOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13huqUyMeG7rj0gR+G7gOG6vjAxID0j4bus4buA4buvw6JIduG7rsOTI+G7ruG6vi8wMSA9I+G7rOG7gOG6vi9d4buA

Sỹ Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]