Chiều ngày 8/12, tại TP. Buôn Ma Thuột, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk, địa phương có số dân di cư tự do lớn nhất cả nước. Buổi làm việc diễn ra trước thềm Hội nghị về giải quyết tình trạng di dân tự do và quản lý đất đai các nông, lâm trường quốc doanh vào ngày mai, 9/12 tại Đắk Lắk. Đây là một trong những vấn đề nổi cộm đối với các tỉnh Tây Nguyên thời gian qua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5dkQ+G7luG7ocOU4buaTOG7hkLhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6FRROG6puG6oOG7oVFMROG7ocOU4bq44buGQ+G7oeG6oOG7hOG7oeG6ouG7s+G7huG7oeG6okThu6HhuqDhu5rhu6HDlOG7nuG7oeG6ouG7guG7ocODw43hu4ZC4buh4buGQ+G7tcOU4buh4bqg4bux4buh4buG4buaTOG6oOG7lS9DceG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSW8SCxanhuqLhu5/hu5ckQ0ThuqThu5Dhu6Hhu4ZC4bupVOG7oeG7pS9xcsO14buhw5Thu6tE4buhZOG6qcO04buhPeG7kMON4buG4buhNsWp4buhZEPhu5Dhu4jDlMO14buhZEPhu5bhu6HDlOG7mkzhu4ZC4buhN0Lhu5BU4bqo4buG4buhaOG7kOG7s+G7huG7oeG6qUPhu5LhuqDhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6FRROG6puG6oOG7oVFMROG7oeG6vuG7reG7hkPhu6HDg+G7q+G7guG7oeG6oEPhu5bhu6HhuqBDw4zDlOG7ocOU4bq44buGQ+G7oSp2w4rhu6E1dsOKw7Xhu6HDg8OJxanhu6HDkkPhu5pL4buGQuG7oeG6oOG7hOG7ocOVw4zhu6HhuqLhu7Phu4bhu6HhuqJE4buh4bqg4bua4buhw5Thu57hu6HhuqLhu4Lhu6Hhur5M4buG4buh4buGQ+G7tcOU4buh4bqg4bux4buh4buG4buaTOG6oMO04buhPeG7kMSoROG7oeG6vuG7qeG7gOG7oVFE4bqm4bqg4buh4bqiROG6qOG7huG7oeG7jsWp4buhw5Thu47hu5pM4bqg4buhw5RD4bqk4buA4buhW+G7iEThu6Hhu4ZCQ8OJ4buhUeG6pOG7oUJE4buxROG7oeG7jOG7kFTDgsOU4buhw5RF4buGQ+G7ocOU4buO4bur4buGQuG7oeG6okThu6HhuqLhu7Phu4bhu6HDlOG7nuG7oeG6ouG7guG7oVHhu6nhu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu4bhu6Hhur5V4buhw4Phu7XDlOG7ocODxalE4buh4bqgxrDhuqDhu6Hhu4bDjeG7hkLDteG7oeG6vuG7s+G7gOG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6Hhu4zhu5DDjOG6oOG7oeG6ouG7gsWp4buGQ+G7oVHhu6nhu4Lhu6Hhu4ZC4bupVOG7oeG7gMWpRMO14buh4bunL3Fy4buhw5Thu6tE4buhKnbDiuG7oTV2w4rDtOG7oSrhu7NU4buh4bq+4bup4buh4buA4buIw5Thu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6FR4bu14buG4buhw4PhuqThu6Hhu4bEqEThu6HhuqDhu4jhu4Dhu6HDg8OMROG7oVFMROG7oeG6oMaw4bqg4buhw5Thurjhu4ZD4buhZOG7s1Thu6E3QuG7kFThurThu4bhu6HDlENNROG7oUJExanhu4bhu6Hhu4zhu5DFqcO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l+G7lUThu4BC4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9x4buldOG7py904bul4bqicHFwdHFwcMOUcnNx4bul4bq+4bunw7ThurzDkkLhu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lzXhu63hu4ZD4buhw4Phu6vhu4Lhu6HDlOG6uOG7hkPhu6EqdsOK4buhNXbDiuG7oeG6oEPhu4Lhu6HDgETDgsOUw7Xhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6Hhu4bFqVTDteG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oXHhu6Xhu6HhuqBD4bq44buhw5RE4bq04buQ4buh4bqgQ+G7luG7oVTDguG7kMO14buh4bqg4buE4buhccO54buh4bqgQ+G6uOG7ocOUROG6tOG7kOG7ocOD4burw5Thu6FR4bup4buhUeG7mk7DlOG7ocOKw4Lhu6FD4buC4bur4bqgQ+G7ocOD4bqk4buh4buOxanDteG7oeG6oEPhurjhu6HhuqDhu4Thu6Fx4buh4bqgQ+G6uOG7ocOUROG6tOG7kOG7oVHhuqThu6HDlOG7pOG7oeG6vuG6puG7oeG6oEPEguG7ocOSQ+G7luG7oeG7juG7ouG7hkLhu6Hhur7hu6nhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDg+G7q8OU4buhw4rDguG7oUPhu4Lhu6vhuqBDw7Thu6E34buv4buA4buhcnBx4bulw7Xhu6HDlMSo4buGQuG7ocOV4bux4buG4buhw5JDQeG7gOG7oVPhu63hu6FD4buIROG7oeG6oOG7lsWp4buhKnbDiuG7oTV2w4rhu6Hhu5pM4bqg4buhw4Phu6vDlOG7ocOKQ+G7guG7seG7hkLhu6F1ccO0dXBw4buhw5Thu6Thu6HDg+G7iuG7hkLhu4/hu6HDlOG7r+G7hkLhu6HDlOG7juG7mk/hu4ZC4buhw4pE4buGQ+G7ocOUw4Lhu6HDg+G7q8OU4buhw7nDteG7pXJuw7Thu6FkQ+G7kOG7oeG7hkLhu7Phu4bhu6HDlcaw4bqgQ+G7oeG7hkPhu6nhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buhw4Phu6vDlOG7oXXDtHVwcOG7ocOU4buk4buhw4Phu4rhu4ZCw7Thu6FkQ+G7kOG7oeG7hkPhu7nDkuG7ocOAReG7hkPhu6Hhu4zhu5Dhu7Phu4bhu6HDg+G7t+G7kOG7oeG7hkLhu5pNROG7oUNL4buG4buhdHHhu6HDlOG7jkThuqbhu5Dhu6HDg+G7iuG7hkIv4buGQuG7mk1Ew7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXNuG7iMOU4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhw4pEw4Lhu4bhu6Hhu4ZCQ8OJw7Xhu6HhuqDGoOG7hkLhu6Hhur7hu6nhu6FR4buaTOG7hkLhu6Hhu4B24bqg4buh4buA4bup4buhw5Thurjhu4ZD4buh4buGd+G7gOG7oU/hu6HDlOG7juG7kOG7hkLhu6HDlOG7s+G7gOG7oVHhu5jhu4ZC4buhZOG7s1Thu6E3QuG7kFThurThu4bhu6Hhu4bhu6lU4buh4buG4bq04buQ4buh4buOxanhu6Hhur7hu6nhu6FR4bu14buG4buhw4PhuqThu6HhuqJE4buh4bqi4buz4buG4buhw5Thu57hu6HhuqLhu4LDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dk4buO4buC4buGQuG7ocOUQ01E4buhQkTFqeG7huG7oeG7jOG7kMWpw7Xhu6Hhu4B44bqg4buh4bqi4buY4buhw4Phu63hu6HhuqDhu4Thu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7oeG6oMOM4buhQnbhu4ZC4buhQkThu7FE4buh4buM4buQVMOCw5Thu6Hhu4ZD4bua4buGQuG7ocOU4bq44buGQ+G7oVHDgeG7huG7oeG6oEbhu4bhu6HDlEXhu4ZD4buhw5Thu47hu6vhu4ZC4buh4buA4buIw5Thu6HDlcOM4buhQ+G7iOG7ocOD4buK4buGQuG7ocOA4bup4buC4buh4bqi4buz4buG4buhw5Thu4jhuqDhu6HDlENE4bqs4buQ4buhw5XDjOG7ocOUQ0TDguG7kOG7ocOD4bu1w5Thu6FP4buhUeG7qeG7ocOD4bu1w5Thu6HDleG7seG7huG7oVPhu5Dhu7XDlMO14buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6FD4buI4buh4bqi4buz4buG4buh4bqiROG7oeG6oOG7muG7ocOU4bue4buh4bqi4buC4buh4bqgQ+G7msWp4buhxKjhu4bhu6HDg8OJ4buGQ+G7oeG7hktE4buhT8O14buhw5Xhu7Hhu4bhu6FT4buQ4bu1w5TDtMO0w7Thu6Eq4buzVOG7ocOD4buaTuG6oOG7oVPEguG7gOG7oeG6vuG7qeG7oVHhu7Xhu4bhu6HDg+G6pOG7oeG6oENEw4Lhu4bhu6Hhur7hu5pO4bqg4buhw4PDjEThu6FRTEThu6HDg8OJxanhu6HDkkPhu5pL4buGQuG7oeG6oOG7hOG7ocOU4buk4buh4bq+4bqm4buhw4Phu4rhu4ZC4buhw4Dhu6nhu4Lhu6HhuqLhu7Phu4bhu6HDlOG7iOG6oOG7ocOUQ0Thuqzhu5Dhu6HDlcOM4buh4bqgxanhu4Lhu6Hhu5NC4bu34buG4buhc3Nu4buh4bqi4buz4buG4buhw5XDjOG7meG7oVHhu6nhu6HhuqLhu7Phu4bhu6HhuqJE4buh4bqg4bua4buhw5Thu57hu6HhuqLhu4Lhu6Hhur5M4buG4buh4buGQ+G7tcOU4buh4bqg4bux4buh4buG4buaTOG6oOG7oeG7k0NL4buG4buhcuG7p3DDtHBwcOG7oeG7hkLhu5pNROG7ocOK4bqs4buhw5Thu6Lhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6Fx4bunw7nDuuG7ocODw4Lhu4bhu6Hhu4bFqVThu5nhu6Hhu4ZD4bua4buhKnbDiuG7oTV2w4rDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5figJw3w4Lhu5Dhu6HDikPDjeG7hkLhu6HhuqDhu4Thu6FCROG7sUThu6HDkkPGsMOS4buh4buAxanhu4ZC4buhw5TEkOG7hkPhu6HDg+G7iMOU4buhw5JDxrDhu6HDg+G6rOG7oUJE4buxROG7oeG7jOG7kFTDgsOU4buh4bqg4buv4buG4buh4bqgS+G7ocOUReG7hkPhu6HDlOG7juG7q+G7hkLhu6Hhu4bhu6lU4buhw5RDReG7ocOV4bqy4buh4bqg4buE4buh4buGQuG7kFThu6HhuqBL4buh4bqiw4Hhu4bhu6HDlExE4buh4buA4bu1w5Thu6HEqOG7huG7ocODw4nhu4ZD4buhxanhu4bhu6Hhu4ZE4buGQ+G7oeG6oEPEkOG7hkPhu6HDlOG7jsOJw7Xhu6HDlOG7juG7ucOU4buhw5Thu57hu6HFqeG7huG7ocOU4buC4bup4buG4buhU+G7reG7oUPhu4hE4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDg8OJxanhu6HDgOG7qeG7huKAncO14buhw4DGsOG7guG7oeG6oMaw4buC4buh4bqg4buWxanhu6HDlOG6uOG7hkPhu6HhuqBD4buC4buhw4BEw4LDlMO04buhNuG7iMOU4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4buGQ1Dhu4ZC4buh4buGQuG7kFThurThu4bhu6Hhu4ZD4buz4buG4buh4bqgQ+G7luG7oVTDguG7kOG7oeG6vuG7qeG7ocOKQ8ON4buGQuG7oeG6oOG7hOG7oeG7jOG7kOG7puG7ocOD4bu1w5TDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dk4buO4buC4buGQuG7ocOKQ0Thu6HDg+G7hMO14buh4buGQ0ThuqThu5Dhu6HhuqJE4bqm4buG4buhw5TEkOG6oEPhu6HDg+G7tcOU4buh4bqg4buWxanhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6oMON4buGQuG7ocOUVOG7oeG7hsON4buGQsO14buh4bq+4buz4buA4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6FR4bup4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqLhu57hu6HGsOG7huG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOV4bug4buh4bqi4buU4buGQuG7oUNE4bqm4buQ4buh4buM4buQ4bux4buhQ+G7gnjhuqDhu6HDgMOJ4buh4bq+4bu14buG4buh4bqgQ0TDguG7gMO14buhU+G7s+G7gOG7oeG6oMWp4buGQ8O14buhU+G7s+G7gOG7oeG6oOG7msO14buhw5Xhu6Dhu6HhuqLhu5Thu4ZC4buhw5Thu47GsEThu6HDkkPhuq7DksO14buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhw5XDjOG7oeG6okThuqbhu4bhu6HDlMSQ4bqgQ+G7oeG7huG7qVThu6HhuqDhu4Thu6Hhu4ZDROG6pOG7kOG7oeG6okThuqbhu4bhu6HDlMSQ4bqgQ+G7ocOD4bu1w5Thu6HDlOG7juG6tOG7huG7oUJE4bu1VOG7ocOUTeG7oeG6vuG7qeG7ocOD4bu1w5Thu6Hhur7hu7Phu4Dhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDkuG7oeG7hkPhu5rhu4ZC4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDlEPhu57huqDhu6HDlMOC4buhw4pDw43hu4ZC4buh4bqgRuG7huG7oeG7juG7ouG7hkLDteG7ocOD4but4buhw4DDieG7oeG6oEPhu5BU4bqs4buG4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOD4bu1w5Thu6FPw7Xhu6HDg+G7tcOU4buhw5Xhu7Hhu4bhu6FT4buQ4bu1w5Thu6HDlOG7ouG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buh4buG4buv4buAw7Xhu6HDikPhu4Thu6HhuqDhu4Thu6HDikPhu7Hhu6Hhu4bhu6/hu4ZC4buhw5RD4buQ4buhQ+G7ikThu6HDg+G6rOG7ocOU4buO4buK4buGQuG7oeG7juG7ouG7hkLDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5cl4buC4buhUeG7uVTDteG7ocOU4bq44buGQ+G7oSp2w4rhu6E1dsOK4buh4buA4buQw4zhu4bhu6HhuqDhu4Thu6HhuqBL4buh4bqgQ8OC4buhw4N44bqg4buhw5RD4buY4buhw4Phu5pO4bqg4buhw5Xhu6Dhu6HhuqLhu5Thu4ZC4buh4bqiROG6puG7huG7ocOUxJDhuqBD4buhw4Phu7XDlOG7oeG6oOG7hOG7oeG7hkLhu5Dhu4rhu4bhu6FCw4zhuqDhu6HDg+G7tcOU4buh4bq+4buz4buA4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6Hhu4ZD4bua4buGQuG7ocOKQ8ON4buGQuG7oeG6oEbhu4bhu6Hhu47hu6Lhu4ZC4buhUeG7qeG7ocOKQ8ON4buGQuG7oeG6oOG7hOG7oeG7jOG7kFThu6FD4buC4bur4bqgQ+G7ocOU4buO4buK4buGQuG7oeG6vuG7q0Thu6Hhu47hu6Lhu4ZC4buh4buG4bq04buQ4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDg+G6rOG7ocOAw4zhu6HDlOG7jsSQ4buh4bqgQ+G7guG7oUPhu4jhu6HDg+G7iuG7hkLhu6HDgOG7qeG7guG7oeG6ouG7s+G7huG7ocOU4buI4bqg4buhw5RDROG6rOG7kOG7ocOVw4zhu6FR4bup4buhw5TGsEThu6HDg8OJ4buGQ+G7oeG6oOG7muG7ocOU4burROG7oeG6oENK4buhw4PDjEThu6FRTEThu6HhuqLhu7Phu4bhu6HhuqJE4buh4bqg4bua4buhw5Thu57hu6HhuqLhu4LDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dkQ8SC4buC4buhw4DGsOG7guG7oeG6oMaw4buC4buh4bqg4buWxanhu6EqdsOK4buhNXbDisO14buhw5Thu6Lhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FycHDDusO14buhw5Thurjhu4ZD4buhw4Phu63hu6FT4buzVOG7oeG6ouG7nuG7hkLhu6Fxw7nhu6HhuqLhu57hu6HGsOG7huG7ocOVdsOS4buhU8OCw5Lhu6HEqOG7huG7ocODw4nhu4ZD4buh4bqi4buz4buG4buh4bqiROG7oeG6oOG7muG7ocOU4bue4buh4bqi4buC4buhUUxE4buh4buA4buU4bqg4buhw5RE4bq04buQ4buhw4DDjOG7ocOU4buOxJDhu6HEqOG7huG7ocODw4nhu4ZD4buh4bqgQ+G7guG7ocOKQ+G7guG7seG7hkLhu6HDusO0dXLDueG7oUPhu4jhu6HDlOG7mkvhu4ZC4buh4buc4buGQuG7oUNL4buG4buhc3LDtMO6cHDhu6HDikNB4buQ4buhUUxE4buhw5TEqOG7hkLhu6Hhu4Dhu5zhuqDhu6HDg+G7t+G7kOG7ocOU4bua4buh4bq+4bup4buh4bul4buldeG7ocOU4buk4buhw4Phu4rhu4ZCw7Thu6Eqw4Lhu4bhu6Hhu4bFqVTDteG7ocOUQ01E4buhQkTFqeG7huG7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqLhu57hu6HGsOG7huG7ocOD4but4buhw5Thu47hurThu4bhu6FxcOG7oeG7huG7r+G7gMO14buh4buGQ+G7muG7hkLhu6HDlOG6uOG7hkPhu6HhuqBD4bq44buh4buATEThu6HDg8Wp4buGQuG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKQ8WpROG7oXFzL3HDueG7oeG6ouG7nuG7ocaw4buG4buhUeG7qeG7oeG6oEPhu5rFqeG7oeG6oOG7hOG7oeG6ouG7nuG7ocaw4buG4buh4buG4bup4buC4buhQ+G7guG7qeG7huG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6Hhu4Dhu5ThuqDhu6HDlEThurThu5DDtOG7oWThurjhu4ZD4buhw4pEw4Lhu4bhu6Hhu4ZCQ8OJ4buhw5REw4LDkuG7ocOU4buU4bqg4buhw4Phu5pO4bqg4buhw4DDjOG7ocOU4buOxJDhu6HDg+G7luG7oeG7hkLhu5Dhu4rhu4bhu6FRw4zhu4bhu6HDg+G6rOG7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqLhu57hu6HGsOG7hsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2PFqeG7kOG7ocOKQ0Thu6Hhur524buGQuG7oeG7hkJDxILhu6HhuqDGsOG6oOG7oVXhu6HDikTDguG7huG7ocOSQ8aww5Thu6HDgEThuqzhu5DDteG7ocOKw4LDlOG7oeG6vuG7kOG7ueG7huG7oeG6oOG7kOG7iOG6oOG7oeG6vuG7qeG7gOG7oVFE4bqm4bqgw7Xhu6FkQ+G7luG7ocOU4buaTOG7hkLhu6E3QuG7kFThuqjhu4bhu6Fo4buQ4buz4buG4buh4bqpQ+G7kuG6oOG7oeG6oEPhu4Lhu6HDgETDgsOUw7Xhu6Eq4bux4buGQsO14buhN0Phu6nhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buh4bq+4buQw43hu4bhu6Hhu4zhu5DFqeG7huG7ocOU4buz4buA4buhw4PDguG7huG7ocOV4bue4buhw5JDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7oeG6oOG7lsWp4buhZOG7s1Thu6E3QuG7kFThurThu4bhu6Hhu4bhu4RE4buh4bqgQ+G7kOG7hkLhu6FR4bup4buhKnbDiuG7oTV2w4rhu6Hhu4bhu4RE4buh4buOROG6tOG7hkLDtOG7oWRD4buW4buhw5Thu5pM4buGQuG7oeG7hkNF4buG4buh4buGQ+G7ueG7hsO14buhw4NNROG7ocOVw4zhu4ZC4buh4buGQuG7mk1E4buh4bqi4buz4buG4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhw5Thurjhu4ZD4buhw4Phu63hu6HDikPGsOG7oUNL4buG4buhw5Thu47hu5pM4bqgw7Xhu6HDlOG7pOG7oeG6vuG6puG7oUPhu4jhu6Hhu4ZCQ8Oo4buC4buhQkThu7Hhu4DDtOG7oTdDUOG7hkLhu6FR4bu14buG4buhw4PhuqThu6HDgOG7nOG6oOG7oVPhu5LhuqDhu6HDg+G7mk7huqDhu6Hhu4zhu5DFqeG7huG7ocOU4buz4buA4buhQkThu7FE4buh4buM4buQVMOCw5TDtOG7oSrhu63hu6FT4buQ4bu1w5Thu6FDROG6puG7huG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG7gMON4buhQ0Xhu4ZD4buh4buGw43hu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6HhuqDDjeG7hkLhu6Hhu4ZCQ+G6puG7oeG6oMWp4buCw7Thu6Fjw4zhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDkuG7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6Hhur7hu7nDkuG7oeG7gExE4buhw5Thu6/hu4ZCw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZOG7kFThu6Hhu4ZDROG6tOG7hsO14buhZEPhu5bhu6HDlOG7mkzhu4ZC4buh4bqgQ+G7guG7oeG7jnfhu4ZCw7Xhu6HDlOG6uOG7hkPhu6HhuqBD4buaxanhu6HDikPFqUThu6HDlEPGsOG6oOG7oUPDgsOU4buhw5RE4bqk4buA4buh4buG4buv4buGQsO14buh4bq+TkThu6HDlEPDgsO14buhw5RDw4Lhu6Hhu4Dhu6vhu4ZDw7Xhu6HhuqBD4buaxanhu6HhuqDhu4Thu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HigJzhu4zhu5Dhu7Hhu6HDg+G7teG7gOG7ocOUQ+G6rsOS4oCdw7Xhu6Hhur7hu6nhu6HDg+G7iOG7hkLhu6Hhur7hu57huqDhu6HhuqBD4buC4buhw5JDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7hsO04buh4bqr4buQVOG7oeG7gMON4buhw4pE4buGQ+G7ocOUw4Lhu6HhuqBG4buG4buhw5RD4bu1w5LDtOG7oWRF4buGQ+G7ocOU4buO4bur4buGQuG7oeG6okThu6HhuqLhu7Phu4bhu6HDlOG7nuG7oeG6ouG7gsO14buh4buAw41E4buhw5Thu47hu5pN4buGQuG7ocOD4bu34buQ4buhw5Thu5rhu6HDikThu4ZD4buh4bqi4buCxanhu4ZD4buh4bqgRuG7huG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buhUeG7teG7huG7ocOD4bqk4buhw4N4w5Thu6Hhu47FqcO04buhZOG7pOG7oeG6vuG6puG7oeG6oEPEguG7ocOSQ+G7luG7oeG7juG7ouG7hkLhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDg+G7q8OU4buh4buA4buU4bqg4buhw5RE4bq04buQw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDlMWpw4Dhur7EguG7ocOVw5RU4bq+xIJs4buf4buAxanhu45CROG7huG7jXLDklPhu6HFqeG7kMOU4buC4buf4buX4buVw5Thu47hu5fhu5XDlOG6ouG7l+G7lUThu4BC4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDhuqLhu4bDtMOAxanhu4LDlEPFqeG7hkND4buCxanDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9x4buldOG7py904bul4bqicHFwdHFwcMOUdOG7pXJw4bq+dcO04bq8w5JC4buf4buhL+G7l+G7lS/DlOG6ouG7l+G7lS/DlOG7juG7l+G7lcOU4buO4buX4buVw5ThuqLhu5dkQ+G7luG7ocOU4buaTOG7hkLhu6HDlOG7jsWp4buC4buhw4PEqEThu6HhuqDhu5jhu4ZC4buh4bqgxrDhuqDhu6HDg+G7q0Thu6HDgEThuqzhu5Dhu6HhuqLhu57hu6HDgOG7kMSoROG7oeG6vuG7qeG7gOG7oVFE4bqm4bqg4buVL8OU4bqi4buX4buVL8OU4buO4buX4buVL8OUxanDgOG6vsSC4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l2RDTUThu6FCRMWp4buG4buhw5RMRMO14buhZEPhu5bhu6HDlOG7mkzhu4ZC4buh4bqgQ+G6uOG7oeG7jsWpw7Xhu6HDlOG6uOG7hkPhu6HhuqDhu7fhu4bhu6HDlOG7ucOS4buhw5Thu47hu5Dhu4ZC4buhw5JDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKROG7hkPhu6HDlMOC4buhLeG7oVPhu63hu6FD4buIRMO14buhw4Dhu7Hhu4Lhu6HDg+G7seG7gOG7oeG7jOG7kMOM4bqg4buhw5JDRuG7hkLDteG7ocWp4buG4buh4buGROG7hkPDteG7oUJEUOG7oVFQ4buGQuG7ocOAROG6tOG7huG7oeG6oOG7mkvhu4ZC4buh4bqg4buWxanhu6FkxKjhu6Hhu4zhu5DDjOG6oMO04buhJOG7t+G7huG7ocOSQ8aww5Thu6FD4buQVMO14buhw4Phu5rFqeG7oeG7gOG7iMOU4buhw5XDjOG7ocOUQ8OC4buh4buA4bur4buGQ+G7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6FDROG6puG7huG7ocOUQ+G7nuG6oMO14buh4buGQ+G7muG7oeG6oOG7qeG7ocOSQ+G6tOG7oeG6vuG7qeG7ocOAxrDhu5Dhu6FR4bu5w5Thu6HDlENE4bq04buG4buh4buGQ0ThurThu4bhu6HhuqLhu6nhu4ZD4buh4bqgQ+G7guG7oSp2w4rhu6E1dsOKw7Xhu6FRw4nhu6HDlEPDguG7oeG7hkPhu6nhu6FT4buQ4bu1w5Thu6HDikNB4buQ4buh4bqg4bup4buhw5JD4bq04buh4bq+TOG7huG7ocOUQ+G7nOG7oXLhu6HDlEPDguG7oUJETEThu6Hhu4DFqeG7hkLhu6Hhur7hu6tE4buh4bqgQ+G7guG7oWZE4bqmw5Thu6E3xanhu4Dhu6Hhu4bhu4RE4buh4bqgQ+G7kOG7hkLhu6FR4bup4buhKnbDiuG7oTV2w4rhu6Hhu4bhu4RE4buh4buOROG6tOG7hkLhu6HDleG7nOG6oOG7oeG7gOG7q+G7hkPhu6Hhu4Z24buA4buhQkRQ4buhw4NE4bqk4buQ4buhw5REw4LDlOG7oeG7hkLhu5Dhu4rhu4bhu6HhuqDhu5Dhu4ZC4buhw5RDw4nhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhU+G7tcOS4buhU+G6uOG7oXLhu6HDlOG7pOG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6ouG7mOG7hkLhu6HhuqDhu6nhu6HDkkPhurThu6Hhu4BKROG7oeG7hkLhu6lUw7Thu6HigJwkQ+G7kuG7hkLhu6HDlMWp4buh4bqg4buE4buhw5JDxrDDlOG7oUPhu5BU4buhw4Phu5pO4bqg4buhw4NE4bqk4buQ4buhw4Phu4Thu6HDikPDjeG7hkLhu6FR4bup4buh4bq+4bup4buA4buhw5XFqeG7guG7ocOSQ8aww5Thu6FD4buQVOG7ocOD4buaTuG6oOG7ocODROG6pOG7kOG7ocOD4buEw7LigJ3DteG7oWRD4buW4buhw5Thu5pM4buGQuG7ocODeMOU4buhUeG7teG7huG7ocOD4bqkw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZEPEguG7guG7oWRD4buW4buhw5Thu5pM4buGQsO14buhw4PDieG7hkPhu6FD4buaTOG7hkLhu6Hhur5M4buG4buh4bq+4bup4buh4buGw43hu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6FTxanhu4ZDw7Xhu6HDleG7q+G6oEPDteG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkJD4bqm4buh4bqgxanhu4LDtOG7oWRE4buGQ+G7ocOUQ+G7t+G7huG7oeG6vuG7qeG7oeG6vuG7tVThu6Hhur7hu6tE4buh4buA4bup4buQ4buhU8Wp4buGQ+G7oeG6oEPhu4Lhu6Fk4buzVOG7oTdC4buQVOG6tOG7hsO14buh4bqgQ+G7guG7oSp2w4rhu6E1dsOKw7Xhu6HDikPDjeG7hkLhu6HDg+G6rOG7ocOVxanhu6Hhu4Dhu6vhuqDhu6FD4buExanhu6FR4buY4buGQuG7ocOD4bu1w5Thu6HhuqBDRMOC4buG4buh4bq+4buaTuG6oOG7oeG7huG7qVTDtOG7oSrhu7NU4buh4bq+4bup4buhw5Thu47hu5Dhu4ZC4buhw5Thu7Phu4Dhu6HhuqDhu7NU4buh4bqgw43hu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6HhuqBD4bu1w5Thu6Hhur7hu5pO4buGQuG7oeG6oMWp4buCw7Xhu6HhuqBDw4Lhu6HDgETDguG7huG7ocOV4buz4buQw7Xhu6Hhu4bhu7Phu4ZC4buh4bqgxanhu4Lhu6FCRMaw4buhw5Thu47DieG7oUJExanhu6HDlOG7r+G7hkLDtOG7oX1E4buxROG7oeG7jOG7kFTDgsOU4buhUeG7teG7huG7ocOD4bqk4buhw4Phu7XDlOG7ocODxalE4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDlEThu4ZD4buhw5RD4bu34buG4buhw5Thu6vhu4Lhu6HDg0ThuqThu5Dhu6HDikThuqbhu4bhu6HhuqBD4buC4buh4buGQuG7mk1E4buh4bqi4buz4buGw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZOG6uOG7hkPhu6HhuqDhu7fhu4bhu6HDkkPGsMOU4buhQ+G7kFThu6HDlEThuqThu4Dhu6Hhu4bhu6/hu4ZC4buhUeG7r+G7huG7oUPhu4TFqcO14buh4bqg4buC4buG4buh4buGQuG7mk1E4buhT+G7ocOD4buzVMO14buhw4Phu5pO4bqg4buh4buGQ0Xhu4bhu6Hhu4ZD4bu54buG4buh4bq+4bup4buh4oCcw5Thu45NROG7ocOD4bu1w5Thu6HDkkPhu4Thu4ZC4buhw4pD4buCxrDhu4ZC4buhQ1Dhu5Dhu6HDlEXhu4ZDw7Xhu6HhuqDhu4Lhu4bhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqBD4buz4buG4buhw5RD4bu5w5TDteG7oeG7hkNE4bqmw5Thu6HDlEXhu4ZDw7Xhu6FR4buQROG7ocOU4buaS0TigJ3DtOG7oSThu7fhu4bhu6Hhur7hu7VU4buhUeG7r+G7huG7oUPhu4TFqeG7oeG6vuG7qeG7ocOU4buO4buU4buh4bqg4buIw5Thu6Hhu4zhu5DFqeG7huG7ocOU4buOR+G7hkLDteG7ocOU4bur4buC4buhw5Xhu57hu6HDkkPGsMOU4buhw5Thu45E4bqs4buG4buhw4DhuqThu4bhu6FRUOG7hkLhu6HhuqBD4buC4buhZOG7s1Thu6E3QuG7kFThurThu4bhu6Hhu4bhu4RE4buh4bqgQ+G7kOG7hkLhu6FR4bup4buhKnbDiuG7oTV2w4rhu6Hhu4bhu4RE4buh4buOROG6tOG7hkLDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5cqROG7oeG6vkThuqThu4bhu6FRTEThu6HDg+G7hMO14buh4bqg4bu34buG4buhw5JDxrDDlOG7ocOU4buOROG6rOG7huG7oeG6oEvhu6HDlU/hu6FD4bur4buhw5Thu7fhu4ZC4buh4bqi4buQ4buh4bq+w4nhuqBDw7Thu6EqdsOK4buhNXbDiuG7ocOSQ+G7sUThu6HhuqDhu7FE4buhw5RDROG6puG7huG7oeG7gOG7q+G7hkPhu6Hhu4DhurLhu6Hhu4DDjUThu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlOG7msO14buhw4pE4buGQ+G7oeG6ouG7gsWp4buGQ8O14buh4buG4buz4buGQuG7oeG6oMWp4buC4buh4buG4buv4buGQuG7oeG6vuG7nuG6oOG7oeG6oOG7q+G7hkPhu6HDlOG7jsWp4buGQ+G7ocOD4bqs4buhw5Thu57hu6HDlEPhu5Dhu6FD4buSw5Thu6Hhu4ZC4buQ4buK4buG4buh4bq+4bue4bqg4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlOG7msO04buhZOG6uOG7hkPhu6HDkkPhu7FE4buh4buGSuG7oeG6vuG7nuG6oMO14buhw5REw4Lhu4bhu6HDlExE4buh4bqg4buz4buG4buhw4PDjEThu6HDg+G7mk7huqDhu6Hhu4ZC4buz4buG4buhw5XGsOG6oEPDteG7oeKAnMOU4buO4buC4buGQuG7oXXhu6HDlOG6uOG7hkPhu6Fk4buzVOG7oTdC4buQVOG6tOG7huG7oeG7gOG7qeG7oSp2w4rhu6E1dsOK4buhw4pDw43hu4ZC4buhw4NE4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlENF4buhw5Thurjhu4ZD4buh4buG4bup4buC4buhw4NE4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDg+G7mk7huqDhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6FR4bu14buG4buhw4PhuqThu6HDlOG7nuG7oeG6oOG7s+G7huG7ocODw4xE4buh4buGQuG7s+G7huG7ocOVxrDhuqBD4oCdw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXZOG7q0Thu6HhuqDhu5Dhu4jhuqDhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6FRROG6puG6oMO14buhZEPhu5bhu6HDlOG7mkzhu4ZC4buh4bqgQ+G7guG7oVXhu6HDikTDguG7huG7ocODw4xE4buhUUxE4buh4buA4buIw5Thu6HDlcOM4buhw4pEw4Lhu4bhu6Hhu4ZCQ8OJ4buh4bqg4buWxanhu6EqdsOK4buhNXbDiuG7ocOU4buO4bq04buG4buhw5RE4buGQ+G7ocOUQ+G7t+G7huG7ocOU4bur4buC4buhw4NE4bqk4buQ4buhw4pE4bqm4buG4buh4bqgQ+G7guG7ocOU4bq44buGQ+G7ocOSQ8aww5Thu6HDlOG7jkThuqzhu4bDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dkQ8SC4buC4buhPcWp4buC4bqg4buC4buGQsOUQ+G7kOG7guG7hkLhu5Uvw5Lhu5c=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]