(Baothanhhoa.vn) - Chiều 14-11, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện QCDC ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung Bộ. 

Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung bộ

Chiều 14-11, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện QCDC ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung bộ

Toàn cảnh hội nghị

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở (gọi tắt là Ban chỉ đạo Trung ương); Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương, đồng chủ trì hội nghị.

Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung bộ

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương và đại diện Ban chỉ đạo Xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện QCDC cụm các tỉnh Bắc Trung bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung bộ

Các đại biểu dự hội nghị.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh.

Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung bộ

Đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương trình bày báo cáo đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện QCDC ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tỉnh Bắc Trung bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là Kết luận số 120 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60, nay là Nghị định số 149 quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc. Tất cả 6 tỉnh trong cụm đã ban hành khá kịp thời, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy đảng, chính quyền đã gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội khác nhằm phát huy quyền làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Một số tỉnh có cách làm linh hoạt, sáng tạo, như: Nghệ An, năm 2019 đã tổ chức 2 cuộc tiếp xúc, đối thoại lớn nhất trên địa bàn tỉnh, giữa Thường trực Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị, trấn với hơn 1.034 đại biểu; giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh với hơn 800 đại biểu. TỈnh Thanh Hóa, từ 2016 đến nay, UBND các cấp đã tổ chức được 750 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp. Tỉnh Hà Tĩnh lồng ghép, kết hợp tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, UBND, HĐND tỉnh thành một cuộc (3 trong 1), được tiến hành trong một ngày... Thông qua đó, góp phần xử lý kịp thời những kiến nghị, đề xuất và bức xúc từ cơ sở, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung bộ

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chào mừng.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND bày tỏ niềm vui mừng khi Thanh Hóa được Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở chọn là nơi tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện QCDC ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, cùng với sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016-2018 tăng trưởng bình quân đạt 11%; 9 tháng năm 2019 đạt 20,25%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và cao nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng năm 2019 đạt 22.444 tỷ đồng, bằng 84% dự toán năm, tăng 38% so với cùng kỳ. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, sáng tạo, đạt kết quả bước đầu quan trọng; tổ chức bộ máy trong hệ thông chính trị từng bước đươc sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Thanh Hóa triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 37 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Tỉnh Thanh Hóa hết sức quan tâm đến QCDC ở cơ sở, xác định nếu không làm tốt QCDC ở cơ sở thì sẽ không tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện, QCDC ở cơ sở luôn được phát huy, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh tại địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã thông tin về thời cơ, vận hội của tỉnh Thanh Hóa trong việc thu hút đầu tư trong những năm tới. Đồng thời, mong muốn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước.

Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung bộ

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh trong cụm các tỉnh Bắc Trung bộ đều thống nhất với nội dung báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương trình bày tại hội nghị. Đồng thời, nêu lên những mô hình hay, cách làm mới, một số bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở như: Phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện QCDC; phát huy đầy đủ dân chủ trong Đảng làm cơ sở để mở rộng và phát huy dân chủ trên các lĩnh vực. Phát huy dân chủ phải luôn gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm minh và kịp thời những vụ việc tiêu cực, những biểu hiện mất dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Đẩy mạnh triển khai các nội dung của “Năm Dân vận của chính quyền”, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, trong mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đánh giá sự hài lòng của người dân….

Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung bộ

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thực hiện QCDC ở cơ sở của 6 tỉnh Bắc Trung bộ. Đồng thời, nhấn mạnh: Việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng có sự chuyển biến rõ nét, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Hiện nay, trình độ dân trí ngày càng cao, hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, chính vì vậy, việc triển khai thực hiện cần phải thực thi theo đúng quy định, luật pháp của Nhà nước trên tinh thần vì nhân dân phục vụ. Cùng với đó, cần phải thực hiện tốt việc minh bạch hóa, công khai hóa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Quan tâm đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại các xã, phường, các đơn vị sự nghiệp, nhất là trường học, cơ sở y tế… Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và quản lý thông tin để người dân có nguồn tin chính xác, kịp thời, không để các đối tượng xấu lợi dụng mất ổn định an ninh trật tự địa phương.

Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung bộ

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện QCDC ở cơ sở của 6 tỉnh Bắc Trung bộ, đặc biệt là những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa trong phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương nhấn mạnh: Trong những qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở của 6 tỉnh Bắc Trung bộ đã tạo bước chuyển trong phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở đã có những tác động trực tiếp và gián tiếp đến việc phát huy vai trò làm chủ của người dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã đi vào nền nếp và chuyển biến tích cực hơn.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sơ, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị 6 tỉnh Bắc Trung bộ cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đến người dân sát thực tiễn cuộc sống; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện một cách đầy đủ, sâu sắc hơn các quy chế, quy định đã có về các loại hình thực hiện QCDC ở cơ sở. Gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Quan tâm đến lợi ích hợp pháp, chính đáng; giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ để thật sự phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở, để người dân hiểu đầy đủ, có sự đồng thuận với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, chú trọng kiểm tra, giám sát ở những ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp… Cần tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân để người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Với kết quả, thời cơ và vận hội mới mà tỉnh Thanh Hóa đang có, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa thực thiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII đã đề ra trở thành tỉnh khá của cả nước

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]