(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28 - 9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 - 2020 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. 

Thanh Hóa tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020

Ngày 28 - 9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 - 2020 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

Thanh Hóa tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, 9 tháng năm 2020 mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là tỉnh đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên địa bàn, được xếp vào nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ, như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,1%; thu ngân sách Nhà nước tăng 4,3%; huy động vốn đầu tư phát triển tăng 11,3%; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô cấp tỉnh năm 2020 với số dự án và số vốn thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Đã tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính, chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Thanh Hóa tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại phiên họp.

Báo cáo cũng nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, cụ thể như: Khẩn trương rà soát, xác định các nhiệm vụ còn lại của 3 tháng cuối năm 2020 của từng ngành, từng địa phương, đơn vị; đồng thời làm rõ nguyên nhân đối với những chỉ tiêu còn khó khăn, thách thức, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để tập trung lãnh, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 30 - 11 - 2020. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp điều hành tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm…

Thanh Hóa tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020

Giám đốc Sở Tài chính ĐInh Cẩm Vân phát biểu tại phiên họp.

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, phát triển, tạo đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng.

Phát triển mạnh 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng, 6 hành lang kinh tế. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ, khuyến khích xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thanh Hóa tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020

Giám đốc Sở Công thương Lê Tiến Lam thảo luận tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính đã trình bày báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng, giải pháp hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020, định hướng dự toán thu - chi ngân sách năm 2021.

Theo đó, 9 tháng năm 2020, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 21.218.150 triệu đồng, đạt 73% dự toán, bằng 104% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 12.731.545 triệu đồng; các khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 8.486.605 triệu đồng, đạt 90% dự toán. Thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương 9 tháng ước đạt 26.445 tỷ đồng, bằng 75% so với dự toán đầu năm, bằng 117% so với cùng kỳ…

Thanh Hóa tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Đức Giang phát biểu tại phiên họp.

Trong những tháng cuối năm, tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Trung ương ban hành; bảo đảm cân đối nguồn lực trong điều kiện nhiệm vụ chi tăng, nguồn thu ngân sách giảm; xây dựng các giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình dịch, vừa bảo đảm nuôi dưỡng nguồn thu; đẩy nhanh tiến độ chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Thanh Hóa tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020

Trưởng Ban Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các khu công nghiệp Nguyễn Tiến Hiệu thảo luận tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế. Đồng thời, góp ý về các giải pháp để vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Thanh Hóa tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cơ bản thống nhất với báo cáo về kết quả, tồn tại, hạn chế, mục tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo.

Đồng chí phân tích, từ đầu năm đến nay, dịch bệnh COVID-19 đã tác động sâu rộng đến đời sống, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên một số chỉ tiêu quan trọng vẫn duy trì tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Ứng dụng công nghệ thông tin có sự chuyển biến tích cực.

Đồng chí cũng chỉ rõ một số khó khăn, tồn tại trong phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm. Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, đồng chí đề nghị 3 tháng cuối năm, các sở, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp triển khai phương án phòng, chống bão, lụt; tập trung thu hoạch lúa thu mùa, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, việc khôi phục, tái đàn vật nuôi cần phải gắn với tái cơ cấu. Thống nhất bổ sung cây gai xanh vào cơ cấu cây trồng của tỉnh.

Đối với công nghiệp xây dựng, tập trung giải quyết vướng mắc của các dự án, nhất là các dự án sử dụng nhiều lao động nông thôn, như: May mặc, giày da. Quan tâm, hỗ trợ hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch bằng các giải pháp cụ thể. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; tạo điều kiện xử lý các thủ tục về chủ trương đầu tư. Đây là điều kiện quan trọng nhất để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, tập trung triển khai các giải pháp tăng thu, lưu ý thu tồn đọng thuế.

Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Các khu công nghiệp nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu qua cảng; tăng cường kiểm soát giá dịch vụ của một số doanh nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch quy hoạch sử dụng đất. Đối với các dự án khoáng sản chưa được đưa vào quy hoạch, phải có giải pháp cụ thể đối với từng dự án.

Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống COVID-19, trong đó lực lượng quân sự kiểm soát chặt chẽ công tác nhập cảnh vào địa bàn tỉnh; thường xuyên thực hiện xét nghiệm ở những điểm có nguy cơ cao. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chính quyền điện tử, triển khai thí điểm họp điện tử.

Giao sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh vấn đề nhân sự, tuyển dụng. Tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để diễn biến phức tạp, tránh tình trạng khiếu kiện tập trung, đông người.

Thanh Hóa tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu ý kiến tại phiên họp

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức thành công, đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền đại hội, triển lãm về các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chuẩn bị khởi công, khánh thành một số dự án chào mừng đại hội.

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, do dịch COVID-19 được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, do đó đề nghị các sở, ngành cần nghiên cứu, phân tích rõ tình hình để đề ra các chỉ tiêu phát triển, dự báo tăng trưởng cho sát với tình hình thực tế.

Tại phiên họp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng trình bày dự thảo Đề án cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5 - 8 - 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghi quyết số 58- NQ/TW.

Thanh Hóa tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Dự thảo Đề án cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 58 lần 2 đề xuất 15 cơ chế, chính sách đặc thù (giảm 8 cơ chế, chính sách so với dự thảo lần 1) thuộc 8 nhóm, gồm: Nhóm cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách; nhóm cơ chế, chính sách về đầu tư công; nhóm cơ chế, chính sách về lĩnh vực đất đai; nhóm cơ chế, chính sách về lĩnh vực quy hoạch; nhóm cơ chế, chính sách về lĩnh vực giáo dục; nhóm cơ chế, chính sách đối với Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; nhóm cơ chế, chính sách đặc thù đối với các huyện miền núi phía Tây Thanh Hoá và nhóm cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, biên chế.

Các cơ chế, chính sách được xây dựng phù hợp với chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 58, đảm bảo tính khả thi nhằm tạo các bước đột phá thực sự cho phát triển của 4 trung tâm kinh tế động lực, 5 trụ cột tăng trưởng và 6 hành lang kinh tế.

Riêng đối với một số cơ chế, chính sách có quy định “vượt” so với quy định tại các Luật có liên quan được nghiên cứu, đề xuất thực hiện theo cơ chế thí điểm trên cơ sở ban hành Nghị quyết của Quốc hội.

Đối với Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Thanh Hoá đề xuất xây dựng 76 nhiệm vụ cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện; trong đó, gồm 41 nhiệm vụ do UBND tỉnh Thanh Hoá chủ trì, 35 nhiệm vụ do các bộ, ngành, cơ quan Trung ương chủ trì thực hiện.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng lưu ý đơn vị xây dựng, soạn thảo đề án cần phân tích, xem xét đưa ra những chính sách lớn, phạm vi rộng hơn. Từng cơ chế, chính sách cần thống nhất lại khung, gồm: Tên cơ chế, chính sách; sự cần thiết ban hành cần chỉ rõ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn; nội dung cơ chế, chính sách; dự báo tác động của cơ chế, chính sách. Giao các sở hoàn chỉnh cơ chế, chính sách liên quan, trên cơ sở đó sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để xây dựng, hoàn chỉnh đề án. Đồng chí cũng cho ý kiến cụ thể vào từng nhóm cơ chế, chính sách.

Phiên họp cũng thảo luận, thông qua Quy hoạch vùng huyện Ngọc Lặc đến năm 2040.

Hương Thơm


Hương Thơm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]