(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định số 789/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định số 789/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Ảnh minh họa.

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2021 là thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tạo nguồn lực để phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo đó, trong năm 2021 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để khôi phục và phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân quyết nghị góp phần đảm bảo GRDP năm 2021 đạt 11,0% trở lên, trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 3,0% trở lên, công nghiệp - xây dựng tăng 13,3% trở lên, dịch vụ tăng 10,7% trở lên, thuế sản phẩm tăng 9,8% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.820 USD trở lên; sản lượng lương thực giữ mức 1,5 triệu tấn; tổng giá trị xuất khẩu đạt 4,0 tỷ USD; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 140.000 tỷ đồng; thu NSNN đạt 26.572 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 36%.

Tăng cường quản lý thu; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, bền vững; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh. Công khai, minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ theo mức độ cấp thiết; chỉ ban hành mới chính sách, đề án, nhiệm vụ khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán cho các chính sách chưa ban hành.

Chống lãng phí trong thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 để góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu rủi ro tài khóa. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung; mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tập trung đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với sử dụng vốn đầu tư công có hiệu quả, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Các cấp, các ngành tích cực tập trung và xây dựng các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá, các quy hoạch, đề án, cơ chế chính sách nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Xem toàn văn quyết định tại ĐÂY.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]