(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20-4, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý I-2021 và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Chiều 20-4, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý I-2021 và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng, Lê Đức Giang; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì.

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các chủ đầu tư, các cấp, ngành nên tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý trong 4 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực.

Tính đến ngày 19-4-2021 giá trị khối lượng thực hiện của các chương trình, dự án đạt 2.824 tỷ đồng, bằng 30,2% kế hoạch giao chi tiết, tăng 8% so với cùng kỳ; giá trị giải ngân đạt 3.532 tỷ đồng (bao gồm cả vốn năm 2020 kéo dài sang 2021), bằng 37,8% kế hoạch giao chi tiết, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Một số nguồn vốn có tiến độ giải ngân nhanh so với kế hoạch giao chi tiết, như: Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước (76,7%), vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực (72,1%).

Tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh.

Cũng trong 4 tháng đầu năm 2021, các chủ đầu tư, đơn vị liên quan đã quán triệt và cơ bản thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Tuy nhiên, qua rà soát, toàn tỉnh có 32 dự án được giao kế hoạch vốn năm 2021 để thanh toán khối lượng hoàn thành và thanh toán theo quyết toán được duyệt giải ngân chưa bảo đảm tỷ lệ theo quy định, với tổng số vốn chưa giải ngân là 98,2 tỷ đồng, đồng, bằng 7,2% tổng kế hoạch vốn năm 2021 giao cho các dự án để thanh toán khối lượng hoàn thành và thanh toán theo quyết toán được duyệt.

Tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 4 tháng đầu năm 2021.

Nguyên nhân chưa giải ngân hết số vốn nêu trên là do công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục giải ngân chậm; một số chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục phê duyệt quyết toán…

Về việc thu ngân sách Nhà nước (NSNN), chi ngân sách địa phương, tính đến ngày 15-4-2021, tổng thu NSNN toàn tỉnh đạt 7.740 tỷ đồng, đạt 29% dự toán và bằng 82% cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 4.961 tỷ đồng, đạt 30% dự toán và bằng 99% cùng kỳ. Các khoản thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.779 tỷ đồng, đạt 27% dự toán và bằng 62% cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đạt 9.899 tỷ đồng, bằng 30% dự toán giao đầu năm và 102% so với cùng kỳ. Chi ngân sách cấp huyện, xã thực hiện đạt 6.353 tỷ đồng, đạt 34% dự toán đầu năm.

Tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện thu NSNN, chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung hoạt động tài chính - ngân sách những tháng đầu năm 2021 bảo đảm được nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, bám sát dự toàn được giao; các chế độ, chích sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, không phát sinh nợ đọng chính sách.

Đối với việc thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng (GPMB) triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, kết quả thực hiện đến ngày 15-4 còn thấp (mới đạt 7,76%). Một số địa phương có tỷ lệ GPMB thấp như: Huyện Quan Sơn, Đông Sơn, Như Xuân, Hậu Lộc, Nông Cống, Thiệu Hoá…

Một số dự án còn chậm so với kế hoạch như: Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (Như Xuân) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực (thị xã Nghi Sơn); Dự án đường nối TP Thanh Hóa với Cảng hàng không quốc tế Thọ Xuân…

Theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, khó khăn trong công tác GPMB hiện nay là việc xác định nguồn gốc đất; một số dự án chủ đầu tư chưa bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện công tác GPMB; chủ đầu tư một số dự án chưa chủ động phối hợp với UBND cấp huyện, Hội đồng bồi thường, GPMB để cung cấp và hoàn thiện hồ sơ pháp lý làm cơ sở triển khai thực hiện dự án.

Cùng với đó, đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất thấp; giá đất bồi thường, hỗ trợ giữa các dự án Nhà nước thu hồi đất thấp hơn giá đất bồi thường, hỗ trợ các dự án nhà đầu tư tự thỏa thuận gây khó khăn trong công tác GPMB…

Tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong thu, chi ngân sách; công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư; các vấn đề liên quan đến bán đất trái thẩm quyền; thực hiện ký cam kết GPMB; công tác kiểm tra nghiệm thu công trình hoàn thành; tình trạng viên da nổi cục trên trâu bò ở một số địa phương.

Một số huyện cũng đề xuất ngành chức năng và UBND tỉnh quan tâm giải quyết tình trạng sạt lở khu vực công sở, trường học thuộc xã Trung Thành (Quan Hoá); đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường và vấn đề thiếu giáo viên…

Tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đặt ra trong quý I-2021.

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc thời gian qua dù đạt nhiều kết quả, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đây là “điểm nghẽn” đối với sự phát triển kinh - tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

Quan điểm của tỉnh là thường xuyên có sự lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc. Trong giải quyết khó khăn, vướng mắc phải xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi huyện, thị xã, thành phố phải có kế hoạch cụ thể, xác định nội dung cần tháo gỡ, giao nhiệm vụ cụ thể, tiến độ xử lý những vấn đề vướng mắc, khó khăn đang đặt ra.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, trong đó ưu tiên tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; thu NSNN; huy động vốn đầu tư phát triển; giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao tinh thần, trách nhiệm trước công việc; chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành các nhiệm vụ được giao. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các thành viên Uỷ ban Bầu cử các cấp nêu cao tinh thần, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới vừa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, ngành chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là dịch bệnh viên da nổi cục trên trâu bò; khắc phục tình trạng cá chết trên sông ở một số địa phương và xử lý nghiêm những trường hợp gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật.

Đối với công tác GPBM thực hiện các dự án đầu tư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của tỉnh, vì vậy các ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ này với cách làm bài bản, quyết tâm và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng chí đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh về thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu NSNN, phấn đấu thu NSNN hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Liên quan đến công tác bảo đảm an ninh - trận tự, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị ngành Công an, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong dịp diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]