(Baothanhhoa.vn) - Xác định rà soát, đánh giá, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, vì vậy, các sở, ngành, địa phương đã tăng cường rà soát các TTHC đang thực hiện theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Xác định rà soát, đánh giá, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC) có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, vì vậy, các sở, ngành, địa phương đã tăng cường rà soát các TTHC đang thực hiện theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân.

Rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Công chức bộ phận “một cửa” huyện Thạch Thành hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Để loại bỏ những TTHC còn rườm rà, phức tạp, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, hàng năm, UBND TP Thanh Hóa và các phường, xã đều ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, kế hoạch rà soát TTHC và tiến hành rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Qua rà soát, từ năm 2015 đến nay, TP Thanh Hóa đã đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ và công bố mới 195 TTHC không còn phù hợp với thực tiễn. Trong đó, đề nghị sửa đổi 63 thủ tục, bổ sung 61 thủ tục, hủy bỏ 70 thủ tục và công bố mới 1 thủ tục. Cùng với kiểm soát TTHC, UBND TP Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, các đơn vị, địa phương rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết đối với nhiều TTHC. Đặc biệt, từ ngày 1-6-2020, trong số 245 TTHC thuộc 47 lĩnh vực được công bố, nhiều TTHC được TP Thanh Hóa cắt giảm thời gian giải quyết từ 33 - 40%, một số TTHC có thời gian giải quyết từ 15 - 30 ngày được cắt giảm tới 50 - 60% thời gian giải quyết. Đơn cử như thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cấp huyện) giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (cấp huyện) giảm từ 30 ngày xuống còn 15 ngày; thủ tục đăng ký lễ hội cấp huyện giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày... Toàn bộ danh mục các TTHC cắt giảm thời gian giải quyết được TP Thanh Hóa niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa” và trên cổng thông tin điện tử của thành phố để tổ chức, công dân tiện theo dõi, tra cứu.

Để nâng cao chất lượng phục vụ và tăng sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC, UBND huyện Thạch Thành đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật bổ sung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã, đồng thời, tăng cường cắt giảm thời gian giải quyết đối với các TTHC. Năm 2020, qua rà soát, tổng hợp, UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Thông báo số 63/TB-UBND ngày 28-4-2020 cắt giảm thời gian giải quyết 71 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 24 thủ tục thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 16 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX; 6 thủ tục thuộc lĩnh vực thi đua - khen thưởng; 6 thủ tục thuộc lĩnh vực gia đình; 5 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; 5 thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng... Hiện nay, 100% TTHC mới nhất được niêm yết, công khai tại bộ phận “một cửa” UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, thực hiện TTHC. Các vướng mắc của người dân khi giải quyết TTHC đều được cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC giải thích và hướng dẫn cụ thể nên chưa có cá nhân, tổ chức nào phản ánh, kiến nghị về kết quả giải quyết TTHC.

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch kiểm soát TTHC, hàng năm, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC. Căn cứ kết quả rà soát của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ công bố ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp. Hết năm 2020, các sở, ngành đã thực hiện đánh giá tác động đối với 25 TTHC của các dự thảo, dự án văn bản quy phạm pháp luật; Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh đã thẩm định và tham gia ý kiến đối với 105 thủ tục trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Đối với việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, các sở, ngành, các địa phương bám sát yêu cầu nhiệm vụ chung của Chính phủ và tình hình giải quyết TTHC, nhóm TTHC trên địa bàn tỉnh để rà soát những TTHC, nhóm TTHC không phù hợp, có vướng mắc, bất cập để thực hiện rà soát với tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ tối thiểu từ 20% đến 25% đối với từng thủ tục, nhóm TTHC. Giai đoạn 2011-2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 643 quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC với 8.619 thủ tục. Trong đó có 4.091 thủ tục mới ban hành và thủ tục được chuẩn hóa; 1.103 thủ tục sửa đổi, bổ sung; 3.425 thủ tục bị bãi bỏ do hết hiệu lực hoặc được chuẩn hóa lại nội dung... Đặc biệt, để phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh đã thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng (0373.755756); công khai địa chỉ email (kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn) và địa chỉ Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa (pakn.dichvucong.gov.vn) để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và đã tiếp nhận, xử lý 37 trường hợp; 100% các ý kiến phản ánh, kiến nghị đã được chuyển đến các cơ quan có liên quan xử lý và báo cáo kết quả xử lý kịp thời, đúng hạn. Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh cũng triển khai phần mềm hệ thống phản hồi Thanh Hóa (địa chỉ: https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn) và thực hiện kết nối liên thông với phần mềm hệ thống phản ánh, kiến nghị của Chính phủ và đã tiếp nhận, xử lý kịp thời 13 trường hợp đúng quy định.

Để việc rà soát, cắt giảm TTHC được thực hiện hiệu quả hơn nữa, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, nâng mức độ hài lòng cho tổ chức, cá nhân.

Bài và ảnh: Minh Khôi


Bài và ảnh: Minh Khôi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]