(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22-9, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Sáng 22-9, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị. (Ảnh chụp màn hình)

Lựa chọn, bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức

Quy định số 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm,giới thiệu cán bộ ứng cử, đề ra mục tiêu: Tiếp tục cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm; lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đối với Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, nêu rõ: Việc bố trí công tác đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và chế độ. Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều thể hiện quyết tâm thực hiện Quy định số 80 và Kết luận số 20, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Trung ương có hướng dẫn cụ thể để các địa phương, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Nghiêm túc quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản của Bộ Chính trị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã phân tích, làm rõ hơn những quy định trong Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong quá trình tổ chức thực hiện có những vướng mắc gì các địa phương, đơn vị trao đổi trực tiếp với Ban Tổ chức Trung ương để đồng bộ thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần phải cụ thể hóa Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn 21 của Ban Tổ chức Trung ương theo thẩm quyền của mình. Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm trong phạm vi vị trí, trách nhiệm được giao.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 80 và các văn bản, kết luận khác của Bộ Chính trị.

Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị có nhiều điểm mới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần phải nghiêm túc quán triệt và thực hiện nghiêm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tiếp tục đoàn kết, thống nhất đạt được nhiều thành tích mới, kết quả mới

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gần 2 năm qua Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành rất là nhiều các văn bản mới. Bám sát vào các văn bản của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động triển khai, quán triệt và giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy cụ thể hóa rất nhiều văn bản phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. Trong gần 2 năm qua, công tác tổ chức cán bộ của tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận được sự đồng tình cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua ý kiến phát biểu chỉ đạo của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận việc cụ thể hóa một số văn bản của Trung ương vẫn chưa đảm bảo tiến độ

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Để công tác tổ chức cán bộ đạt được hiệu quả tốt hơn nữa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải tập trung hoàn thiện báo cáo về công tác quy hoạch cán bộ, với tinh thần quyết tâm đến ngày 30-9-2022 sẽ hoàn chỉnh quy hoạch của tỉnh, trước quy định của Trung ương 15 ngày. Đồng thời, sẽ phê duyệt quy hoạch cán bộ cho các đảng bộ trực thuộc, các sở, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh.

Ban Tổ chức cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sau khi được quy hoạch. Phân công cho các đồng chí Phó Trưởng ban, cấp phòng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ để khẩn trương cụ thể hóa các quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho phù hợp với tình hình của tỉnh.

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Trên cơ sở những văn bản mới của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành, đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu để tổ chức sớm hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tin tưởng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đưa công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh ta đạt được nhiều thành tích mới, nhiều kết quả mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đã đề ra.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]