(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29-6, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP, ngày 31-12-2021 của Chính phủ về “Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026”. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị.

Quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Chiều 29-6, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP, ngày 31-12-2021 của Chính phủ về “Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026”. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị.

Quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026”.

Quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Theo đó, công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới theo Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị là cần tiếp tục được triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn, qua đó phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước; nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc; đồng thời thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, đó là: Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của nước sở tại triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn để đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên thực trạng và biện pháp xử lý triệt để, đẩy lùi tình trạng người Việt Nam vi phạm luật pháp nước sở tại; biện pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học Tiếng Việt đối với người Việt Nam ở nước ngoài; giải pháp đổi mới, đa dạng hóa công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương đại đoàn kết dân tộc; nâng cao vai trò của MTTQ trong giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị cần đẩy mạnh phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thực hiện hiệu quả những chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị ở tất cả các cấp ủy, các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể Nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Nghiên cứu các nội dung của Kết luận số 12-KL/TW và Chương trình hành động của Chính phủ, trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với lĩnh vực chuyên trách của các bộ, ngành và tình hình thực tại địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm trọng việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với người Việt Nam ở nước ngoài. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, kế hoạch phối hợp thường xuyên giữa các tổ chức chính trị - xã hội trong nước với các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Triển khai các biện pháp tổng thể hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn, có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]