(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, hệ thống dân vận, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt vai trò của người có uy tín (NCUT) trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong hệ thống dân vận các cấp

Trong những năm qua, hệ thống dân vận, MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt vai trò của người có uy tín (NCUT) trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong hệ thống dân vận các cấp

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2022. Ảnh: Minh Hiếu

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.289 NCUT, để phát huy vai trò của họ, hệ thống dân vận các cấp luôn xác định đây là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; có ảnh hưởng lớn trong công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương. NCUT không quản ngại khó khăn đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng; tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên, phát triển.

Với vị thế, vai trò của mình, NCUT đã trở thành tấm gương sáng trong các phong trào thi đua ở cơ sở; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào tộc thiểu số. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành, quản lý của Nhà nước. Họ thực sự là chỗ dựa đáng tin cậy, là cầu nối giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ với Nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh trong những năm gần đây. Tiêu biểu như ông Trương Văn Điệp, dân tộc Mường, tổ dân phố Quan Trì, thị trấn Yên Lâm (Yên Định) đã vận động Nhân dân tích cực đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới. Hay như bà Phạm Thị Hiền, dân tộc Mường, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đồi Đỏ, xã Đồng Thịnh (Ngọc Lặc) vận động con cháu, dòng họ và Nhân dân trong thôn tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, thực hiện quy chế tự quản, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Hằng năm, trên cơ sở quy chế phối hợp giữa Ban Dân vận với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các hướng dẫn, kế hoạch hành động để triển khai trong toàn hệ thống. Theo đó, vai trò của NCUT như là một cầu nối để đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách liên quan đến đời sống đồng bào dân tộc, miền núi; vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với chương trình an sinh xã hội; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Quần chúng Nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự ở các thôn, bản khu vực biên giới”...; duy trì và nhân rộng các mô hình: “Khu dân cư tự quản giữ gìn an ninh trật tự”, “Khu dân cư 3 không” trong phong trào toàn dân tham gia chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng và phòng, chống cháy rừng; thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”...

Ngoài các quy chế phối hợp, vai trò của NCUT cũng được phát huy trong các cuộc vận động, phong trào thi đua dân vận khéo, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống về văn hóa, đạo đức, lối sống tốt đẹp của mỗi dân tộc; xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu; đảm bảo an ninh trật tự xã hội; xây dựng, nhân rộng mô hình “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt”; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh hộ gia đình, góp phần xây dựng thôn, bản, xã nông thôn mới...

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]