(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình công tác của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tại Thanh Hoá, chiều 1-4 đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam, Chủ tịch HĐQT NHCSXH đã làm việc với Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

Phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện chương trình công tác của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tại Thanh Hoá, chiều 1-4 đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam, Chủ tịch HĐQT NHCSXH đã làm việc với Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

Phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo NHCSXH Việt Nam; NHCSXH tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố; các hội đoàn thể cấp tỉnh; thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh; lãnh đạo NHCSXH cấp huyện.

Hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

Đến 31-3-2022, tổng số thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 851 thành viên. Trong quá trình hoạt động, Ban đại diện HĐQT các cấp đã chỉ đạo kịp thời các ban, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương phối hợp với NHCSXH triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội; đồng thời, tổ chức tốt công tác triển khai chủ trương chính sách, nghị quyết, quyết định, kết luận của HĐQT và nghị quyết, chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Tính đến 31-3-2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách huy động được đạt trên địa bàn tỉnh đạt 11.182 tỷ đồng, tăng 10.752 tỷ đồng so với khi mới thành lập năm 2003. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 7.275 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65%; nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 3.501 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,5%; nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 406 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,6%, tăng 285 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai 20 chương trình tín dụng với tổng dư nợ 11.135 tỷ đồng với 245.000 khách hàng đang còn dư nợ (chiếm 24,5% tổng số hộ dân trong tỉnh), tăng 10.698 tỷ đồng so với khi mới thành lập. Doanh số cho vay giai đoạn 2002-2022 là 37.150 tỷ đồng, với gần 2 triệu lượt hộ được vay vốn; doanh số thu nợ giai đoạn 2002-2022 là 26.407 tỷ đồng.

Phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ông Lê Hữu Quyền, Giám đốc NHCSXH tỉnh, đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Thanh Hóa báo cáo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Nguồn vốn tín dụng CSXH được thực hiện đầu tư theo các nhóm đối tượng tập trung, như: Phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh với dư nợ đạt 8.496 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 76,3% tổng dư nợ, chủ yếu tập trung tại các chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo; tín dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt với dư nợ đạt 2.639 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23,7% tổng dư nợ, tập trung tại các chương trình cho vay xây dựng nhà ở; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Bên cạnh đó, nguồn vốn đã đầu tư để duy trì, tạo việc làm cho 55.600 lượt hộ vay vốn với số tiền 1.929 tỷ đồng; cho vay 220.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 3.630 tỷ đồng để phát triển nguồn nhân lực có kiến thức, có chất lượng cho đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Ngọc Lặc phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, các cấp đại diện NHCSXH tại địa phương cũng thực hiện kịp thời các quy định mới về nâng mức vay các chương trình tín dụng ưu đãi; mở rộng đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách, đầu tư xây dựng nông thôn mới, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, bảo đảm công bằng xã hội, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống Nhân dân.

Chất lượng tín dụng chính sáchđược cải thiện

Sau 20 năm, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã có cải thiện vượt bậc. Nếu như năm 2002, tỷ lệ nợ quá hạn là 4,65% thì cuối năm 2022 chỉ còn 0,11%. Doanh số thu nợ ngày càng tăng, góp phần đáng kể trong việc tạo lập nguồn vốn để cho vay quay vòng, giúp nhiều đối tượng thụ hưởng cùng được vay vốn tín dụng chính sách. Đến nay, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 15,4 tỷ đồng, chiếm 0,14%/ tổng dư nợ.

Phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Châu, thành viên Ban đại diện HĐQT tỉnh Thanh Hóa tham luận về vai trò của Đoàn Thanh niên tỉnh Thanh Hóa trong việc triển khai, thực hiện công tác tín dụng chính sách xã hội.

Thông qua việc tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, hoạt động của NHCSXH đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các chương trình, mục tiêu về giảm nghèo nhanh, bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm. Tỷ lệ hộ nghèo đầu giai đoạn từ 13,51% năm 2015 giảm xuống còn 1.51% vào năm 2021. Riêng năm 2021, đã có 7.829 hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo từ nguồn vốn vay NHCSXH.

Tại buổi làm việc, các Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố, đoàn thể cấp tỉnh, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng về phương thức quản trị tín dụng chính sách trên địa bàn; đánh giá hiệu quả của mô hình tổ chức; tác động của hoạt động tín dụng chính sách đến công tác giảm nghèo tại địa phương; hiệu quả từ nguồn vốn nhận ủy thác ngân sách địa phương trong việc phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh; vai trò của Đoàn Thanh niên tỉnh Thanh Hóa trong việc triển khai, thực hiện công tác tín dụng CSXH...

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc NHCSXH đã khái quát sơ bộ hiệu quả của hoạt động tín dụng do NHCSXH thực hiện, trong đó có đóng góp không nhỏ của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa với dư nợ lớn thứ hai hệ thống. Hoạt động tín dụng chính sách của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cũng nhận định: Hoạt động tín dụng chính sách tại tỉnh Thanh Hóa vẫn còn có mặt hạn chế, như tỷ trọng nguồn vốn từ ngân sách địa phương trong tổng nguồn vốn còn thấp, mới chỉ chiếm 3,66% tổng nguồn vốn (toàn quốc là 9,7%). Trong khi đó nhu cầu vay vốn tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh rất lớn, đặc biệt là nhu cầu vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Để hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng mong muốn trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa, cụ thể là tiếp tục chuyển nguồn vốn ủy thác nhiều hơn nữa để cho vay đối tượng chính sách, đặc biệt khi đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ với hoạt động tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho các đối tượng vay vốn có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tiếp tục tạo thuận lợi cho tín dụng chính sách phát triển

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao các chương trình tín dụng chính sách xã hội do NHCSXH thực hiện.

Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tác động toàn diện đến mọi mặt đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn; qua đó, tăng thu nhập của người dân, giảm tỷ lệ thất nghiệp; tạo thói quen tích lũy, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng vốn và kỹ năng tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả cho Nhân dân.

Phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Từ những kết quả nêu trên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Tín dụng chính sách mà nòng cốt là các hoạt động cho vay vốn tại NHCSXH là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn, là trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng được mối liên kết tốt giữa cơ quan chính quyền với các tổ chức đoàn thể và người dân; góp phần giải quyết một số vấn đề thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách, hạn chế tín dụng đen, tạo nguồn lực cho các địa phương trong tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nêu lên những khó khăn còn tồn tại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, như: Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Thanh Hóa cao hơn bình quân chung toàn quốc; số hộ nghèo, cận nghèo đầu giai đoạn; kinh tế các vùng, miền trong tỉnh phát triển chưa đồng đều, chênh lệch giữa khu vực thành thị và nông thôn ngày càng lớn; nguồn lực dành cho tín dụng chính sách của địa phương còn hạn chế... đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị NHNN Việt Nam sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn, đồng thời bố trí nguồn vốn để bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả cho vay các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ để các địa phương triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, đề nghị NHNN phối hợp với các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ nâng mức vay vốn mỗi loại công trình tại chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn lên 30 triệu đồng/công trình; nâng mức cho vay đối với các chương trình tín dụng cho vay hộ gia đình phục vụ sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm; có chương trình về tín dụng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và tự tạo việc làm; ưu tiên tăng chỉ tiêu tín dụng hằng năm đối với các chương trình tín dụng chính sách nhằm đáp đứng tốt nhất nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách tại địa phương, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc NHNN Việt Nam ghi nhận sự quan tâm của tỉnh Thanh Hóa trong việc tạo điều kiện về mọi mặt cho NHCSXH chi nhánh tỉnh trong suốt quá trình hoạt động. Đồng thời, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tích của NHCSXH Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã góp phần to lớn vào thành công chung của tín dụng chính sách trên phạm vi cả nước.

Phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam, Chủ tịch HĐQT NHCSXH phát biểu kết luận buổi làm việc.

Để tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được, phát huy hơn nữa hiệu quả của tín dụng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, cùng với việc bám sát các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả hơn nữa các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư TW Đảng, Thủ tướng Chính phủ về tín dụng chính sách; đồng thời tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, nhân lực, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH tại địa phương; ưu tiên, bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đồng chí Thống đốc NHNN cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổ chức điều tra, rà soát, bổ sung và xác nhận đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách, kịp thời làm cơ sở để NHCSXH tỉnh thực hiện cho vay; đặc biệt là rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; chủ động nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 2 năm giai đoạn 2022-2023 ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa sớm xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đề nghị các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát cộng đồng, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; làm tốt công tác nhận ủy thác của NHCSXH; tiếp tục triển khai, mở rộng cuộc vận động vì người nghèo nhằm bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội; xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

Phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Công đoàn NHCSXH đã trao tặng 1 tỷ đồng xây dựng điểm trường tiểu học thôn Phống, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân.

Đồng chí thống đốc NHNN cũng giải đáp, thông tin về các kiến nghị cụ thể của tỉnh Thanh Hóa tại buổi làm việc. Trong đó, thông tin cụ thể về tình hình triển khai các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế. Đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất về việc nâng cao hạn mức vay, có ý kiến trình Chính phủ, các bộ, ngành chức năng để xem xét, điều chỉnh trong thời gian tới.

Minh Hằng - Lê Hợi


Minh Hằng - Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]