(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-2, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2022); biểu dương công dân kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu và phát động phong trào thi đua năm 2022. Tại buổi lễ đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát động.

Phát động thi đua của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

Sáng 19-2, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2022); biểu dương công dân kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu và phát động phong trào thi đua năm 2022. Tại buổi lễ đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát động.

Phát động thi đua của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

Kính thưa đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh;

Kính thưa các đồng chí đại diện các ban của Trung ương Đảng;

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý;

Thưa các đồng chí, thưa toàn thể Nhân dân!

Năm 2021,trong bối cảnh đất nước và tỉnh tagặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề, sâu rộng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống Nhân dân.Song, được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng ta đã thực hiện thành công “Mục tiêu kép”, vừa kiểm soát, khống chế tốt dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Những kết quả đạt được là rất phấn khởi và thật đáng tự hào, thể hiện rõ sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân và hiệu quả của các phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh, tạo thế và lực để tỉnh ta vững bước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Thông qua các cuộc vận động và các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân anh hùng và các điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm và làm sáng lên tinh thần tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh nội lực và sức sáng tạo của con người Thanh Hóa chúng ta trong thời kỳ mới.

Song với tinh thần cầu thị, chúng ta chưa thể bằng lòng về những kết quả đã đạt được; so với tiềm năng, thế mạnh, cũng như yêu cầu xây dựng phát triển tỉnh nhà, thì chúng ta vẫn cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; đòi hỏi toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, hơn lúc nào hết, phải tiếp tục nêu cao truyền thống, lòng tự hào của quê hương Thanh Hóaanh hùng, phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng; đoàn kết, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện kế hoạch năm 2022, xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc vào năm 2025và sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Với tinh thần đó,Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnhphát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh với những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng;từ đó,làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Thực tiễn cho thấy, chỉ khi nào công tác thi đua khen thưởng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, được các tầng lớp Nhân dân và mọi tổ chức xã hội tham gia tích cực, thường xuyên, liên tục, tự giác thì mới tạo ra được động lực thực sự và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Thứ hai,thi đua thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm tập trung nhân lực và nguồn lực, đồng sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch.Tiếp tục thi đua triển khai các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, vừa phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, gắn với việc thực hiện “Mục tiêu kép”, chiến lược “5K + Vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức người dân” và phương châm “hai chống, ba xây”.

Thứ ba, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện tốtChỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 05 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thi đua giữa các ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thi đua đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); thi đua tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất, đặc biệt là các cơ sở sản xuất công nghiệp có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm; thi đua phát triển các ngành dịch vụ có khả năng thích ứng với dịch Covid-19 và phục hồi các loại hình dịch vụ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 11,5% trở lên, tạo tiền đề cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Thứ tư, thi đua nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; điều hành linh hoạt ngân sách, bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thi đua cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, thu hút nguồn lực hợp pháp của xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét về phát triển hạ tầng; thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng vốn đầu tư công. Thi đua tổ chức thực hiện tốt các biện pháp điều hành thu ngân sách nhà nước; phân loại, đánh giá các nguồn thu để có biện pháp thu thích hợp; chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu và khai thác các nguồn thu mới; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách để dành nguồn lực thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế và phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ năm,thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực; nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, chủ doanh nghiệp, công nhân lao động và Nhân dân trong tỉnh.

Phát động thi đua của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa

Tại lễ kỷ niệm, dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, 18 Cụm trưởng các cụm thi đua của tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Thứ sáu, thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025; trọng tâm là thi đua đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hiện đại hóa hệ thống y tế, nhất là củng cố, hoàn thiện và nâng cao năng lực, đầu tư cơ sở vật chất mạng lưới y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm đủ khả năng phòng, chống dịch bệnh; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao; tiếp tục thi đua thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, chính sách trợ giúp xã hội và chính sách ưu đãi người có công.Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng.

Thứ bảy,thi đua quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nhất là thi đua quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo quy định; ngăn chặn và sử lý kịp thời các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép; thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai; kịp thời ứng phó, khắc phục và giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

Thứ tám, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tiếp tục thi đua xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng quân sự, công an, biên phòng; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh thành “điểm nóng”; chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Thứ chín, tiếp tục thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng; xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu các tổ chức Đảng, đội ngũ đảng viên, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; sắp xếp, kiện toàntổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Thứ mười, cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, cần thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua. Các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể phải có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cơ quan thông tin truyền thông tích cực đổi mới, đa dạng hóa phương thức, để đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; mở các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực.

Kính thưa các quý vị đại biểu,thưa các đồng chí!

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2022 là rất nặng nề;song nếu chúng ta tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, cổ vũ và phát huy được tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với niềm tin tưởng đó, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Hóa anh hùng; thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”,thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi đề nghị từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; bảo đảm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị mình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của toàn tỉnh Thanh Hóa chúng ta.

Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta ngày càng đổi mới, phát triển và đạt được những kết quả thiết thực và toàn diện trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn! {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]