(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và người dân tỉnh Thanh Hóa năm 2022 tổ chức ngày 1-4-2022, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Thanh Hóa điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng hành với tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp và người dân tỉnh Thanh Hóa năm 2022 tổ chức ngày 1-4-2022, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Thanh Hóa điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng hành với tỉnh Thanh Hóa thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị

Kính thưa đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá.

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Trước hết, thay mặt Ban lãnh đạo NHNN tôi xin cảm ơn đồng chí Bí thư tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và các TCTD trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hữu ích cho hội nghị. Hội nghị ngày hôm nay đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa NHNN và UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm tìm ra các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh và khôi phục phát triển sau dịch.

Tại hội nghị, chúng ta đã được nghe báo cáo của lãnh đạo NHNN về kết quả hoạt động tín dụng ngân hàng, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do ảnh hưởng của COVID - 19 thời gian qua và định hướng , nhiệm vụ , giải pháp hoạt động ngân hàng trong thời gian tới và báo cáo của lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa về “Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, kết quả hoạt động hỗ trợ , tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch CCOVID - 19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua; các giải pháp triển khai thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 theo Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Bên cạnh đó, chúng ta đã nghe các Hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn phản ánh các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phải đối mặt do ảnh hưởng bởi dịch trong thời gian qua để cùng tìm giải pháp tháo gỡ. Đặc biệt, qua ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị này đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, HĐND, UBND trong việc triển khai hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Qua tham luận của các đại biểu tham dự cho thấy:

Để có thể góp phần đưa đất nước ta cũng như tỉnh Thanh Hóa từng bước trở về trạng thái “bình thường mới”, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành ngân hàng đã thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng đối với ngành, lĩnh vực, ưu tiên đầu tư tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời , chủ động bám sát tình hình dịch bệnh , triển khai quyết liệt và mạnh mẽ hơn các giải pháp về tín dụng và lãi suất nhằm tập trung mọi nguồn lực tháo gỡ tháng 03 năm 2022. khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, từng bước khôi phục và phát triển nền kinh tế

Đã có sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của các cấp, các ngành trong việc triển khai các giải pháp của các ngành, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, khôi phục sau dịch bệnh. Trong đó, tại Thanh Hóa, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát, khống chế dịch COVID-19, vừa duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh , thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, phấn đấu tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng; từng bước hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, thực hiện tốt vai trò trung gian tài chính trong nền kinh tế, huy động và cung cấp vốn đầu tư góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, theo đó tín dụng có mức tăng trưởng tốt, bình quân tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2016-2020 đạt 16,31 % và năm 2021 tăng 16,45 % (cao hơn mức tăng tín dụng chung của toàn quốc là 13,61%). Bên cạnh đó, các TCTD trên địa bàn đã chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thông qua việc tiết giảm tối đa các loại chi phí, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận để tập trung giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới . Ngoài ra , tín dụng chính sách trên địa bàn (đạt 10.790 tỷ đồng, chiếm 6,83% dư nợ tín dụng, quy mô đứng thứ 2 trong hệ thống NHCSXH) đã phát huy hiệu quả giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất , kinh doanh, vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.

Tuy nhiên, do tác động của dịch COVID-19, hoạt động của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gặp một số khó khăn, như: đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính thấp; nhiều người dân và một số chủ doanh nghiệp chưa được trang bị hoặc chưa được tiếp cận các dịch vụ số; công tác xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn và thường kéo dài... Đối với ngành ngân hàng cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức như: (i) Nguy cơ rủi ro lạm phát do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong nước và ngoài nước, tác động của chính sách thương mại, chính sách thắt chặt tiền tệ , sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư của một số nước lớn , cùng với nhiều áp lực từ kinh tế trong nước ; kinh tế dự kiến phục hồi trong năm 2022 khiến nhu cầu tiêu dùng, đầu tư gia tăng , gây sức ép lên giá cả. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu điều hành kiểm soát tiền tệ; (ii) Dịch bệnh kéo dài trong suốt 2 năm và vẫn còn đang diễn biến phức tạp đã, đang ảnh hưởng tới nền kinh tế. Những khó khăn như vòng quay vốn chậm, dòng tiền đứt dãy.

Trong thời gian tới, để góp phần thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sớm đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới , tôi đề nghị các đơn vị trong ngành tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ sau :

Đối với các TCTD và chi nhánh các TCTD trên địa bàn tỉnh

Tập trung vốn cho các dự án trọng điểm có tác động lan tỏa cho phát triển kinh tế của tỉnh . Hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN. Phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, góp phần hạn chế tín dụng đen .

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, cắt giảm chi phí hoạt động, giảm chi tiêu lợi nhuận, để phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay.. Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 và doanh nghiệp có hệ thống quản trị tốt, có khả năng phục hồi sản xuất, kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên cơ sở rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn quy trình, thủ tục... đi đôi với việc tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng để đảm bảo an toàn vốn vay khi thực hiện mở rộng tín dụng. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro...

Tham gia triển khai tích cực các chính sách, giải pháp liên quan đến ngành ngân hàng trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ CP của Chính phủ, trong đó có chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay thương mại của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong giai đoạn 2022-2023 .

NHCSXH trên địa bàn tỉnh triển khai thống nhất, hiệu quả trong toàn hệ thống NHCSXH các chính sách cho vay ưu đãi, đặc biệt là các chương trình bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm tại Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại; đảm bảo an ninh, an toàn công nghệ thông tin và hệ thống thanh toán.

Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn , trong quá trình thu hồi nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm. Chủ động tăng cường triển khai hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn .

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện tốt chức năng tham mưu , giúp Thống đốc quản lý nhà nước về tiền tệ , tín dụng , ngoạị hối và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Nắm bắt kịp thời các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách và những khó khan vướng mắc, tập trung tháo gỡ, xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền; báo cáo Thống đốc, đề xuất, tham mưu chỉnh sửa cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn. Phối hợp với các Sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng; kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh các biện pháp quản lý hoạt động của TCTD, giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là khi triển khai thực hiện các chính sách, chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo các TCTD tích cực triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân theo Nghị quyết 11/NQ-CP sau khi Nghị định Chính phủ được ban hành.

Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và giám sát các TCTD trên địa bàn thực triển khai tích cực và hiệu quả hệ thống chính sách và giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp. Thường xuyên làm việc với các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt, chủ động xử lý các kiến nghị đối với hoạt động ngân hàng; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo NHNN, UBND tỉnh để được xem xét xử lý theo quy định.

Đối với các đơn vị thuộc NHNN

Điều hành đồng bộ , linh hoạt các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ phù hợp nhằm ổn định thị trường tiền tệ , kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng theo mục tiêu đề ra. Điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; khuyến khích các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh .

Tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng phù hợp với thực tiễn. Phối hợp các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và ban hành Thông tư hướng dẫn các NHTM thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất sau khi Nghị định được ban hành.

- Chỉ đạo TCTD tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

- Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động công nghệ thông tin, thanh toán điện tử, thanh toán thẻ.

-Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp .

Tham mưu Ban lãnh đạo NHNN xử lý các kiến nghị của các TCTD, Hiệp hội, doanh nghiệp tại Hội nghị liên quan đến chức năng , nhiệm vụ của đơn vị .

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Để ngành ngân hàng tiếp tục được góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển Hóa lần thứ XIX và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị rất cần sự quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp từ phía UBND tỉnh, các đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, tại Hội nghị ngày hôm nay, tôi đề nghị:

Về phía UBND tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành địa phương

- Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động trong ngắn hạn và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn; đảm bảo an sinh xã hội để người dân, doanh nghiệp yên tâm lao động, sản xuất; Phối hợp ngành ngân hàng triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ, trong đó có chương trình hỗ trợ lãi suất thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua NHCSXH ;

Tiếp tục phối hợp với ngành Ngân hàng trong triển khai các chương trình, doanh chính sách tín dụng ngành , lĩnh vực , chương trình kết nối ngân hàng nghiệp; hỗ trợ trong công tác quản lý tình hình hoạt động của các chủ tàu vay vốn , đỗn đốc, thu hồi nợ vay theo Chương trình cho vay đóng mới , nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

Đẩy mạnh việc ủy thác nguồn vốn từ ngân sách địa phương qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn; tạo điều kiện cho NHCSXH hoạt động ổn định, bền vững theo Chỉ thị 40 CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư và Quyết định 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 Thủ tướng Chính phủ.

Về phía các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng: phối hợp hướng dẫn , tuyên truyền , giải thích các chính sách hỗ trợ , sự đồng hành , chia sẻ của ngành ngân hàng để doanh nghiệp thành viên nắm bắt , tiếp cận thuận lợi hơn .

Về phía các doanh nghiệp: Cần tăng cường năng lực quản trị điều hành, tái cấu trúc hoạt động, xây dựng phương án chuyển đổi sản xuất kinh doanh hiệu quả phù hợp với thực tế làm cơ sở để các TCTD thẩm định cho vay.

- Chủ động phối hợp với các TCTD cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật để được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước và các chính sách hỗ trợ phù hợp của các TCTD.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Với những giải pháp của ngành ngân hàng và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Thanh Hóa, triển khai đồng bộ của các sở, ban, ngành, cùng quyết tâm của các hội, hiệp hội doanh nghiệp sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp, HTX, người dân trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh, tiếp tục phát triển và xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp trên hành trình trở thành cực tăng trưởng mới.

Thay mặt Ban lãnh đạo NHNN, tôi xin trân trọng cảm ơn UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với NHNN tổ chức thành công hội nghị này.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu tham dự Hội nghị sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tin liên quan:


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]