(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22-6, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo Đề án “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.

Nâng cao năng lực phòng thủ, ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Chiều 22-6, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo Đề án “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.

Nâng cao năng lực phòng thủ, ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - đơn vị chuẩn bị Đề án, báo cáo các nội dung đề án

Dự hội nghị có Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - đơn vị chuẩn bị Đề án đã báo cáo các nội dung khái quát của Đề án. Theo đó, với đặc điểm về khí hậu và địa hình phức tạp, Thanh Hóa là nơi chịu ảnh hưởng của hầu hết các loại hình thiên tai xảy ra ở Việt Nam; trong đó nhiều nhất là bão, giông, lốc, lũ lụt và sạt lở đất. Theo tổng hợp báo cáo hàng năm của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong 5 năm qua, các sự cố thiên tai đã làm chết 81 người, 26 người mất tích, thiệt hại toàn tỉnh ước khoảng trên 15.300 tỷ đồng.

Trong các bối cảnh thiên tai xảy ra, các lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, kịp thời ứng cứu, sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại, ổn định đời sống cho nhân dân.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn bộc lộ một số bất cập, vướng mắc như: Chưa có văn bản cụ thể về thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là về tổ chức xây dựng lực lượng chuyên trách, cơ chế chỉ huy điều hành, chế độ chính sách và những chế tài cụ thể trong tổ chức thực hiện; công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao năng lực, trình độ của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chưa được đầu tư đúng mức; nhận thức, kỹ năng phòng chống thiên tai của cộng đồng ở một số nơi còn hạn chế; việc khắc phục hậu quả ở một số địa phương còn chậm; vật chất, trang bị, phương tiện bảo đảm cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ còn thiếu…

Nâng cao năng lực phòng thủ, ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Từ những bất cập, hạn chế trên, mục tiêu của Đề án đặt ra là nhằm xây dựng lực lượng Bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh toàn diện, có số lượng hợp lý, được tổ chức quản lý chặt chẽ và duy trì hoạt động thường xuyên; có trình độ, năng lực, khả năng phối hợp, xử lý tình huống phức tạp trên phạm vi rộng; được trang bị đầy đủ vật chất, trang thiết bị, phương tiện góp phần giảm thiểu tổn thất về người và tài sản trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước sự cố thiên tai.

Nâng cao năng lực phòng thủ, ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Cụ thể, Đề án sẽ tổ chức lực lượng tham gia phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo hướng: 100% xã, phường, thị trấn có lực lượng dân quân tham gia tổ xung kích tại chỗ; 100% xã, phường, thị trấn có lực lượng dân quân nòng cốt tham gia các tổ, đội xung kích; 100% các huyện, thị xã, thành phố và tỉnh có bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên tham gia các đội cơ động.

Thực hiện nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, điều hành và phối hợp, hiệp đồng cho cán bộ cơ quan quân sự cấp huyện, xã về công tác phòng, chống sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khả năng dự báo, thông báo, báo động của lực lượng tại chỗ khi có tình huống xảy ra. Từng bước mua sắm trang bị phục vụ huấn luyện, diễn tập và tham gia phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phấn đấu đến hết năm 2023 toàn tỉnh bảo đảm 50% và đến hết năm 2025 bảo đảm 100% trang thiết bị, phương tiện theo quy định của pháp luật cho các lực lượng.

Đề án cũng xây dựng hệ thống các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý điều hành và tổ chức, sử dụng lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong đó, lấy phương châm “4 tại chỗ” là nhân tố cơ bản quyết định đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, thường xuyên xây dựng, rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai cụ thể đến từng khu vực, địa bàn, phù hợp với đặc điểm thiên tai và khả năng ứng phó của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổ chức, xây dựng, huấn luyện, diễn tập sử dụng các lực lượng từ cấp tỉnh, huyện, xã… sẵn sàng tham gia nhiệm vụ và tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp giữa các lực lượng sẵn sàng chiến đấu.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành đã đóng góp ý kiến tập trung vào việc: Bổ sung nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm và các giải pháp nâng cao chất lượng của lực lượng làm công tác ứng phó, phòng chống thiên tại tại cấp xã, phường, thị trấn; chú trọng nghiên cứu, ưu tiên nguồn kinh phí phân bổ, đầu tư thiết bị thông tin phục vụ công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ; xây dựng cơ chế cụ thể hơn trong việc tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ…

Nâng cao năng lực phòng thủ, ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Sau khi nghe các sở, ngành thảo luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao công tác chuẩn bị Đề án của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đề án không chỉ tuân thủ các nguyên tắc, quy định của pháp luật trong công tác phòng thủ, ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, mà còn vận dụng, cụ thể hóa các kinh nghiệm thực tiễn điều hành, xử lý tình huống trong thời gian qua trên địa bàn với sự tham mưu đầy đủ của các lực lượng liên quan và Quân khu 4.

Để tăng tính thuyết phục và vận hành hiệu quả Đề án vào thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trên cơ sở ý kiến tham mưu tại hội nghị, tiếp tục bổ sung đầy đủ cơ sở pháp lý làm căn cứ thực hiện Đề án; đồng thời nghiên cứu cân đối, bổ sung các trang thiết bị phù hợp, phục vụ hiệu quả quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đơn vị soạn thảo Đề án bổ sung thêm các phương án nâng cao năng lực và phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng; đồng thời trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể từng năm, thực hiện nghiên cứu, cân đối, phân bổ nguồn kinh phí hợp lý để Đề án hoạt động hiệu quả sau khi đi vào thực tiễn.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]