(Baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, tổ chức n gày 27 tháng 4 năm 2021.

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh có quyền tự hào về những đóng góp, gắn bó trách nhiệm của mình vì sự phát triển của tỉnh, vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân

Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2021.

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh có quyền tự hào về những đóng góp, gắn bó trách nhiệm của mình vì sự phát triển của tỉnh, vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa các vị đại biểu khách mời tham dự kỳ họp!

Với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà; kỳ họp thứ 16 tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến rất tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, mang đến cho kỳ họp một tinh thần phấn chấn, đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất cao, quyết tâm xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Thưa các vị đại biểu! Thưa toàn thể kỳ họp!

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; HĐND tỉnh đã thống nhất cao với đánh giá, nhận định:

Nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, kế thừa và phát huy những thành tựu, bài học kinh nghiệm của các khóa trước, HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, các ban của HĐND tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt hai chức năng quan trọng là giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, thực sự xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh luôn tuân thủ pháp luật và bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh; hoạt động công khai minh bạch, gần dân, sát thực tế; luôn đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các hoạt động giám sát, chất vấn. Tích cực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn. Thông qua hoạt động giám sát, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tất cả các lĩnh vực, các nội dung HĐND tỉnh giám sát đều có chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh luôn thể hiện sự chủ động, nhạy bén, linh hoạt trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đã lựa chọn đúng khâu then chốt, ưu tiên những vấn đề trọng tâm, các khâu đột phá; thực hiện nghiêm các Nghị quyết của HĐND và ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh; vừa bảo đảm giải quyết những vấn đề chiến lược lâu dài, vừa tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trước mắt; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của các cấp, các ngành trong giải quyết công việc.

Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động, gắn với lộ trình cải cách tư pháp và đã đạt được nhiều tiến bộ mới trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Bên cạnh đó, với tinh thần cầu thị, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận và tiếp thu những ý kiến tham gia về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là trong khâu tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh có mặt, có nơi, có lúc chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong chuẩn bị nội dung các kỳ họp có lúc, có việc còn hạn chế. Một số đại biểu HĐND tỉnh chưa phát huy vai trò, chưa tích cực nghiên cứu các chính sách, pháp luật và nắm bắt tình hình thực tế để tham gia thảo luận, chất vấn. Hoạt động tiếp xúc cử tri chưa có nhiều đổi mới. Việc theo dõi, đôn đốc của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đối với các cấp, các ngành thực hiện các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có việc còn chậm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND tỉnh có việc chưa cao; cải cách hành chính và cải cách tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu. Kỷ luật, kỷ cương ở một số cơ quan chưa nghiêm. Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết kịp thời...

Nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVII sắp kết thúc, nhìn lại chặng đường gần 5 năm hoạt động, dù trong mỗi đại biểu chúng ta vẫn còn những băn khoăn, trăn trở về một số tồn tại, hạn chế, một số việc chưa làm được; nhưng những kết quả đạt được trong chặng đường vừa qua là rất đáng trân trọng; mỗi đại biểu HĐND tỉnh có quyền tự hào về những đóng góp, gắn bó trách nhiệm của mình vì sự phát triển của tỉnh, vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành trọng trách của mình trong nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVII. Xin chúc mừng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích được khen thưởng hôm nay.

Thưa các vị đại biểu!

Thành công trong hoạt động của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, cũng như những thành tựu quan trọng, toàn diện và nổi bật mà tỉnh ta đạt được 5 năm vừa qua là quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang của tỉnh, là sự kế thừa, tiếp nối qua nhiều nhiệm kỳ và mang đậm dấu ấn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thường trực HĐND, UBND, các thành viên UBND tỉnh dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy. Trong đó, có những đồng chí nay đã hoàn thành nhiệm vụ, theo phân công của tổ chức không tiếp tục tham gia làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và các đồng chí do đã chuyển công tác, đã nghỉ hưu. HĐND tỉnh đánh giá cao, trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí; xin chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm của mình để xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hóa.

Thưa các vị đại biểu!

Tiếp nối và phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XVIII. Trong đó, yêu cầu Thường trực HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc thi hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh đã ban hành, đặc biệt là các cơ chế, chính sách mới được quyết nghị tại kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh; đồng thời, tập trung giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII.

UBND tỉnh, các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để Nhân dân nắm vững Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; phát huy dân chủ, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các ngành, các cấp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân.

Nhân kỳ họp quan trọng này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong những năm qua đã dành sự quan tâm sâu sắc đối với tỉnh Thanh Hóa và hoạt động của HĐND tỉnh. Kính mong trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa, để Thanh Hóa ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự chấp hành, cộng tác, phối hợp hiệu quả của UBND tỉnh và các ngành hữu quan; sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể; sự quan tâm ủng hộ, đóng góp quý báu của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự tận tụy, trách nhiệm của bộ máy tham mưu, giúp việc và sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí… đã tạo nhiều thuận lợi giúp HĐND tỉnh hoàn thành trọng trách trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Tại diễn đàn trọng thể này, tôi xin trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với sự phát triển của tỉnh và hoạt động của HĐND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ qua. Trong những năm tới, tôi mong rằng ở bất kỳ cương vị nào, công tác nào, các vị đại biểu HĐND tỉnh cũng luôn quan tâm theo dõi, động viên, ủng hộ tỉnh Thanh Hóa và HĐND tỉnh ngày càng phát triển.

Tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu trong thời gian qua; chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, HĐND tỉnh khóa XVIII và các khóa tiếp theo sẽ kế thừa, phát huy, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực sự xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể các đại biểu tham dự kỳ họp sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Xin tuyên bố bế mạc kỳ họp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan:


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]