(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28 - 12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; triển khai Nghị quyết của Quốc hội Khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội đất nước năm 2021.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, triển khai nhiệm vụ phát triển năm 2021

Sáng 28 - 12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; triển khai Nghị quyết của Quốc hội Khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội đất nước năm 2021.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, triển khai nhiệm vụ phát triển năm 2021

Toàn cảnh hội nghị tải điểm cầu Thanh Hóa.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư thư; Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, triển khai nhiệm vụ phát triển năm 2021

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghi tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng tham dự còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2016 - 2020 với nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Theo đó, trong 5 năm qua giá trị sản xuất cả nước đã đạt 1.200 tỷ USD; tăng trưởng kinh tế không còn phụ thuộc vào một số ngành trọng điểm mà đã có sự phát triển hài hòa, kinh tế tư nhân phát triển mạnh. Thu ngân sách Nhà nước đạt được những kết quả ấn tượng, cơ bản đạt được chỉ tiêu đề ra cho toàn giai đoạn. Quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2020 đạt 340 tỷ USD, nằm trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả khả quan: Giảm từ hơn 10% xuống còn gần 3% số hộ nghèo. Điển hình có cụ Đỗ Thị Mơ ở Thanh Hóa chủ động đạp xe lên UBND xã xin thoát nghèo, tạo ra hiệu ứng xã hội về khát vọng vươn lên thoát nghèo trong xã hội.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng Việt Nam đã duy trì được kết quả tăng trưởng dương. Việt Nam đã đạt được “mục tiêu kép” là vừa ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh, vừa duy trì phát triển kinh tế. Những lúc khó khăn nhất thì tinh thần đoàn kết, sức mạnh Việt Nam lại được khơi dậy mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt gần 3% đã đưa Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới trong năm 2020. Những thành công trên đã đưa thu nhập bình quân của người dân Việt Nam lên gần 9.000 USD/năm.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước năm 2020, kế hoạch và nhiệm vụ phát triển năm 2021. Các Phó Thủ tướng Chính phủ báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, những mục tiêu cụ thể đề ra cho năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả to lớn của đất nước trong 5 năm qua, nhất là năm 2020 với nhiều khó khăn thách thức. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp, các ngành, toàn thể Nhân dân đã không ngừng nỗ lực, có nhiều sáng tạo, giải pháp quyết liệt để đạt được những thành tựu ấy. Việt Nam tuy còn khó khăn về kinh tế nhưng là một hình mẫu về phòng chống dịch bệnh, với chi phí thấp nhất, có trách nhiệm cao với cộng đồng quốc tế. Cùng với đó, nỗ lực phục hồi duy trì tăng trưởng cao nhất có thể, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trên thế giới, với nhiều chủ trương chính sách ban hành kịp thời và thực hiện tốt. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc tới hàng loạt kết quả nổi bật như tăng trưởng GDP, xuất khẩu, nợ công, giải ngân vốn đầu tư công… Cùng với đó là những kết quả toàn diện về bảo đảm an sinh xã hội, đối ngoại, quốc phòng – an ninh.

Về các giải pháp, nhiệm vụ lớn trong năm 2021 và thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với các kết quả đạt được vì mục tiêu đặt ra trong năm 2021 là rất cao trong bối cảnh chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, tình hình thế giới thời gian tới sẽ diễn biến rất phức tạp, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng về nhiều mặt dưới tác động của đại dịch COVID-19. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý đội ngũ cán bộ cả nước, rường cột của nước nhà, công bộc của dân, phải luôn tự soi tự sửa để không mắc vào những cám dỗ vật chất, để không xảy ra những điều không ai mong muốn.

Với tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên 4 nhóm phương hướng, nhiệm vụ lớn cần thực hiện.

Thứ nhất, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được vì mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra cho năm 2021.

Thứ hai, cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XIII, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn công cuộc đổi mới. Xác định rõ tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba là xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt kế hoạch hằng năm, cũng như Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 gắn với Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong quá trình này, cần tập trung ưu tiên nguồn lực để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra.

Thứ tư là tập trung ưu tiên đầu tư phát triển, tạo sự chuyển biến về chất trong việc tổ chức thực hiện ba đột phá chiến lược, bổ sung, cụ thể hóa cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Ngày 29 – 12, hội nghị tiếp tục diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Lê Đồng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]