(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khóa XIX đã cho ý kiến vào các chương trình văn hóa, giáo dục, y tế và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 09, Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá: Cho ý kiến vào các chương trình văn hóa, giáo dục, y tế và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết

Ngày 27-8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khóa XIX đã cho ý kiến vào các chương trình văn hóa, giáo dục, y tế và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 09, Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá: Cho ý kiến vào các chương trình văn hóa, giáo dục, y tế và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khóa XIX.

Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá: Cho ý kiến vào các chương trình văn hóa, giáo dục, y tế và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Trong thời gian qua Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa các chương trình trọng tâm, khâu đột phá nhằm đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đến nay, đã thảo luận và ban hành quyết định đối với 5 chương trình trọng tâm và kế hoạch thực hiện 3 khâu đột phá.

Việc thảo luận và thống nhất thông qua các chương trình trọng tâm về nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế, giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu hoàn thành việc thể chế hóa bằng văn bản các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các chương trình trọng tâm về nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021-2025 không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển của tỉnh ta trong 5 năm tới mà còn có tầm nhìn tới 10 năm, 20 năm và xa hơn nữa. Vì vậy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị mình nghiên cứu tham gia ý kiến để hoàn thiện các chương trình, ban hành và triển khai thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu cho ý kiến và đánh giá vào kết quả 7 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; về Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, bệnh COVID-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần, trách nhiệm, từ thực tiễn địa phương tham gia ý kiến và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá: Cho ý kiến vào các chương trình văn hóa, giáo dục, y tế và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chủ trì phần thảo luận.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều thống nhất cao với các nội dung chương trình, báo cáo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị. Đồng thời phân tích nêu lên những vấn đề từ thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị.

Đối với chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế, các đại biểu đề nghị bổ sung dự báo tình hình, bối cảnh giai đoạn 2021-2025; cập nhật các yếu tố mới, những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức, đặc biệt là đánh giá sát, đúng ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình.

Theo đó, Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục cần bổ sung giải pháp về chính sách khuyến khích học sinh giỏi vào học các trường sư phạm, chính sách thu hút giáo viên giỏi về các trường trọng điểm, chất lượng cao của tỉnh; đồng thời ưu tiên đầu tư về con người và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng các môn học mà hiện nay Thanh Hóa đang yếu như Tiếng Anh, Tin học... Về Chương trình nâng cao chất lượng y tế cần làm rõ các nguồn bổ sung thêm 750 bác sỹ trong giai đoạn 2021-2025, đồng thời cụ thể hóa các giải pháp về xã hội hóa để huy động nguồn lực đầu tư cho y tế.

Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá: Cho ý kiến vào các chương trình văn hóa, giáo dục, y tế và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết

Đồng chí Giám đốc Sở Công thương phát biểu thảo luận.

Các ý kiến thảo luận cũng đánh giá: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên và người dân đối với công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt là các chủ thể sản xuất, cung ứng và bản thân người tiêu dùng. 5 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.061 chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm an toàn, mỗi năm cung cấp cho thị trường hơn 197 nghìn tấn thực phẩm an toàn các loại.

Các đại biểu cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết, đồng thời khẳng định lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân.

Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá: Cho ý kiến vào các chương trình văn hóa, giáo dục, y tế và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết

Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu thảo luận.

Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy, các đại biểu cho rằng, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện miền núi trong 7 năm qua đã giảm nhanh; đời sống Nhân dân miền núi có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ cận nghèo vẫn còn rất cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững; tình trạng thiếu đất sản xuất ở nhiều địa phương chưa được giải quyết; tâm lý trông chờ, ỷ lại, chưa chịu khó vẫn còn.

Các đại biểu đề nghị tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 09 đã đề ra, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu của tình hình mới; tập trung nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu và tạo sinh kế cho người dân, hướng vào giải quyết, khắc phục các nguyên nhân dẫn đến đói nghèo.

Các ý kiến thảo luận cũng bổ sung, làm rõ hơn về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nêu lên trách nhiệm, giải pháp tiếp tục thực hiện các nghị quyết thuộc phạm vi, chức trách, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị trong giai đoạn tới.

Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá: Cho ý kiến vào các chương trình văn hóa, giáo dục, y tế và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến sắc bén vào các chương trình, các báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thời gian qua đã tập trung nghiên cứu, xây dựng dự thảo các chương trình, kế hoạch thực hiện 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX một cách công phu, nghiêm túc, trách nhiệm và rất kịp thời.

Có thể nói, 10 tháng sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc thể chế hóa bằng văn bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đây là kết quả rất đáng trân trọng, thể hiện sự quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Để các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động khâu đột phá triển khai có hiệu quả, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy khẩn trương tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, theo hướng thành lập một Ban Chỉ đạo chung, thành phần là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên là Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Mỗi chương trình, mỗi kế hoạch giao cho một đơn vị là cơ quan thường trực. Văn phòng Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan biên tập, in ấn các chương trình, kế hoạch thành sách, thành cẩm nang và tổ chức hội nghị để Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện vào thời điểm sớm nhằm thống nhất về thể chế.

Về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 09, Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Qua các ý kiến phát biểu đều khẳng định nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể về công tác giảm nghèo nhanh, bền vững và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được nâng lên rõ rệt, qua đó đã huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn Nhân dân vào công cuộc giảm nghèo khu vực miền núi và đã làm chuyển biến tình hình bảo đảm vệ sinh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Những kết quả đạt được là minh chứng khẳng định Nghị quyết 09 và Nghị quyết 04 là hoàn toàn đúng đắn.

Về báo cáo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được và phân tích nêu lên những định hướng lớn trong việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá: Cho ý kiến vào các chương trình văn hóa, giáo dục, y tế và đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết

Trước những diễn biến rất phức tạp của dịch, bệnh COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin về tình hình dịch, bệnh đang diễn ra trên địa bàn tỉnh, nhất là liên quan đến các ổ dịch ở huyện Nông Cống.

Với tinh thần khẩn trương, không để dịch, bệnh lây lan rộng ra cộng đồng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành cần phải thực hiện nghiêm túc công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Phải làm thật tốt công tác kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài vào. Trong đó, phải thực hiện được “2 chống” đó là chống chủ quan, lơ là; chống mất cảnh giác. Tổ chức thành lập các chốt chặn nhằm kiểm soát chặt người ở các tỉnh khác, nơi khác vào địa bàn. Tăng cường giám sát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố phía Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương, đơn vị đang có dịch về địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương cần kiểm soát tốt nguồn lây, khi xảy ra dịch, bệnh cần phải làm thật tốt điều tra, truy vết dịch tễ. Thực hiện cách ly phải đúng cách, khoa học, phù hợp với đối tượng và điều kiện của khu cách ly. Tại các khu cách ly phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, không để lây chéo trong khu cách ly.

Trong lấy mẫu và xét nghiệm, cần phải thực hiện một cách khoa học các phân loại đối tượng để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm một cách nhanh chóng và trả kết quả cũng phải nhanh. Đối với các chốt kiểm soát cần phải thực hiện nghiêm không để cho các phương tiện, xe ô tô ở tỉnh khác dừng đỗ một cách bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cần phải chỉ đạo bệnh viện đa khoa ở địa phương xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chuyển thành bệnh viện điều trị COVID-19. Sở Y tế phải có giải pháp, kế hoạch thành lập khu điều trị riêng cho những ca dương tính với SARS-CoV-2 là trẻ em; nghiên cứu để bệnh viện Phổi chỉ chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19; các bệnh liên quan về phổi chuyển đến Bệnh viện 71 TW.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng vui mừng thông tin trong những ngày vừa qua nhận được thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, nhất là những người con của quê hương Thanh Hóa đã ủng hộ tiền mặt, sinh phẩm y tế, máy móc thiết bị y tế để hỗ trợ cho công tác điều trị, phòng, chống dịch COVID-19 với tình cảm và tinh thần bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết.

Đối với công tác tuyên truyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tập trung tuyên truyền định hướng dư luận để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nêu cao tinh thần không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, và cũng không hoang mang, dao động trước tình hình dịch bệnh. Kiên quyết xử lý nghiêm những phần tử tung tin thất thiệt làm mất ổn định tình hình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu và các đồng chí lãnh đạo ở các địa phương đã không quản khó khăn, gian khổ để chăm lo cho Nhân dân. Đồng thời mong rằng trên tinh thần tất cả vì Nhân dân, vì sự phát triển của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, đơn vị nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện thành công “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống hiệu quả dịch, bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]