(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh”; tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2018”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hệ thống dân vận, MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Sáng 27-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh”; tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2018”.

Hệ thống dân vận, MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của bộ Chính trị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy.

Hệ thống dân vận, MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2018, công tác dân vận tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và đạt được nhiều kết quả. Các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về đổi mới, nâng cao chất lượng của hệ thống dân vận trong tình hình mới. Chính quyền các cấp đã cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành các giải pháp, cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện; tập trung thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm dân vận chính quyền 2018”. Bên cạnh đó, trong năm, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức 997 cuộc giám sát, 69 cuộc phản biện xã hội. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở cơ sở, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh”, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ trì, phối hợp tổ chức được 12.212 cuộc giám sát; 8.381 cuộc và hội nghị phản biện xã hội. Qua giám sát, phản biện xã hội đã giúp các cấp ủy, chính quyền phát hiện những hạn chế, yếu kém và rút ra bài học kinh nghiệm...

Hệ thống dân vận, MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến thảo luận.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và bàn những giải pháp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian tới.

Hệ thống dân vận, MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát ý kiến thảo luận.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Hệ thống dân vận, MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động

Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Để công tác dân vận tiếp tục phát triển, có tác động sâu sắc, mang lại hiệu quả thiết thực, đồng chí đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, huy động nội lực trong nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua hoạt động thực tiễn các cấp, các ngành cần làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực; phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ, nhằm tạo ra phong trào cách mạng sâu rộng của toàn dân, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận vững về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội. Nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Nghiêm túc tiếp thu, cầu thị các ý kiến góp ý, kết luận giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, hệ thống dân vận, MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; chủ động nắm tình hình nhân dân, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, các nhà khoa học có năng lực, trình độ giám sát, phản biện xã hội. Triển khai hiệu quả cơ chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với ban dân vận các cấp, MTTQ và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận của Đảng.

Nhân dịp này, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh”; Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 36 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018; đồng thời, tổng kết và trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các tập thể, tác giả tham gia cuộc thi “Tìm hiểu công tác dân vận của hệ thống chính trị năm 2018”.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]