(Baothanhhoa.vn) - Đến nay, 100% cơ sở hội đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ (ĐBPN), 8/559 hội LHPN xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. Dự kiến, đại hội ĐBPN cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong quý II-2021; cấp huyện hoàn thành trong quý III-2021; cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV-2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Để đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị của hội viên, phụ nữ

Để đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị của hội viên, phụ nữ

Đại diện Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo huyện Như Xuân trò chuyện với hội viên phụ nữ xã Thanh Lâm nhân dịp đại hội điểm. Ảnh: P.V

Đến nay, 100% cơ sở hội đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ (ĐBPN), 8/559 hội LHPN xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. Dự kiến, đại hội ĐBPN cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong quý II-2021; cấp huyện hoàn thành trong quý III-2021; cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV-2021.

Năm 2021 là năm tổ chức đại hội ĐBPN các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội ĐBPN toàn quốc lần thứ XIII (tháng 3-2022). Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh. Mục đích của đại hội là đánh giá tình hình phụ nữ, phong trào, hoạt động hội LHPN các cấp trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Qua đó, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, mở rộng tính liên hiệp, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của phụ nữ, góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển tổ chức hội vững mạnh, nâng cao vị thế của hội, thúc đẩy sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ.

Để chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho đại hội ĐBPN các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp hội tập trung thực hiện các nội dung cần thiết để đảm bảo tổ chức đại hội thành công; chỉ đạo hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc chủ động báo cáo, tham mưu với cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo đại hội ĐBPN các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 28 điểm cầu hội nghị trực tuyến tập huấn công tác chuẩn bị đại hội ĐBPN các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội ĐBPN toàn quốc lần thứ XIII do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức; triển khai tập huấn công tác chỉ đạo đại hội cho trên 750 lượt cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện, cơ sở các nội dung liên quan đến tổ chức đại hội, như: Hướng dẫn công tác nhân sự; đề cương báo cáo chính trị; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ hội; xây dựng các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn cụ thể về nội dung, chương trình, kịch bản đại hội; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội...

Để đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị của hội viên, phụ nữ

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc). Ảnh: P.V

Để đại hội ĐBPN các cấp thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị của hội viên, phụ nữ, Hội LHPN tỉnh đã chọn đơn vị chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở là Hội LHPN xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân và Hội LHPN thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn. Ngay sau đại hội điểm, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đồng thời, chỉ đạo mỗi huyện, thị, thành phố lựa chọn 1 cơ sở hội tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức đại hội đơn vị mình, từ đó tiếp tục chỉ đạo đại hội cơ sở đại trà trên toàn tỉnh. Đến nay, 100% cơ sở hội đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội ĐBPN, 8/559 hội LHPN xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. Dự kiến, đại hội ĐBPN cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong quý II-2021; cấp huyện hoàn thành trong quý III-2021; cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV-2021.

Để làm cơ sở đánh giá khách quan, hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021 và xây dựng các khâu đột phá, các chỉ tiêu cơ bản và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã ban hành văn bản định hướng nội dung thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (khóa XII) và lấy ý kiến tham gia góp ý Văn kiện Đại hội ĐBPN cấp trên. Nội dung tập trung đánh giá phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ qua; những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ công tác hội như thu hội phí, tỷ lệ thu hút hội viên, chất lượng các buổi sinh hoạt; những khó khăn, vướng mắc, nhu cầu, mong muốn của các tầng lớp hội viên trong thực hiện phong trào, nhiệm vụ công tác hội... Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà các cấp hội cần triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, việc định hướng xây dựng báo cáo chính trị cũng được Hội LHPN tỉnh đặc biệt chú trọng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu và phương hướng thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời gắn với tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035...; kịp thời quán triệt phương châm“Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”, các cấp hội thực hiện theo: cấp tỉnh định hướng và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lớn cho báo cáo đại hội ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, cơ sở; cấp huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị cấp cơ sở.

Về công tác nhân sự, ngay từ khi triển khai công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp hội tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 28-7-2020 của Ban Bí thư về “Lãnh đạo đại hội ĐBPN các cấp và Đại hội ĐBPN toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022–2027”; Kế hoạch số 888/KH-ĐCT ngày 10-8-2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về chỉ đạo đại hội ĐBPN các cấp tiến tới Đại hội ĐBPN toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022–2027); Hướng dẫn số 47/HD-ĐCT ngày 18-9-2020 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về công tác nhân sự Đại hội ĐBPN cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2021–2026”; Thông tri số 02-TT/TU ngày 3-9-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo đại hội ĐBPN các cấp, Đại hội ĐBPN tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021–2026”... để từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ hội chuyên trách các cấp vừa đủ chuẩn theo quy định công chức của Nhà nước, được đào tạo, bồi dưỡng về công tác xã hội, thực hiện nhiệm vụ theo vị trí chức danh được xác định, vừa có tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; đồng thời là nguồn để các cấp hội tham mưu, giới thiệu nguồn cán bộ nữ tham gia các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đại hội ĐBPN các cấp tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 đặt ra nhiều kỳ vọng về việc phát huy lòng yêu nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ quê hương Bà Triệu anh hùng, thành tích của phong trào phụ nữ và hoạt động hội trong nhiệm kỳ qua đã khơi dậy tiềm năng, nội lực của tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước, của tỉnh và địa phương. Từ đó, phát huy truyền thống, sức sáng tạo, đoàn kết, tự chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, tạo nền tảng vững chắc đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ngô Thị Hồng Hảo

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh


Ngô Thị Hồng Hảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]