(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công tác tuyên giáo của Đảng phải tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội

Chiều 9-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công tác tuyên giáo của Đảng phải tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Công tác tuyên giáo của Đảng phải tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng, hệ thống tuyên giáo các cấp đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục các hoạt động kinh tế, xã hội”, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đặc biệt, ngành đã chủ động, tích cực tham gia thực hiện công tác chuẩn bị, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Việc đổi mới học tập, quán triệt, triển khai và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy theo hướng thiết thực, hiệu quả. So với trước đây, công tác tổ chức học tập, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn, nội dung được đổi mới, phương thức linh hoạt hơn. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được đề cao, hiệu quả và chất lượng của việc học tập, quán triệt ngày càng được nâng cao.

Công tác tuyên giáo của Đảng phải tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày càng đi vào chiều sâu, đã thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Ngành Tuyên giáo các cấp đã chủ động đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, chủ động thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; ban hành các hướng dẫn, tài liệu, đề cương tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, góp phần định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên được ban tuyên giáo các cấp chú trọng thực hiện hiệu quả.

Nét mới trong công tác tuyên truyền năm 2020 là ngành đã chú trọng hơn công tác tuyên truyền về những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, tuyên truyền về lịch sử truyền thống địa phương, gương người tốt, việc tốt nhằm khích lệ, cổ vũ, tôn vinh những tấm gương vượt khó, thi đua yêu nước. Thực hiện phương châm hành động “Thông suốt lý luận - bám sát thực tiễn - phát hiện sâu sắc - đề xuất kịp thời” đã được đề ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đã trưởng thành hơn về mọi mặt, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo trong năm 2020 đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của ngành tuyên giáo trong tỉnh, tạo tiền đề để toàn ngành bước vào năm 2021 với khí thế mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành tuyên giáo cũng còn gặp một số khó khăn, tồn tại nhất định, đó là: một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên giáo và nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng; báo cáo viên còn hạn chế về kỹ năng tuyên truyền; công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, định hướng dư luận xã hội trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa có lúc còn thụ động…

Năm 2021 dự báo tình hình thế giới, khu vực vẫn diễn biến khó lường, do đó, ngành tuyên giáo xác định tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt công tác. Trong đó chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện tốt và tham mưu đẩy mạnh việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng; định hướng, cung cấp thông tin, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả và tính thuyết phục, tính chiến đấu của công tác tuyên truyền; tạo đột phá về đổi mới phương thức hoạt động tuyên giáo ở các cấp, các khâu, bảo đảm tính nhạy bén thiết thực, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến những tồn tại hạn chế, đồng thời đánh giá cao vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo trong mọi mặt và đề xuất những giải pháp trọng tâm, trọng điểm thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021 và những năm tiếp theo.

Công tác tuyên giáo của Đảng phải tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đã nỗ lực đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số nguyên nhân, tồn tại hạn chế để toàn ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục.

Năm 2021 mở đầu cho một thập kỷ mới và là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong bối cảnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị công tác tuyên giáo của Đảng phải tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội, phát huy vai trò “đi trước mở đường, đi cùng phát triển, đi sau để sơ kết, tổng kết, cổ vũ, động viên” đồng hành với tiến trình cách mạng của quê hương, đất nước.

Để công tác tuyên giáo tiếp tục phát triển có tác động sâu sắc mang lại hiệu quả thiết thực, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, hệ thống tuyên giáo các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cưu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị uyết của Đảng gắn với việc tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, tổ chức đảng. Trước mắt toàn ngành phải xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt năm 2021 là phải tập trung nâng cao công tác học tập, quán triệt, triển khai, tuyên truyền, đưa các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống nhanh, hiệu quả hơn.

Tăng cường công tác tư tưởng phải bằng mọi cách, mọi lực lượng, mọi phương thức, khơi dậy và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, khát vọng thịnh vượng xây dựng cho được sự đoàn kết thống nhất tư tưởng trong toàn đảng bộ và toàn dân, lấy tinh thần tự thân, tự lực tự cường dựa vào sức mình là chính quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã định.

Muốn vậy, hệ thống tuyên giáo phải đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời chỉ đạo, định hướng kịp thời các cơ quan báo chí, truyền thông trước các sự kiện, các vấn đề quan trọng, phúc tạp, nhạy cảm, góp phần củng cố niềm tin, của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền

Để tạo chuyển biến khởi đầu cho năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị này, ngành tuyên giáo phải tập trung triển khai công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những thành tựu đạt được của quê hương, đất nước trong năm 2020 và nhiệm nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoa XV, bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong dịp Tết Nguyên đán, tạo không khí vui tươi phấn khởi đón mừng Xuân mới.

Phát huy vai trò tiên phong, chủ lực của ngành tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và sự nghiệp cách mạnh của Nhân dân, ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới công tác định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động báo chí-xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo; làm tốt công tác định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chí trị, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo về thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chị thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Củng cố kiện toàn bộ máy các cơ quan làm công tác tuyên giáo của Đảng. Qua công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp có nhiều thay đổi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần sớm xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trí tuệ, tâm huyết với công việc, có dũng khí đấu tranh, có trình độ chuyên môn và phương thức hoạt động khoa học, phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan khác. Cán bộ tuyên giáo phải nói được, làm được, thuyết phục được, phải là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác tuyên giáo của Đảng phải tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2020.

Minh Hiếu-Lê Hà


Minh Hiếu-Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]