(Baothanhhoa.vn) - Chiều 18-8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã chủ trì hội nghị nghe, cho ý kiến về Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cho ý kiến vào Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Chiều 18-8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã chủ trì hội nghị nghe, cho ý kiến về Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cho ý kiến vào Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá cùng các thành viên BCĐ.

Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” xác định mục tiêu chung là xây dựng, phát triển TP Thanh Hóa toàn diện, nhanh và bền vững, trở thành một trong những trung tâm tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo của vùng Bắc Trung Bộ và Nam Bắc Bộ; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Thanh; xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc; phấn đấu đến năm 2030 là 1 trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại, thu nhập cao.

Cho ý kiến vào Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Cho ý kiến vào Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đề án cũng đưa ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, trong đó giai đoạn 2021-2025 có tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15,3%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 130 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 đạt 180.000 tỷ đồng; tổng giá trị xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 đạt 10.660 triệu USD; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia năm 2025 đạt 95%, trong đó trường chuẩn quốc gia mức độ II đạt 42%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế/tổng số dân năm 2025 đạt 95%...

Giai đoạn 2026-2030 (trên cơ sở sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa), tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 18%; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 230 triệu đồng; tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2006-2030 đạt 254.000 tỷ đồng; tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao năm 2030 đạt 100%; tỷ lệ phường, xã, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2030 đạt 53%...

Cho ý kiến vào Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đại diện TP Thanh Hoá báo cáo tóm tắt đề án.

Để đạt được các mục tiêu trên đề án đưa ra 4 nhóm nhiệm, giải pháp chủ yếu về kinh tế; văn hoá - xã hội, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển và về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong mỗi lĩnh vực đề án cũng đưa ra các nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Đơn cử như ở lĩnh vực kinh tế nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; tập trung phát triển 6 trung tâm gồm 12 khu vực để tạo không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế…

Cho ý kiến vào Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đại diện huyện Đông Sơn phát biểu tại hội nghị.

Ở lĩnh vực văn hoá - xã hội nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao khoa học - công nghệ góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người dân thành phố “nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; xây dựng thành phố trở thành trung tâm văn hoá, thể thao của tỉnh và khu vực…

Cho ý kiến vào Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng dự thảo đề án được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đã đánh giá về những thành tựu đạt được của thành phố trong 10 năm qua (2010-2020) một cách đầy đủ, toàn diện, khách quan; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời đề xuất đơn vị chủ trì soạn thảo dự án bổ sung, làm rõ một số chỉ tiêu đặt ra trong dự thảo đề án, đặc biệt là những chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tỷ lệ lao động qua đào tạo; vấn đề cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xem xét lại một số đề xuất, kiến nghị khi triển khai thực hiện đề án…

Cho ý kiến vào Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào nội dung dự thảo đề án và kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đề án phải đánh giá thêm và khẳng định sự chuyển biến mạnh mẽ của TP Thanh Hoá trong giai đoạn vừa qua, trong đó nhấn mạnh những lĩnh vực có sự khởi sắc như tốc độ đô thị hoá, thương mại, tài chính, ngân hàng, giáo dục và đào tạo, an ninh - trật tự; đánh giá lại vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể ở cơ sở đối với sự phát triển của thành phố.

Đồng chí thống nhất với những tồn tại, hạn chế, yếu kém, những “điểm nghẽn” được đưa ra trong dự thảo đề án, đồng thời phân tích làm rõ một số tồn tại, hạn chế cần phải được đưa vào đề án để có giải pháp khắc phục như việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; việc huy động nguồn lực xã hội hoá để xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân; việc khai thác lợi thế, tiềm năng du lịch của thành phố.

Cho ý kiến vào Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý quan điểm, mục tiêu của đề án phải bám sát vào nội dung Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và thực tiễn của TP Thanh Hoá. Trong đó phải lựa chọn những lĩnh vực có thế mạnh của thành phố để tập trung thực hiện, xây dựng TP Thành Hoá thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ và Nam Bắc Bộ.

Liên quan đến những chỉ tiêu cụ thể trong dự thảo đề án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đề án cần phải tính toán, cân nhắc và quan tâm thực hiện tốt 3 chỉ tiêu về thu ngân sách Nhà nước, về huy động vốn đầu tư phát triển và về phát triển doanh nghiệp để phát triển TP Thanh Hoá qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Than hoá.

Cho ý kiến vào Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Đồng chí cơ bản thống nhất với những giải pháp đưa ra trong dự thảo đề án, đồng thời đề nghị TP Thanh Hoá phải xác định rõ ngành nghề đầu tư phát triển trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao; có giải pháp mang tính đột phá để khai thác tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch.

Trong phát triển đô thị cần tăng tỷ lệ nhà cao tầng chất lượng cao, hiện đại. Quan tâm cải tạo lưới điện, ngầm hoá hệ thống điện, hệ thống cây xanh đô thị; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng con người thành phố thân thiện, văn minh; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn; huy động nguồn lực xã hội hoá cũng như sự đóng góp trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân đối với sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị cơ quan thường trực soạn thảo đề án tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị, sớm hoàn thiện đề án, tờ trình và các văn bản liên quan trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét cho ý kiến.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]