Cho ý kiến vào Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 18-8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã chủ trì hội nghị nghe, cho ý kiến về Dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
8ce1xca3dxd7a9x8feexea25x11ebbxa2c3x8d0ex114aaxX7x11eafxac44xb43dxca38xea89x10a1exX5xb27axXaxX3xX7xXexe6dbxX5xX10xX9xXaxXexX10x92c6xXexd2d7xX6xX5xXdxf59dxd829x11ee5xX3xfa8exaa94xX7xXexXdx10931xX15xba0dxXax95bcxX0xX7xXexc7c7x120cexX23xX22xX2fx120adxX1xX34xX3x100c0xX3xfad6xXdxdf15xX23xX3xa156xf9c5xX34xX3x10ee8xd0a0xX3xXexX1x11415xX34xX3x96e6xb0d4xX3x9fb4xX23xX3x11da7x10346xd406xX15xX3xe6a3xX48xX23xX22xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxe8dexX23xX3xXcxbdd9xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3x9bfexX34xX52xX3x11e0dxX40xX23xX3xX23x9cdbxabb4xX3x99a5xcb51x9f37xX83x11991xX3xXex11d91xX80xX3xX23xX1x10dafxX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83x963excc97xd8a6xX0xf42exX7xXexX33xX34xX23xX22xX2fxX0xX9fxX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX10xX6xX5axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX38xX1xXdxX50xX27xX3xX2xa083xX1exXe1xX86xX3xX7axe23axX23xX22xX3xX4xX1xa16axX3xX4fx113a1xX3xbf73xXdxX23xX1xX3xXcxX27x92d3xX23xX86xX3xX6exX1xf0e8xX3xf31exXedxX3xXexX1xa5a4xX3xXcx946dxX23xX1xX3xX27x9810xX86xX3xX38xX1xf712xX3xXex117e9xX4xX1xX3xfae6xX101x103e0xX47xX3xXexX109xX23xX1xX86xX3xXcxX33xX106xde28xX23xX22xX3xX101xX6xX23xX3xX38xX1xX109xX3xX7axe36axX34xX3xbca3xX101xX38xX4fxe191xX3xX4fxX50xX3xX52xX23xX3xX55xX56xX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX86xX3xXexX89xX80xX3xX23xX1xX8exX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX9dxX3xX7ax1018exX3xX4xX1xX113xX3xXexX33xX8exX3xX1xc5cfxXdxX3xX23xX22xX1xX116xX3xX23xX22xX1xX10xX86xX3xX4xX1xX34xX3xX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xX50xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX4fxX50xX3xX52xX23xX3xX55xX56xX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX86xX3xXexX89xX80xX3xX23xX1xX8exX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX9dx1224bxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX2fxX0xXdxX80xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axXexX1xX27xX80xc169xX3xXdxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxffffxXdxX5axXexX1xX24xX3xXe1xX83xX83xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX9cxX83xX9cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX9fxX9fxXdxX20dxX234xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX20dxX43xX23xX9fxX23xX10xX246xX7xX9fxX82xX2xX84xX84xX9fxX2xd447xX287xX5axX84xX2xc77dxX9cxX2xX9cxX2xXexX84xX2xd9b3xXe1xX287xX5xX83xX20dxX26xXbxX22x11725xX33xX9xXe1xX294xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX1xX34xX3xX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xX44xX34xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX4fxX50xX3xX52xX23xX3xX55xX56xX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX86xX3xXexX89xX80xX3xX23xX1xX8exX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX9dxXaxX3xX246xXdxX5axXexX1xX9xXaxXe1xX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX9cxX83xX9cxXaxX3xX9fxX2fxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX4fxXe7xX23xX22xX3xX4xX1xXedxX3xX4fxXf0xX3xXf2xXdxX23xX1xX3xXcxX27xXf9xX23xX86xX3xX6exX1xXffxX3xX101xXedxX3xXexX1xX106xX3xXcxX109xX23xX1xX3xX27xX10exX86xX3xX38xX1xX113xX3xXexX116xX4xX1xX3xX11axX101xX11cxX47xX3xXexX109xX23xX1xX86xX3xXcxX33xX106xX128xX23xX22xX3xX101xX6xX23xX3xX38xX1xX109xX3xX7axX135xX34xX3xX4fxX50xX3xX52xX23xX3xX55xX56xX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX86xX3xXexX89xX80xX3xX23xX1xX8exX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX9dxX3xXbxX1xX52xXexX3xX234xXdxX6axX27xX3xXexX135xXdxX3xX1xX19axXdxX3xX23xX22xX1xX116xX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX6xX80xX3xX5axX48xX3xX1xX19axXdxX3xX23xX22xX1xX116xX3xX4xXffxX3xX4xX52xX4xX3xX7axXe7xX23xX22xX3xX4xX1xXedxX3xX11axX10exX3xX43xXdxb3e9xX23xX3xX101xX6xX23xX3xXcxX1xX106xc3d6xX23xX22xX3xX43xf547xX3xXcxX109xX23xX1xX3xX27xX10exX24xX3xX11cxX22xX27xX15xc173xX23xX3xa6fexX7fxX23xX3xXcxX1xXdxX86xX3xX6exX1xXffxX3xX38xX1xX113xX3xXexX116xX4xX1xX3xXcxX1xX106xX47bxX23xX22xX3xXexX33xX48xX4xX3xX11axX101xX11cxX47xX3xXexX109xX23xX1xX2dxX3x105abxX471xX3xe1c5xX23xX1xX3xX56xX27xX57xX23xX86xX3xX101xXedxX3xXexX1xX106xX3xXcxX1xX44xX23xX1xX3xX27xX10exX86xX3xX38xX1xX113xX3xXexX116xX4xX1xX3xX76xX4fxX11cxX47xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX4xd24fxX23xX22xX3xX4xX52xX4xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xX43xXdxX471xX23xX3xX101xX38xX4fxX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX47xX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX4fxX50xX3xX52xX23xX3xX55xX56xX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX86xX3xXexX89xX80xX3xX23xX1xX8exX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX9dxX3xX1cxX52xX4xX3xX7axX116xX23xX1xX3xX80xX480xX4xX3xXexXdxX471xX27xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX5xX44xX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX86xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xXffxX6xX3xXexX34xX44xX23xX3xX5axXdxe197xX23xX86xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX43xX44xX3xX234xX50xX23xX3xX43xd23bxX23xX22xX86xX3xXexX33xX128xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xX80xX19axXexX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX23xX1xX5f0xX23xX22xX3xXexX33xX27xX23xX22xX3xXexX57xX80xX3xXexX44xXdxX3xX4xX1xXedxX23xX1xX86xX3xXexX1xX106xbeebxX23xX22xX3xX80xX135xXdxX86xX3xX5axX27xX3xX5xX116xX4xX1xX86xX3xX3exX1xX34xX6xX3xX1xd103xX4xX3xX1exX3xX4xd538xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX5dexX86xX3xX4xX645xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX5dexXbxX3xX4xX645xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX5dexX3xX4xX6xX34xX86xX3xX15xX3xXexX40xX86xX3xX43xX7fxX23xX3xX1xXffxX6xX86xX3xXexX1xX6axX3xXexX1xX6xX34xX86xX3xX22xXdxX52xX34xX3xX5axX480xX4xX3xX1exX3xX7axX44xX34xX3xXexX135xX34xX3xX4xX113xX6xX3xX43xX4f9xX23xX22xX3xX101x10688xX4xX3xXcxX33xX27xX23xX22xX3xX101xX19axX3xX43xX44xX3xX11cxX6xX80xX3xX101xX6a0xX4xX3xX101xX19axX2dxX3xX4xXffxX3xX23xX50xX23xX3xX43xX7fxX23xX3xX1xXffxX6xX3xXexXdxX471xX23xX3xXexXdxX40xX23xX86xX3xX7axaa37xX80xX3xX7axX44xX3xX234xX4cxX23xX3xX7xX6a0xX4xX3xX1cxbb27xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX2dxX3xX1cxX18fxX3xX1xX19axXdxX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX86xX3xX7axX47bxXdxX3xX7xd2eexX23xX22xX3xX43xX6d6xXexX3xX4xX1xXf9xXexX86xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX89xX23xX3xX4xX113xX6xX3xX11cxX1xX57xX23xX3xX5axX57xX23xX3xX23xX22xX44xX15xX3xX4xX44xX23xX22xX3xX7axX106x11800xX4xX3xX23xX57xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX2dxX3xe023xX27xX706xX4xX3xXbxX1xa416xX23xX22xX3xX1exX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX7axX106xX737xX4xX3xX234xX4cxX34xX3xX7axX4cxX80xX3xX43xX5f0xX23xX22xX3xX4xX1xX6a0xX4xX2dxX3xXbxX1xXf9xX23xX3xX7axXf9xX27xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX3xX5xX44xX3xX2xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX9cxX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXbxX1xX706xX3xXexX33xX48xX4xX3xXexX1xX27xX19axX4xX3xXexX109xX23xX1xX3xX5axe393xX23xX3xX7axX89xX27xX3xX4xX4cxX3xX23xX106xb4dbxX4xX86xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX3xXexX33xX128xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXbxX1xX706xX3xXexX1xX645xX23xX22xX3xX80xXdxX23xX1xX86xX3xX43xX7fxX23xX3xX80xXdxX23xX1xX86xX3xX1xXdxX5dexX23xX3xX7axX135xXdxX86xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX6d6xXbxX3xX4xX6xX34xX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX5xX10xX2bxXexX2dxXaxX2fxX0xXdxX80xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX246xXdxX5axXexX1xX24xX3xXe1xX83xX83xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX9cxX2xX287xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX9fxX9fxXdxX20dxX234xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX20dxX43xX23xX9fxX23xX10xX246xX7xX9fxX82xX2xX84xX84xX9fxX2xX287xX287xX5axX84xX2xX28cxX9cxX82xX83xX82xXexX84xX9cxX82xX82xXe1xX5xX83xX20dxX26xXbxX22xX29dxX33xX9xX28cxX287xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX1xX34xX3xX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xX44xX34xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX4fxX50xX3xX52xX23xX3xX55xX56xX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX86xX3xXexX89xX80xX3xX23xX1xX8exX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX9dxXaxX3xX246xXdxX5axXexX1xX9xXaxXe1xX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX9cxX2xX287xXaxX3xX9fxX2fxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX0xXdxX80xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX246xXdxX5axXexX1xX24xX3xXe1xX83xX83xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX9bxXe1xX28cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX9fxX9fxXdxX20dxX234xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX20dxX43xX23xX9fxX23xX10xX246xX7xX9fxX82xX2xX84xX84xX9fxX2xX287xX287xX5axX84xX2xX28cxX9cxX82xX2xX2xXexX2xX2xX287xX84xX84xX5xX83xX20dxX26xXbxX22xX29dxX33xX9xX82xX28cxX9cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX1xX34xX3xX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xX44xX34xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX4fxX50xX3xX52xX23xX3xX55xX56xX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX86xX3xXexX89xX80xX3xX23xX1xX8exX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX9dxXaxX3xX246xXdxX5axXexX1xX9xXaxXe1xX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX9bxXe1xX28cxXaxX3xX9fxX2fxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX38xX52xX4xX3xX7axX135xXdxX3xX234xXdxX6axX27xX3xXexX1xX6xX80xX3xX5axX48xX3xX1xX19axXdxX3xX23xX22xX1xX116xX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX4fxX50xX3xX52xX23xX3xX4xd40cxX23xX22xX3xX7axX106xX6xX3xX33xX6xX3xX80xX480xX4xX3xXexXdxX471xX27xX3xX4xX480xX3xXexX1xX6axX3xX4xX1xX34xX3xXexce94xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX7axX34xX135xX23xX86xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX7axXffxX3xX22xXdxX6xXdxX3xX7axX34xX135xX23xX3xX82xX83xX82xX2xX1exX82xX83xX82xX9cxX3xX4xXffxX3xXexX706xX4xX3xX7axX19axX3xXexX7fxX23xX22xX3xX22xXdxX52xX3xXexX33xX116xX3xX7xX4cxX23xX3xX1cxX27xXf9xXexX3xX234xX8exX23xX1xX3xX744xX27xX57xX23xX3xX1x11c64xX23xX22xX3xX23xX7fxX80xX3xX7axX135xXexX3xX2xX9cxX86xX84xbc04xX2dxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX6d6xXbxX3xX234xX8exX23xX1xX3xX744xX27xX57xX23xX3xX7axX89xX27xX3xX23xX22xX106xX47bxXdxX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX82xX9cxX3xX7axX135xXexX3xX2xX84xX83xX3xXexX33xXdxX5dexX27xX3xX7axXe7xX23xX22xX2dxX3xXex9d5bxX23xX22xX3xX1xX27xX15xX3xX7axX19axX23xX22xX3xX43xX706xX23xX3xX7axX89xX27xX3xXexX106xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX7axX34xX135xX23xX3xX82xX83xX82xX2xX1exX82xX83xX82xX9cxX3xX7axX135xXexX3xX2xXe1xX83xX20dxX83xX83xX83xX3xXexX10exX3xX7axXe7xX23xX22xX2dxX3xXexXbc3xX23xX22xX3xX22xXdxX52xX3xXexX33xX116xX3xX1cxX27xXf9xXexX3xX3exX1x928cxX27xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX7axX34xX135xX23xX3xX82xX83xX82xX2xX1exX82xX83xX82xX9cxX3xX7axX135xXexX3xX2xX83xX20dxX287xX287xX83xX3xXexX33xXdxX5dexX27xX3xX11axcaf8xX47xX2dxX3xXexX10exX3xX5xX5dexX3xXexX33xX106xX47bxX23xX22xX3xX4xX1xX27xXc23xX23xX3xX744xX27xX706xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX82xX9cxX3xX7axX135xXexX3xX294xX9cxXb85xX86xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX7axXffxX3xXexX33xX106xX47bxX23xX22xX3xX4xX1xX27xXc23xX23xX3xX744xX27xX706xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX80xX6e5xX4xX3xX7axX19axX3x910exXca4xX3xX7axX135xXexX3xX9bxX82xXb85xX2dxX3xXexX10exX3xX5xX5dexX3xXexX1xX6xX80xX3xX22xXdxX6xX3xX234xX4cxX34xX3xX1xXdxX6axX80xX3xX15xX3xXexX40xX9fxXexXbc3xX23xX22xX3xX7xX706xX3xX5axX57xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX82xX9cxX3xX7axX135xXexX3xX294xX9cxXb85xX20dxX20dxX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxa5eaxXdxX6xXdxX3xX7axX34xX135xX23xX3xX82xX83xX82xX287xX1exX82xX83xX84xX83xX3xX138xXexX33xX471xX23xX3xX4xX627xX3xX7xX128xX3xX7xX52xXbxX3xX23xX1xX6d6xXbxX3xX1xX27xX15xX5dexX23xX3xX4fxX645xX23xX22xX3xXc4cxX627xX23xX3xX43xX44xX34xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xXffxX6xX13cxX86xX3xXexX706xX4xX3xX7axX19axX3xXexX7fxX23xX22xX3xX22xXdxX52xX3xXexX33xX116xX3xX7xX4cxX23xX3xX1cxX27xXf9xXexX3xX234xX8exX23xX1xX3xX744xX27xX57xX23xX3xX1xXb75xX23xX22xX3xX23xX7fxX80xX3xX7axX135xXexX3xX2xXe1xXb85xX2dxX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX6d6xXbxX3xX234xX8exX23xX1xX3xX744xX27xX57xX23xX3xX7axX89xX27xX3xX23xX22xX106xX47bxXdxX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX3xX7axX135xXexX3xX82xX84xX83xX3xXexX33xXdxX5dexX27xX3xX7axXe7xX23xX22xX2dxX3xXexXbc3xX23xX22xX3xX1xX27xX15xX3xX7axX19axX23xX22xX3xX43xX706xX23xX3xX7axX89xX27xX3xXexX106xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX7axX34xX135xX23xX3xX82xX83xX83xX287xX1exX82xX83xX84xX83xX3xX7axX135xXexX3xX82xX9cxX9bxX20dxX83xX83xX83xX3xXexX10exX3xX7axXe7xX23xX22xX2dxX3xXexX10exX3xX5xX5dexX3xXbxX1xX106xX47bxX23xX22xX86xX3xX1cxX18fxX3xX7axX135xXexX3xXexXdxX471xX27xX3xX4xX1xXedxX3xX6xX23xX3xXexX34xX44xX23xX3xXexX1xX48xX4xX3xXbxX1xXc23xX80xX3xX23xX57xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX3xX7axX135xXexX3xX2xX83xX83xXb85xX2dxX3xXexX10exX3xX5xX5dexX3xXbxX1xX106xX47bxX23xX22xX86xX3xX1cxX18fxX86xX3xX4xX627xX3xX744xX27xX6xX23xX86xX3xX7axX627xX23xX3xX43xX116xX3xX7axX135xXexX3xXexXdxX471xX27xX3xX4xX1xXedxX3xX3exXdxX6axX27xX3xX80xX7afxX27xX3xXexX1xX10xX34xX3xX5xX47bxXdxX3xX5axX135xX15xX3xX4xX113xX6xX3xX38xX1xX113xX3xXexX116xX4xX1xX3xX76xXe7xX3xX38xX1xXedxX3xXf2xXdxX23xX1xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX3xX7axX135xXexX3xX9cxX84xXb85xX20dxX20dxX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX0xXdxX80xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX246xXdxX5axXexX1xX24xX3xXe1xX83xX83xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX9cxX84xX287xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX9fxX9fxXdxX20dxX234xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX20dxX43xX23xX9fxX23xX10xX246xX7xX9fxX82xX2xX84xX84xX9fxX2xX287xX287xX5axX84xX2xX28cxX9cxX82xX82xX2xXexX2xX83xXe1xX287xX28cxX5xX83xX20dxX26xXbxX22xX29dxX33xX9xX82xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX1xX34xX3xX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xX44xX34xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX4fxX50xX3xX52xX23xX3xX55xX56xX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX86xX3xXexX89xX80xX3xX23xX1xX8exX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX9dxXaxX3xX246xXdxX5axXexX1xX9xXaxXe1xX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX9cxX84xX287xXaxX3xX9fxX2fxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX4fxX135xXdxX3xX5axXdxX5dexX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX234xX52xX34xX3xX4xX52xX34xX3xXexXffxX80xX3xXexX6a0xXexX3xX7axX50xX3xX52xX23xX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX4fxX6axX3xX7axX135xXexX3xX7axX106xX737xX4xX3xX4xX52xX4xX3xX80xX480xX4xX3xXexXdxX471xX27xX3xXexX33xX471xX23xX3xX7axX50xX3xX52xX23xX3xX7axX106xX6xX3xX33xX6xX3xX9bxX3xX23xX1xXffxX80xX3xX23xX1xXdxX5dexX80xX86xX3xX22xXdxX4cxXdxX3xXbxX1xX52xXbxX3xX4xX1xX113xX3xX15xX40xX27xX3xX43xX50xX3xX3exXdxX23xX1xX3xXexX40xX2dxX3xX43xX7fxX23xX3xX1xX34xX52xX3xX1exX3xX1cxX18fxX3xX1xX19axXdxX86xX3xX744xX27xX4cxX23xX3xX5xX3cxX3xXexX44xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX471xX23xX3xX43xX44xX3xX234xX4cxX34xX3xX43xX5dexX3xX80xX645xXdxX3xXexX33xX106xX47bxX23xX22xX2dxX3xX234xX4cxX34xX3xX7axX4cxX80xX3xX43xX5f0xX23xX22xX3xX4xX1xX6a0xX4xX3xX744xX27xX706xX4xX3xXbxX1xX74bxX23xX22xX3xX1exX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX86xX3xX22xXdxX5f0xX3xX43xX5f0xX23xX22xX3xXbc3xX23xX3xX7axX116xX23xX1xX3xX4xX1xXedxX23xX1xX3xXexX33xX116xX86xX3xXexX33xX6d6xXexX3xXexX48xX3xX6xX23xX3xXexX34xX44xX23xX3xX1cxX18fxX3xX1xX19axXdxX86xX3xXexX135xX34xX3xX80xX645xXdxX3xXexX33xX106xX47bxX23xX22xX3xXexX1xX27xX6d6xX23xX3xX5xX737xXdxX3xX4xX1xX34xX3xX3exXdxX23xX1xX3xXexX40xX3xX1exX3xX1cxX18fxX3xX1xX19axXdxX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX43xX44xX3xX43xX50xX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX4fxX4cxX23xX22xX3xX43xX44xX3xX1xX5dexX3xXexX1xX706xX23xX22xX3xX4xX1xXedxX23xX1xX3xXexX33xX116xX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX33xX34xX23xX22xX3xX80xXf0xXdxX3xX5xdefaxX23xX1xX3xX43xX48xX4xX3xX7axX50xX3xX52xX23xX3xX4xXafexX23xX22xX3xX7axX106xX6xX3xX33xX6xX3xX4xX52xX4xX3xX23xX1xXdxX5dexX80xX3xX43xX480xX3xX4xX480xX3xXexX1xX6axX3xX7axX6axX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX3exX1xX6xXdxX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX5dexX23xX20dxX3xX4fxX627xX23xX3xX4x9165xX3xX23xX1xX106xX3xX128xX3xX5xX123axX23xX1xX3xX43xX48xX4xX3xX3exXdxX23xX1xX3xXexX40xX3xX23xX1xXdxX5dexX80xX3xX43xX480xX3xXexX33xX63fxX23xX22xX3xXexX57xX80xX3xX5xX44xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX5dexX23xX3xXexX706xXexX3xX4xX645xX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xX744xX27xX15xX3xX1xX34xX135xX4xX1xX86xX3xX744xX27xX4cxX23xX3xX5xX3cxX3xX43xX44xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX5dexX23xX3xX744xX27xX15xX3xX1xX34xX135xX4xX1xX2dxX3xXexX6d6xXbxX3xXexX33xX27xX23xX22xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX287xX3xXexX33xX27xX23xX22xX3xXexX57xX80xX3xX22xXe7xX80xX3xX2xX82xX3xX3exX1xX27xX3xX43xX48xX4xX3xX7axX6axX3xXexX135xX34xX3xX3exX1xX645xX23xX22xX3xX22xXdxX6xX23xX3xX80xX7bbxXdxX3xX4xX1xX34xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX3exXdxX23xX1xX3xXexX40xX3xX1exX3xX1cxX18fxX3xX1xX19axXdxX3xX4xX113xX6xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXbxX1xX706xX2dxX3xXbxX1xX52xXexX3xX1xX27xX15xX3xXexX706xXdxX3xX7axX6xX3xXexXdxX50xX80xX3xX23xX7fxX23xX22xX86xX3xX5xX737xXdxX3xXexX1xX40xX86xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX3exXdxX23xX1xX3xXexX40xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX43xX44xX3xX234xX50xX23xX3xX43xX5f0xX23xX22xX86xX3xX23xX57xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX3xX4xX1xXf9xXexX3xX5xX106xX737xX23xX22xX3xXexX7fxX23xX22xX3xXexX33xX106xX128xX23xX22xX3xX43xX44xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xX5xX48xX4xX3xX4xX135xX23xX1xX3xXexX33xX6xX23xX1xX3xX4xX113xX6xX3xX4xX52xX4xX3xX23xX22xX44xX23xX1xX3xX3exXdxX23xX1xX3xXexX40x1050dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX0xXdxX80xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX246xXdxX5axXexX1xX24xX3xXe1xX83xX83xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX9cxX2xXe1xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX9fxX9fxXdxX20dxX234xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX20dxX43xX23xX9fxX23xX10xX246xX7xX9fxX82xX2xX84xX84xX9fxX2xX287xX287xX5axX84xX2xX28cxX9cxX82xX84xX83xXexX9bxX294xX84xX28cxX84xX5xX83xX20dxX26xXbxX22xX29dxX33xX9xX287xX83xX84xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX1xX34xX3xX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xX44xX34xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX4fxX50xX3xX52xX23xX3xX55xX56xX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX86xX3xXexX89xX80xX3xX23xX1xX8exX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX9dxXaxX3xX246xXdxX5axXexX1xX9xXaxXe1xX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX9cxX2xXe1xXaxX3xX9fxX2fxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX4fxX135xXdxX3xX5axXdxX5dexX23xX3xX1xX27xX15xX5dexX23xX3xX4fxX645xX23xX22xX3xXc4cxX627xX23xX3xXbxX1xX52xXexX3xX234xXdxX6axX27xX3xXexX135xXdxX3xX1xX19axXdxX3xX23xX22xX1xX116xX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx11cc9xX3xX5xX123axX23xX1xX3xX43xX48xX4xX3xX43xX7fxX23xX3xX1xX34xX52xX3xX1exX3xX1cxX18fxX3xX1xX19axXdxX3xX23xX1xXdxX5dexX80xX3xX43xX480xX3xXexX33xX63fxX23xX22xX3xXexX57xX80xX3xX5xX44xX3xX7axXc23xX15xX3xX80xX135xX23xX1xX3xX6e5xX23xX22xX3xX5axX480xX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX6axX23xX3xX22xXdxX6xX34xX3xX3exX1xX34xX6xX3xX1xX63fxX4xX3xX1exX3xX4xX645xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX5dexX3xX22xXffxXbxX3xXbxX1xX89xX23xX3xXexX135xX34xX3xX7axX19axXexX3xXbxX1xX52xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX3exXdxX23xX1xX3xXexX40xX3xX1exX3xX1cxX18fxX3xX1xX19axXdxX2dxX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX1xX8exX23xX1xX3xX4cxX23xX1xX3xXexX706xXexX3xX7axbd2cxXbxX3xX43xX50xX3xX23xX22xX106xX47bxXdxX3xX5axX57xX23xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXbxX1xX706xX3xX55xX23xXffxXdxX3xX5xX47bxXdxX3xX1xX6xX15xX86xX3xX5xX44xX80xX3xX43xXdxX5dexX4xX3xXexX706xXexX86xX3xX1xX44xX23xX1xX3xX7axX19axX23xX22xX3xXexX1xX57xX23xX3xXexX1xXdxX5dexX23xX9dxX2dxX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXbxX1xX706xX3xXexX33xX128xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXexX33xX27xX23xX22xX3xXexX57xX80xX3xX43xX7fxX23xX3xX1xX34xX52xX86xX3xXexX1xX6axX3xXexX1xX6xX34xX3xX4xX113xX6xX3xXexX109xX23xX1xX3xX43xX44xX3xX3exX1xX27xX3xX43xX48xX4xX1402xX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX0xXdxX80xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX246xXdxX5axXexX1xX24xX3xXe1xX83xX83xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX9cxX294xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX9fxX9fxXdxX20dxX234xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX20dxX43xX23xX9fxX23xX10xX246xX7xX9fxX82xX2xX84xX84xX9fxX2xX287xX287xX5axX84xX2xX28cxX9cxX82xX84xXe1xXexX9bxX9bxX9cxX84xX9bxX5xX83xX20dxX26xXbxX22xX29dxX33xX9xX9cxX287xX28cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX1xX34xX3xX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xX44xX34xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX4fxX50xX3xX52xX23xX3xX55xX56xX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX86xX3xXexX89xX80xX3xX23xX1xX8exX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX9dxXaxX3xX246xXdxX5axXexX1xX9xXaxXe1xX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX9cxX294xX2xXaxX3xX9fxX2fxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxXd1exXdxX52xX80xX3xX7axX706xX4xX3xXc4cxX128xX3xce9cxX40xX3xX1xX34xX135xX4xX1xX3xX43xX44xX3xX4fxX89xX27xX3xXexX106xX3xX4bfxX471xX3xXf2xXdxX23xX1xX3xX11cxX22xX1xX123axX6xX3xXbxX1xX52xXexX3xX234xXdxX6axX27xX3xXexX135xXdxX3xX1xX19axXdxX3xX23xX22xX1xX116xX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX4cxX34xX3xX5xX27xX6d6xX23xX3xXexX135xXdxX3xX1xX19axXdxX3xX23xX22xX1xX116xX86xX3xX4xX52xX4xX3xX7axX135xXdxX3xX234xXdxX6axX27xX3xX7axX50xX27xX3xX4xX1xX34xX3xX33xXb75xX23xX22xX3xX5axX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX7axX50xX3xX52xX23xX3xX7axX106xX737xX4xX3xX4xX1xX27xXc23xX23xX3xX234xX116xX3xX4xX645xX23xX22xX3xXbxX1xX27xX86xX3xX23xX22xX1xXdxX471xX80xX3xXex10053xX4xX86xX3xX7axX18fxX3xX7axX52xX23xX1xX3xX22xXdxX52xX3xX43xX50xX3xX23xX1xX5f0xX23xX22xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXexX48xX27xX3xX7axX135xXexX3xX7axX106xX737xX4xX3xX4xX113xX6xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXbxX1xX706xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX2xX83xX3xX23xX7fxX80xX3xX744xX27xX6xX3xX138xX82xX83xX2xX83xX1exX82xX83xX82xX83xX13cxX3xX80xX19axXexX3xX4xX52xX4xX1xX3xX7axX89xX15xX3xX7axX113xX86xX3xXexX34xX44xX23xX3xX5axXdxX5dexX23xX86xX3xX3exX1xX52xX4xX1xX3xX744xX27xX6xX23xX2dxX3xX7axX50xX3xX33xX6xX3xX4xX52xX4xX3xX80xX480xX4xX3xXexXdxX471xX27xX86xX3xX23xX1xXdxX5dexX80xX3xX43xX480xX3xX43xX44xX3xX22xXdxX4cxXdxX3xXbxX1xX52xXbxX3xX4xXffxX3xXexXedxX23xX1xX3xX3exX1xX4cxX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX34xX3xX7axX6axX3xXexXbc3xX3xX4xX1xX6e5xX4xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX5dexX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX3xX43xX44xX3xXexX89xX80xX3xX23xX1xX8exX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX20dxX3xX4fxXe7xX23xX22xX3xXexX1xX47bxXdxX3xX7axX50xX3xX1cxX27xXf9xXexX3xX7axX627xX23xX3xX43xX116xX3xX4xX1xX113xX3xXexX33xX8exX3xX7xX34xX135xX23xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX5axX48xX3xX52xX23xX3xX234xXbc3xX3xX7xX27xX23xX22xX86xX3xX5xX44xX80xX3xX33xc7ebxX3xX80xX19axXexX3xX7xX706xX3xX4xX1xX109xX3xXexXdxX471xX27xX3xX7axfdcbxXexX3xX33xX6xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX5axX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX7axX50xX3xX52xX23xX86xX3xX7axX1aa3xX4xX3xX234xXdxX5dexXexX3xX5xX44xX3xX23xX1xX5f0xX23xX22xX3xX4xX1xX109xX3xXexXdxX471xX27xX3xXexX1xX27xX19axX4xX3xX5xX123axX23xX1xX3xX43xX48xX4xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX3exXdxX23xX1xX3xXexX40xX86xX3xX234xX4cxX34xX3xX43xX5dexX3xX80xX645xXdxX3xXexX33xX106xX47bxX23xX22xX86xX3xXexX10exX3xX5xX5dexX3xX5xX6xX34xX3xX7axX19axX23xX22xX3xX744xX27xX6xX3xX7axX44xX34xX3xXexX135xX34xX2dxX3xX43xXf9xX23xX3xX7axX50xX3xX4xX4cxXdxX3xX4xX52xX4xX1xX3xX1xX44xX23xX1xX3xX4xX1xXedxX23xX1xX86xX3xX4xX4cxXdxX3xXexX1xXdxX5dexX23xX3xX80xX645xXdxX3xXexX33xX106xX47bxX23xX22xX3xX7axX89xX27xX3xXexX106xX3xX3exXdxX23xX1xX3xX5axX34xX6xX23xX1xX2dxX3xX1cxX10xX80xX3xX1cx9e50xXexX3xX5xX135xXdxX3xX80xX19axXexX3xX7xX706xX3xX7axX50xX3xX1cxX27xXf9xXexX86xX3xX3exXdxX40xX23xX3xX23xX22xX1xX116xX3xX3exX1xXdxX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX3exX1xX6xXdxX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX5dexX23xX3xX7axX50xX3xX52xX23xX1402xX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX0xXdxX80xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX246xXdxX5axXexX1xX24xX3xXe1xX83xX83xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX9cxX84xX287xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX9fxX9fxXdxX20dxX234xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX20dxX43xX23xX9fxX23xX10xX246xX7xX9fxX82xX2xX84xX84xX9fxX2xX287xX287xX5axX84xX2xX28cxX9cxX82xX9bxXe1xXexX2xX287xX82xX82xX2xX5xX83xX20dxX26xXbxX22xX29dxX33xX9xX84xXe1xX294xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX1xX34xX3xX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xX44xX34xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX4fxX50xX3xX52xX23xX3xX55xX56xX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX86xX3xXexX89xX80xX3xX23xX1xX8exX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX9dxXaxX3xX246xXdxX5axXexX1xX9xXaxXe1xX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX9cxX84xX287xXaxX3xX9fxX2fxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX6exX1xXffxX3xX38xX1xX113xX3xXexX116xX4xX1xX3xXcxX1xX106xX47bxX23xX22xX3xXexX33xX48xX4xX3xX11axX101xX11cxX47xX3xXexX109xX23xX1xX3xX11cxX22xX27xX15xX48fxX23xX3xX492xX7fxX23xX3xXcxX1xXdxX3xXbxX1xX52xXexX3xX234xXdxX6axX27xX3xXexX135xXdxX3xX1xX19axXdxX3xX23xX22xX1xX116xX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX38xX1xX34xX3xX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xX44xX34xX3xX23xX19axXdxX3xX5axX27xX23xX22xX3xX5axX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX7axX50xX3xX52xX23xX3xX43xX44xX3xX3exX40xXexX3xX5xX27xX6d6xX23xX3xX1xX19axXdxX3xX23xX22xX1xX116xX86xX3xX7axXe7xX23xX22xX3xX4xX1xXedxX3xX38xX1xX113xX3xXexX116xX4xX1xX3xX11axX101xX11cxX47xX3xXexX109xX23xX1xX3xX23xX1xXf9xX23xX3xX80xX135xX23xX1xX24xX3xX4fxX50xX3xX52xX23xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX7axX52xX23xX1xX3xX22xXdxX52xX3xXexX1xX471xX80xX3xX43xX44xX3xX3exX1x11220xX23xX22xX3xX7axX116xX23xX1xX3xX7xX48xX3xX4xX1xX27xX15xX6axX23xX3xX234xXdxX40xX23xX3xX80xX135xX23xX1xX3xX80x8ec0xX3xX4xX113xX6xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xX7axX34xX135xX23xX3xX43xXb1exX6xX3xX744xX27xX6xX86xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX7axXffxX3xX23xX1xXf9xX23xX3xX80xX135xX23xX1xX3xX23xX1xX5f0xX23xX22xX3xX5xX123axX23xX1xX3xX43xX48xX4xX3xX4xXffxX3xX7xX48xX3xX3exX1xX128xXdxX3xX7xX6a0xX4xX3xX23xX1xX106xX3xXexX706xX4xX3xX7axX19axX3xX7axX645xX3xXexX1xX116xX3xX1xX34xX52xX86xX3xXexX1xX106xX627xX23xX22xX3xX80xX135xXdxX86xX3xXexX44xXdxX3xX4xX1xXedxX23xX1xX86xX3xX23xX22xX57xX23xX3xX1xX44xX23xX22xX86xX3xX22xXdxX52xX34xX3xX5axX480xX4xX3xX43xX44xX3xX7axX44xX34xX3xXexX135xX34xX86xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX1exX3xXexX33xX6d6xXexX3xXexX48xX2dxX3xX7axX52xX23xX1xX3xX22xXdxX52xX3xX5xX135xXdxX3xX43xX6xXdxX3xXexX33xX74bxX3xX4xX113xX6xX3xX4xX52xX4xX3xXexXbc3xX3xX4xX1xX6e5xX4xX3xX4xX1xXedxX23xX1xX3xXexX33xX116xX86xX3xX7axX34xX44xX23xX3xXexX1xX6axX3xX128xX3xX4xX627xX3xX7xX128xX3xX7axX706xXdxX3xX43xX7bbxXdxX3xX7xX48xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX4xX113xX6xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXbxX1xX706xX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX4fxXe7xX23xX22xX3xX4xX1xXedxX3xXexX1xX706xX23xX22xX3xX23xX1xXf9xXexX3xX43xX7bbxXdxX3xX23xX1xX5f0xX23xX22xX3xXexXe7xX23xX3xXexX135xXdxX86xX3xX1xX135xX23xX3xX4xX1xX40xX86xX3xX15xX40xX27xX3xX3exX1b74xX80xX86xX3xX23xX1xX5f0xX23xX22xX3xX55xX7axXdxX6axX80xX3xX23xX22xX1xX1e36xX23xX9dxX3xX7axX106xX737xX4xX3xX7axX106xX6xX3xX33xX6xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX5axX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX7axX50xX3xX52xX23xX86xX3xX7axXe7xX23xX22xX3xXexX1xX47bxXdxX3xXbxX1xX57xX23xX3xXexXedxX4xX1xX3xX5xX44xX80xX3xX33xX1a90xX3xX80xX19axXexX3xX7xX706xX3xXexXe7xX23xX3xXexX135xXdxX86xX3xX1xX135xX23xX3xX4xX1xX40xX3xX4xX89xX23xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX7axX106xX737xX4xX3xX7axX106xX6xX3xX43xX44xX34xX3xX7axX50xX3xX52xX23xX3xX7axX6axX3xX4xXffxX3xX22xXdxX4cxXdxX3xXbxX1xX52xXbxX3xX3exX1xX6a0xX4xX3xXbxX1xX480xX4xX3xX23xX1xX106xX3xX43xXdxX5dexX4xX3xX7axX44xX34xX3xXexX135xX34xX3xX23xX22xX27xXe7xX23xX3xX23xX1xX57xX23xX3xX5xX48xX4xX3xX4xX1xXf9xXexX3xX5xX106xX737xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX2dxX3xX43xXdxX5dexX4xX3xX1xX27xX15xX3xX7axX19axX23xX22xX3xX23xX22xX27xXe7xX23xX3xX5xX48xX4xX3xX1cxX18fxX3xX1xX19axXdxX3xX1xX34xX52xX3xX7axX6axX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX4xX52xX4xX3xX4xX645xX23xX22xX3xXexX33xX8exX23xX1xX3xXexX1xXdxX40xXexX3xX15xX40xX27xX3xXbxX1xX480xX4xX3xX43xX480xX3xX7axX47bxXdxX3xX7xX706xX23xX22xX3xX11cxX1xX57xX23xX3xX5axX57xX23xX2dxX3xX43xXdxX5dexX4xX3xX3exX1xX6xXdxX3xXexX1xX52xX4xX3xX5xX737xXdxX3xXexX1xX40xX86xX3xXexXdxX50xX80xX3xX23xX7fxX23xX22xX3xX5axX27xX3xX5xX116xX4xX1xX3xX4xX113xX6xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXbxX1xX706xX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX0xXdxX80xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX246xXdxX5axXexX1xX24xX3xXe1xX83xX83xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX9cxX84xX9cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX9fxX9fxXdxX20dxX234xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX20dxX43xX23xX9fxX23xX10xX246xX7xX9fxX82xX2xX84xX84xX9fxX2xX287xX287xX5axX84xX2xX28cxX9cxX82xX9cxXe1xXexX287xX84xX9cxX2xX84xX5xX83xX20dxX26xXbxX22xX29dxX33xX9xX9cxX2xX84xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX1xX34xX3xX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xX44xX34xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX4fxX50xX3xX52xX23xX3xX55xX56xX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX86xX3xXexX89xX80xX3xX23xX1xX8exX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX9dxXaxX3xX246xXdxX5axXexX1xX9xXaxXe1xX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX9cxX84xX9cxXaxX3xX9fxX2fxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxX34xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX4fxXe7xX23xX22xX3xX4xX1xXedxX3xX38xX1xX113xX3xXexX116xX4xX1xX3xX11axX101xX11cxX47xX3xXexX109xX23xX1xX3xX4fxXf0xX3xXf2xXdxX23xX1xX3xXcxX27xXf9xX23xX3xXbxX1xX52xXexX3xX234xXdxX6axX27xX3xXexX135xXdxX3xX1xX19axXdxX3xX23xX22xX1xX116xX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX4fxXe7xX23xX22xX3xX4xX1xXedxX3xX38xX1xX113xX3xXexX116xX4xX1xX3xX11axX101xX11cxX47xX3xXexX109xX23xX1xX3xX5xX106xX27xX3xX3cxX3xX744xX27xX6xX23xX3xX7axXdxX6axX80xX86xX3xX80xX480xX4xX3xXexXdxX471xX27xX3xX4xX113xX6xX3xX7axX50xX3xX52xX23xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX234xX52xX80xX3xX7xX52xXexX3xX43xX44xX34xX3xX23xX19axXdxX3xX5axX27xX23xX22xX3xX11cxX22xX1xX116xX3xX744xX27xX15xX40xXexX3xX7xX706xX3xX9cxXe1xX1exX11cx101eexX9fxXcxd20dxX3xX4xX113xX6xX3xX101xX19axX3xX38xX1xXedxX23xX1xX3xXexX33xX116xX3xX3exX1xXffxX6xX3xX56xXca4xXca4xX86xX3xX11cxX22xX1xX116xX3xX744xX27xX15xX40xXexX3xX4fxX135xXdxX3xX1xX19axXdxX3xX4fxX4cxX23xX22xX3xX234xX19axX3xXexX109xX23xX1xX3xX5xX89xX23xX3xXexX1xX6e5xX3xX56xXca4xX56xX3xX43xX44xX3xXexX1xX48xX4xX3xXexXdxX48fxX23xX3xX4xX113xX6xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX20dxX3xXcxX33xX34xX23xX22xX3xX7axXffxX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX5xX48xX6xX3xX4xX1xX63fxX23xX3xX23xX1xX5f0xX23xX22xX3xX5xX123axX23xX1xX3xX43xX48xX4xX3xX4xXffxX3xXexX1xX40xX3xX80xX135xX23xX1xX3xX4xX113xX6xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXbxX1xX706xX3xX7axX6axX3xXexX6d6xXbxX3xXexX33xX27xX23xX22xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX5dexX23xX86xX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX44xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXexX33xX27xX23xX22xX3xXexX57xX80xX3xX4xX113xX6xX3xX43xX4f9xX23xX22xX3xX101xX6a0xX4xX3xXcxX33xX27xX23xX22xX3xX101xX19axX3xX43xX44xX3xX11cxX6xX80xX3xX101xX6a0xX4xX3xX101xX19axX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX4bfxXdxX471xX23xX3xX744xX27xX6xX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX1xX5f0xX23xX22xX3xX4xX1xX109xX3xXexXdxX471xX27xX3xX4xX480xX3xXexX1xX6axX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX5axX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX7axX50xX3xX52xX23xX86xX3xX7axXe7xX23xX22xX3xX4xX1xXedxX3xX38xX1xX113xX3xXexX116xX4xX1xX3xX11axX101xX11cxX47xX3xXexX109xX23xX1xX3xX4xX1xX34xX3xX33xXb75xX23xX22xX86xX3xX7axX50xX3xX52xX23xX3xX4xX89xX23xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xXexXedxX23xX1xX3xXexX34xX52xX23xX86xX3xX4xX57xX23xX3xX23xX1xX6a0xX4xX3xX43xX44xX3xX744xX27xX6xX23xX3xXexX57xX80xX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX5dexX23xX3xXexX706xXexX3xX84xX3xX4xX1xX109xX3xXexXdxX471xX27xX3xX43xX50xX3xXexX1xX27xX3xX23xX22xX57xX23xX3xX7xX52xX4xX1xX3xX11cxX1xX44xX3xX23xX106xX7bbxX4xX86xX3xX43xX50xX3xX1xX27xX15xX3xX7axX19axX23xX22xX3xX43xX706xX23xX3xX7axX89xX27xX3xXexX106xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX43xX44xX3xX43xX50xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX5axX34xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX5dexXbxX3xX7axX6axX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX744xX27xX6xX3xX7axXffxX3xX22xXffxXbxX3xXbxX1xX89xX23xX3xX43xX44xX34xX3xX7xX48xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xX4xX113xX6xX3xXexX109xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX3xX1xX34xX52xX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX33xX2dxXaxX2fxX0xXdxX80xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38xX10xX23xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX246xXdxX5axXexX1xX24xX3xXe1xX83xX83xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX9cxX2xX83xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX9fxX9fxXdxX20dxX234xX6xX34xXexX1xX6xX23xX1xX1xX34xX6xX20dxX43xX23xX9fxX23xX10xX246xX7xX9fxX82xX2xX84xX84xX9fxX2xX287xX287xX5axX84xX2xX28cxX9cxX84xX2xX83xXexX294xX82xX28cxX82xX294xX5xX83xX20dxX26xXbxX22xX29dxX33xX9xX294xX9bxX83xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX1xX34xX3xX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX43xX44xX34xX3xX47xX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX4fxX50xX3xX52xX23xX3xX55xX56xX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX43xX44xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX84xX83xX86xX3xXexX89xX80xX3xX23xX1xX8exX23xX3xX7axX40xX23xX3xX23xX7fxX80xX3xX82xX83xX9bxX9cxX9dxXaxX3xX246xXdxX5axXexX1xX9xXaxXe1xX83xX83xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX9cxX2xX83xXaxX3xX9fxX2fxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX4fxXe7xX23xX22xX3xX4xX1xXedxX3xX4xX627xX3xX234xX4cxX23xX3xXexX1xX706xX23xX22xX3xX23xX1xXf9xXexX3xX43xX7bbxXdxX3xX23xX1xX5f0xX23xX22xX3xX22xXdxX4cxXdxX3xXbxX1xX52xXbxX3xX7axX106xX6xX3xX33xX6xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX5axX48xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX7axX50xX3xX52xX23xX86xX3xX7axXe7xX23xX22xX3xXexX1xX47bxXdxX3xX7axX50xX3xX23xX22xX1xX116xX3xXcxX6exX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX76xX34xX52xX3xXbxX1xX4cxXdxX3xX1cxX52xX4xX3xX7axX116xX23xX1xX3xX33xX1a90xX3xX23xX22xX44xX23xX1xX3xX23xX22xX1xX50xX3xX7axX89xX27xX3xXexX106xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xX5xX123axX23xX1xX3xX43xX48xX4xX3xX4xX645xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX5dexXbxX3xX4xX645xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX5dexX3xX4xX6xX34xX2dxX3xX4xXffxX3xX22xXdxX4cxXdxX3xXbxX1xX52xXbxX3xX80xX6xX23xX22xX3xXexXedxX23xX1xX3xX7axX19axXexX3xXbxX1xX52xX3xX7axX6axX3xX3exX1xX6xXdxX3xXexX1xX52xX4xX3xXexXdxX50xX80xX3xX23xX7fxX23xX22xX86xX3xX5xX737xXdxX3xXexX1xX40xX3xXexX33xX34xX23xX22xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX5axX27xX3xX5xX116xX4xX1xX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX33xX34xX23xX22xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX7axX645xX3xXexX1xX116xX3xX4xX89xX23xX3xXexX7fxX23xX22xX3xXexX10exX3xX5xX5dexX3xX23xX1xX44xX3xX4xX6xX34xX3xXexX89xX23xX22xX3xX4xX1xXf9xXexX3xX5xX106xX737xX23xX22xX3xX4xX6xX34xX86xX3xX1xXdxX5dexX23xX3xX7axX135xXdxX20dxX3xX2372xX27xX6xX23xX3xXexX57xX80xX3xX4xX4cxXdxX3xXexX135xX34xX3xX5xX106xX7bbxXdxX3xX7axXdxX5dexX23xX86xX3xX23xX22xX89xX80xX3xX1xX34xX52xX3xX1xX5dexX3xXexX1xX706xX23xX22xX3xX7axXdxX5dexX23xX86xX3xX1xX5dexX3xXexX1xX706xX23xX22xX3xX4xX57xX15xX3xX1cxX6xX23xX1xX3xX7axX645xX3xXexX1xX116xX2dxX3xXexX7fxX23xX22xX3xX4xX106xX47bxX23xX22xX3xX4xX645xX23xX22xX3xXexX52xX4xX3xX7axX44xX34xX3xXexX135xX34xX3xX23xX22xX27xXe7xX23xX3xX23xX1xX57xX23xX3xX5xX48xX4xX86xX3xX1cxX57xX15xX3xX5axX48xX23xX22xX3xX4xX34xX23xX3xX23xX22xX106xX47bxXdxX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXbxX1xX706xX3xXexX1xX57xX23xX3xXexX1xXdxX5dexX23xX86xX3xX43xX7fxX23xX3xX80xXdxX23xX1xX2dxX3xXexX1xX48xX4xX3xX1xXdxX5dexX23xX3xX7axXe7xX23xX22xX3xX234xX19axX3xX4xX52xX4xX3xX22xXdxX4cxXdxX3xXbxX1xX52xXbxX3xX234xX4cxX34xX3xX7axX4cxX80xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX1exX3xXexX33xX6d6xXexX3xXexX48xX3xXexX33xX471xX23xX3xX7axX116xX6xX3xX234xX44xX23xX2dxX3xX1xX27xX15xX3xX7axX19axX23xX22xX3xX23xX22xX27xXe7xX23xX3xX5xX48xX4xX3xX1cxX18fxX3xX1xX19axXdxX3xX1xX34xX52xX3xX4xXafexX23xX22xX3xX23xX1xX106xX3xX7xX48xX3xX7axXffxX23xX22xX3xX22xXffxXbxX3xXexX33xXedxX3xXexX27xX5dexX3xX4xX113xX6xX3xX4xX52xX4xX3xXexX89xX23xX22xX3xX5xX7bbxXbxX3xX11cxX1xX57xX23xX3xX5axX57xX23xX3xX7axX706xXdxX3xX43xX7bbxXdxX3xX7xX48xX3xXbxX1xX52xXexX3xXexX33xXdxX6axX23xX3xX4xX113xX6xX3xXexX1xX44xX23xX1xX3xXbxX1xX706xX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX34xX5axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX4fxXe7xX23xX22xX3xX4xX1xXedxX3xX38xX1xX113xX3xXexX116xX4xX1xX3xX11axX101xX11cxX47xX3xXexX109xX23xX1xX3xX4fxXf0xX3xXf2xXdxX23xX1xX3xXcxX27xXf9xX23xX3xX7axX50xX3xX23xX22xX1xX116xX3xX4xX627xX3xX744xX27xX6xX23xX3xXexX1xX106xX47bxX23xX22xX3xXexX33xX48xX4xX3xX7xX34xX135xX23xX3xXexX1xX4cxX34xX3xX7axX50xX3xX52xX23xX3xXexXdxX40xXbxX3xXexX1xX27xX3xXexX706xXdxX3xX7axX6xX3xX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX3xX22xXffxXbxX3xX3cxX3xX4xX113xX6xX3xX4xX52xX4xX3xX7axX135xXdxX3xX234xXdxX6axX27xX3xXexX135xXdxX3xX1xX19axXdxX3xX23xX22xX1xX116xX86xX3xX7xX7bbxX80xX3xX1xX34xX44xX23xX3xXexX1xXdxX5dexX23xX3xX7axX50xX3xX52xX23xX86xX3xXexX47bxX3xXexX33xX8exX23xX1xX3xX43xX44xX3xX4xX52xX4xX3xX43xX7fxX23xX3xX234xX4cxX23xX3xX5xXdxX471xX23xX3xX744xX27xX6xX23xX3xXexX33xX8exX23xX1xX3xX101xX6xX23xX3xXcxX1xX106xX47bxX23xX22xX3xX43xX480xX3xXcxX109xX23xX1xX3xX27xX10exX3xX1cxX10xX80xX3xX1cxX1b74xXexX3xX4xX1xX34xX3xX3cxX3xX3exXdxX40xX23xX20dxX0xX9fxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4c2xX27xXexX1xX34xX33xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX33xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX6exX1xX34xX23xX22xX3xXc4cxX6a0xX4xX0xX9fxXbxX2f
Phong Sắc