(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 12–NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị và hành động.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các cấp hội phụ nữ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Các cấp hội phụ nữ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Hội LHPN tỉnh trao dê sinh sản cho tổ liên kết chăn nuôi dê xã Thanh Quân (Như Xuân).

Thực hiện Nghị quyết số 12–NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị và hành động.

Hình thức giáo dục được các cấp hội thực hiện đa dạng, phong phú, như: Đối thoại với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành có liên quan; sinh hoạt chi/tổ phụ nữ, sinh hoạt các câu lạc bộ; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sân khấu hóa, phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh của xã/phường/thị trấn, tuyên truyền miệng... Nội dung tuyên truyền, giáo dục gắn với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của chị em. Coi trọng và thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những nội dung liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện các phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 12–NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp hội tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện thông qua kiểm tra công tác hội và phong trào phụ nữ, giao ban, tiếp nhận đường dây nóng của hội, chế độ thông tin báo cáo định kỳ, dự sinh hoạt chi hội để nắm bắt tình hình, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể định hướng, xử lý thông tin kịp thời, hiệu quả, đồng thời đưa nội dung nghị quyết vào tiêu chí thi đua để đánh giá hàng năm, hình thành ý thức, trách nhiệm của các cấp hội đối với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. Một số hội LHPN huyện đã tổ chức cho hội viên đối thoại với cấp ủy, chính quyền, như: Hội LHPN huyện Như Xuân, Thạch Thành... qua đó nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết bức xúc cho hội viên, tránh điểm nóng phát sinh, đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ hội về phương pháp tổ chức và kịp thời định hướng, tuyên truyền, chủ động đề xuất, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong hệ thống Hội; xây dựng phong cách người cán bộ hội “gần hội viên, hiểu hội viên, nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin”; bám sát cơ sở, coi trọng truyền thông tại cộng đồng, tổ chức nhiều đợt cao điểm tuyên truyền tập trung tại cơ sở, chú trọng tuyên truyền miệng... Nổi bật là, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức thành công hội thi chung kết cấp tỉnh “Tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII”; “Phụ nữ Thanh Hóa với vệ sinh an toàn thực phẩm” và tiếp tục tham gia thi toàn quốc, giành giải đặc biệt... Hội thi đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong tỉnh cùng chung tay thực hiện. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2011 - 2015” tạo chuyển biến căn bản, góp phần định hướng giá trị đạo đức mới “Tự tin – tự trọng - trung hậu - đảm đang” cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Công tác vận động phụ nữ tích cực học tập nâng cao trình độ, học vấn, kỹ năng nghề nghiệp và bồi dưỡng kiến thức về mọi mặt được quan tâm. Các cấp hội phối hợp với ngành chức năng vận động 2.307 phụ nữ vùng cao, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia các lớp học xóa tái mù chữ; 635/635 hội phụ nữ cơ sở đã xây dựng và duy trì các hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp; phong trào đọc, tìm hiểu và áp dụng kiến thức từ sách báo được các cấp hội tích cực triển khai. Hội LHPN tỉnh đã biên soạn và phát hành cuốn Thông tin phụ nữ Thanh Hóa (7.000 cuốn/số/quý); cung cấp trên 80.000 cuốn Thông tin phụ nữ Việt Nam và trên 10.000 cuốn tài liệu khác làm cẩm nang sinh hoạt, tuyên truyền ở cơ sở.

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, sau 5 năm (2015-2019) thực hiện Nghị quyết số 12–NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động cho cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc trong tỉnh. Đã có 100% cán bộ, hội viên và 90% phụ nữ được tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội viên đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuy vẫn còn một số hạn chế, song công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ là nhiệm vụ quan trọng, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng giải phóng mặt bằng thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình trọng tâm của tỉnh. Vận động, hỗ trợ phụ nữ tích cực học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức xây dựng gia đình; rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]