Các cấp hội phụ nữ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 12–NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị và hành động.
e16fx11ecbx12c37xe47cx13eb3x17349xf751xe19cx16938xX7x1733dx100d2x108cbx11ec6x13f17x15eacxX5x10708xXaxea4ax1753bxf442xX4xX3xX4xe761xXbxX3xX1x11a5dxXdxX3xXbxX1x149d5xX3x12cb7x126c9xX3x1729bxf1e9xXdxX3x10042x10969xXdx16e1fxX3xX23x12894xX23x14a2bxX3xX4xX6x1755cxX3xX4xX1xX18xXexX3xX5xfa32x16c8exX23xX32xX3xX4x129c6xX23xX32xX3xXexX14xX4xX3xX32xXdxX14xX36xX3x13b31xX21xX4xX3xX4xX1xf5f8xX23xX1xX3xXex11c55x16c77xX2dxX3xXexX3exX3xXexX3ex132b6xX23xX32xX0x148bcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX23xXexX10xX5cxXaxX12xX0xXdxX2axX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX51xXexX1xff22xX2ax115f7xX3xXdxX13xX10xX23xXexX10xX5cxXaxX3xX7xXex13b69xX5xX10xX9xXax1548dxXdxX51xXexX1x17373xX3x128d5xX2x11fdfxXbxe754x10e9bxX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexXa8xX3xf3c5x11c0bxeaccxXbxXaexXafxXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX69xX69xXdx176d9xX91xX6xX36xXexX1xX6xX23xX1xX1xX36xX6xXc9xf5e4xX23xX69xX23xX10xXa3xX7xX69xX2x12e41xXb9xXbbxX69xX2xXbaxXaaxX51xXbbxee33xX2xXacxXbbx12125xX2xXexf511xXb9xXbbxX2xXb9xX5xXacxXc9x14f1cxXbxX32x16bb3xX5cxX9xXbbxXe8xXdfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX4xX18xXbxX3xX1xX1cxXdxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxXdxX2dxX3xX23xX30xX23xX32xX3xX4xX6xX36xX3xX4xX1xX18xXexX3xX5xX3exX3fxX23xX32xX3xX4xX44xX23xX32xX3xXexX14xX4xX3xX32xXdxX14xX36xX3xX51xX21xX4xX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xXexX5cxX5dxX2dxX3xXexX3exX3xXexX3exX65xX23xX32xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX36xX23xXaxX12xf08cxX1cxXdxX3x15a39xX178x11267x1586exX3xXexe8fbxX23xX1xX3xXexX5cxX6xX36xX3xX51x10877xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7x168a3xX23xX3xX4xX1xX36xX3xXexX27xX3xX5xXdxX18cxX23xX3x14f64x133a3xXexX3xX4xX1xf169xX23xX3xX23xX8fxX44xXdxX3xX51xX18cxX3xXaex1561cxX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3x1567cxX8fxX30xX23xX3x11131xX17fxX1xX3exX3x157d4xX8fxX30xX23x1361fxXc9xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX178xX10xX6xX51xXaxX12xXcxX1x1252exX4xX3xX1xXdx13625xX23xX3xX17fxX32xX1xX5dxX3x134b1xX8fxX9exX1a4xXexX3xX7x1277cxX3xX2xXe8x145c3xX17fxX1bdxX69xXcx14f74xX3xX4x14ba0xX6xX3x147acxX6xX23xX3xXcxX1xX3ex11864xX23xX32xX3xXd6xX21xX3xXcxX182xX23xX1xX3xX204xX9exX3xXd6x10562xX3x17235xXcxXdxX1a4xXbxX3xXexX21xX4xX3xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxXdxX2dxX3xX23xX30xX23xX32xX3xX4xX6xX36xX3xX4xX1xX18xXexX3xX5xX3exX3fxX23xX32xX3xX4xX44xX23xX32xX3xXexX14xX4xX3xX32xXdxX14xX36xX3xX51xX21xX4xX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xXexX5cxX5dxX2dxX3xXexX3exX3xXexX3exX65xX23xX32xX2dxX3xXaexX30xX9exX3xX51xX1e4xX23xX32xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX178x14576xX6xX3xXexX1x14e53xX23xX1xX3xXexX182xX23xX1xX3xXexXdxX18cxX23xX3xXexXdxX1a4xX23xX3xXd6xX283xX36xX3xX23xX1a9xX2axX3xXe8xXacxXe8xXacx12d34xX2dxX3xX23xX1xX24xX23xX32xX3xX23xX1a9xX2axX3xX1f1xX8fxX6xX2dxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX18xXbxX3xX1xX1cxXdxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xXexX5cxX36xX23xX32xX3xXexX182xX23xX1xX3xX1a3xX1xX44xX23xX32xX3xX23xX32x12322xX23xX32xX3xX26xX27xXdxX3xX2axX2bxXdxX2dxX3xX23xX30xX23xX32xX3xX4xX6xX36xX3xX4xX1xX18xXexX3xX5xX3exX3fxX23xX32xX3xX4xX44xX23xX32xX3xXexX14xX4xX3xX32xXdxX14xX36xX3xX51xX21xX4xX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xXexX5cxX5dxX2dxX3xXexX3exX3xXexX3exX65xX23xX32xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX14xX23xX3xX91xX1cxX2dxX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xXdxX18cxX23xX2dxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xX23xX1x170f2xX2axX3xX91x136c8xXdxX3xX51xX3exfb9axX23xX32xX2dxX3xX5cx171f2xX23xX3xX5xX8fxX9exX1e9xX23xX3xXd6xX283xX3xX23xX30xX23xX32xX3xX4xX6xX36xX3xX91xX194xX23xX3xX5x13388xX23xX1xX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xXexX5cxX5dxX3xXd6xX283xX3xX1xX283xX23xX1xX3xX26xX1cxX23xX32xXc9xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX36xX51xX9exXaxX12xX3xX178x1623dxX23xX1xX3xXexX1x10fb5xX4xX3xX32xXdxX14xX36xX3xX51xX21xX4xX3xX26xX3exX3fxX4xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX18xXbxX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX1xXdxX1e9xX23xX3xX26xX6xX3xX51x137f8xX23xX32xX2dxX3xXbxX1xX36xX23xX32xX3xXbxX1x154e1xX2dxX3xX23xX1xX3exXa8xX3xeb74xX1f8xXdxX3xXexX1xX36xX3ccxXdxX3xXd6xX2bxXdxX3xX4xX18xXbxX3xX204xX9exX2dxX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xX1f1xX8fxX9exX21exX23xX3xX26xX5dxX6xX3xXbxX1xX3ex11379xX23xX32xX2dxX3xX4xX14xX4xX3xX91xX6xX23xX2dxX3xX23xX32xX283xX23xX1xX3xX4xX27exX3xX5xXdxX18cxX23xX3xX1f1xX8fxX6xX23xXafxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX36xX3ccxXexX3xX4xX1xXdxX69xXexX27xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX2dxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX36xX3ccxXexX3xX4xX14xX4xX3xX4xX30xX8fxX3xX5xX3ccxX4xX3xX91xX1cxXafxX3xX32xXdxX6xX36xX3xX5xX3exX8fxX3xXd6xX1a9xX23xX3xX1xX27exX6xX2dxX3xXd6xX1a9xX23xX3xX23xX32xX1xX1e9xX2dxX3xXexX1x13d6cxX3xX51xX21xX4xX2dxX3xXexX1xX47dxX3xXexX1xX6xX36xX2dxX3xX7xX30xX23xX3xX1a3xX1xX18xX8fxX3xX1xX27exX6xX2dxX3xXbxX1xX3exX40axX23xX32xX3xXexXdxX1e9xX23xX3xXexX1xX44xX23xX32xX3xXexXdxX23xX3xX26xX3ccxXdxX3xX4xX1xX3d9xX23xX32xX2dxX3xX1xX1e9xX3xXexX1xX1f8xX23xX32xX3xX5xX36xX6xX3xXexX5cxX8fxX9exX21exX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX4xX204xX6xX3xXaexX1b5xX69xXbxX1xX3exX20exX23xX32xX69xXexX1xX5dxX3xXexX5cxX18xX23xX2dxX3xXexX8fxX9exX18cxX23xX3xXexX5cxX8fxX9exX21exX23xX3xX2axXdxX1e9xX23xX32xXc9xXc9xXc9xX3xX17fxX1cxXdxX3xX51xX8fxX23xX32xX3xXexX8fxX9exX18cxX23xX3xXexX5cxX8fxX9exX21exX23xX2dxX3xX32xXdxX14xX36xX3xX51xX21xX4xX3xX32x15b16xX23xX3xXd6xX2bxXdxX3xX4xX14xX4xX3xX1xX36xX3ccxXexX3xX26xX1cxX23xX32xX3xX4xX1xX1a9xX2axX3xX5xX36xX2dxX3xX91xX194xX36xX3xXd6xX1e9xX3xX1f1xX8fxX9exX21exX23xX2dxX3xX5xX3fxXdxX3xX57xX4xX1xX3xX1xX3fxXbxX3xXbxX1xX14xXbxX2dxX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xX26xX14xX23xX32xX3xX4xX204xX6xX3xX4xX1xX5dxX3xX10xX2axXc9xX3xX13xX36xXdxX3xXexX5cx12591xX23xX32xX3xXd6xX283xX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX1xXdxX1e9xX23xX3xX23xX32xX1xXdxX18cxX2axX3xXexX3d9xX4xX3xXd6xXdxX1e9xX4xX3xX1f1xX8fxX14xX23xX3xXexX5cxXdxX1e9xXexX2dxX3xXexX8fxX9exX18cxX23xX3xXexX5cxX8fxX9exX21exX23xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX204xX3xXexX5cxX3exX40axX23xX32xX2dxX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX3xX4xX204xX6xX3xX3e1xX194xX23xX32xX2dxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX5xX8fxfec5xXexX3xX4xX204xX6xX3xX17fxX1xX283xX3xX23xX3exX2bxX4xX2dxX3xX26x15259xX4xX3xX91xXdxX1e9xXexX3xX5xX283xX3xX23xX1xX24xX23xX32xX3xX23xX1cxXdxX3xX51xX8fxX23xX32xX3xX5xXdxX18cxX23xX3xX1f1xX8fxX6xX23xX3xX26xX1a4xX23xX3xX1f1xX8fxX9exX21exX23xX3xX5xX3fxXdxX3xX1xX3fxXbxX3xXbxX1xX14xXbxX2dxX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xX26xX14xX23xX32xX3xX4xX204xX6xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xXd6xX283xX3xXexX5cxf67cxX3xX10xX2axXafxX3xXexX8fxX9exX18cxX23xX3xXexX5cxX8fxX9exX21exX23xX2dxX3xXd6xX5e7xX23xX3xX26xX1cxX23xX32xX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xXdxX18cxX23xX2dxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xXexX57xX4xX1xX3xX4xX1e4xX4xX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX1xXdxX1e9xX23xX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xX36xX23xX32xX3xXexX5cxX283xX36xX3xXexX1xXdxX3xX26xX8fxX6xX3xX1xX581xX4xX3xXexX5e7xXbxX2dxX3xX5xX6xX36xX3xX26xX1cxX23xX32xX3xX7xX194xX23xX3xXaexX8fxX18xXexX2dxX3xXbxX1xX14xXexX3xXexX5cxXdxX47dxX23xX3xX1a3xXdxX23xX1xX3xXexX1a4xX2dxX3xXaexX30xX9exX3xX51xX1e4xX23xX32xX3xX32xXdxX6xX3xX26xX39bxX23xX1xX3xX1xX3ccxX23xX1xX3xXbxX1xX3d9xX4xXc9xXc9xXc9xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX36xX51xX9exXaxX12xX3e1xX47dxX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX1xXdxX1e9xX23xX3xXexX1f8xXexX3xX17fxX32xX1xX5dxX3xX1f1xX8fxX9exX1a4xXexX3xX7xX1f8xX3xX2xXe8xX1fcxX17fxX1bdxX69xXcxX201xX3xX4xX204xX6xX3xX207xX6xX23xX3xXcxX1xX3exX20exX23xX32xX3xXd6xX21xX3xXcxX182xX23xX1xX3xX204xX9exX2dxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX18xXbxX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1a9xX23xX32xX3xX4xX3exX20exX23xX32xX3xX1a3xXdxX47dxX2axX3xXexX5cxX6xX2dxX3xX32xXdxX14xX2axX3xX7xX14xXexX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX1xXdxX1e9xX23xX3xXexX1xX44xX23xX32xX3xX1f1xX8fxX6xX3xX1a3xXdxX47dxX2axX3xXexX5cxX6xX3xX4xX44xX23xX32xX3xXexX14xX4xX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xX283xX3xXbxX1xX36xX23xX32xX3xXexX5cxX283xX36xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX2dxX3xX32xXdxX6xX36xX3xX91xX6xX23xX2dxX3xXexXdxX1a4xXbxX3xX23xX1xX5e7xX23xX3xX26xX3exX20exX23xX32xX3xX51xX30xX9exX3xX23xX27exX23xX32xX3xX4xX204xX6xX3xX1xX1cxXdxX2dxX3xX4xX1xX1a4xX3xX26xX1cxX3xXexX1xX44xX23xX32xX3xXexXdxX23xX3xX91xX14xX36xX3xX4xX14xX36xX3xX26xX5dxX23xX1xX3xX1a3x13120xX2dxX3xX51xX1e4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX36xX3ccxXexX3xX4xX1xXdxX3xX1xX1cxXdxX3xX26xX47dxX3xX23xX526xX2axX3xX91xX526xXexX3xXexX39bxX23xX1xX3xX1xX39bxX23xX1xX2dxX3xXbxX1xX1f8xXdxX3xX1xX3fxXbxX3xXd6xX2bxXdxX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xX1f1xX8fxX9exX21exX23xX2dxX3xX4xX14xX4xX3xX26xX36xX283xX23xX3xXexX1xX47dxX3xX26xX5dxX23xX1xX3xX1xX3exX2bxX23xX32xX2dxX3xXaexe5f3xX3xX5x1554exX3xXexX1xX44xX23xX32xX3xXexXdxX23xX3xX1a3xX5dxXbxX3xXexX1xX20exXdxX2dxX3xX1xXdxX1e9xX8fxX3xX1f1xX8fxX194xX2dxX3xX26xX344xX23xX32xX3xXexX1xX20exXdxX3xX26xX3exX6xX3xX23xX1cxXdxX3xX51xX8fxX23xX32xX3xX23xX32xX1xX5dxX3xX1f1xX8fxX9exX1a4xXexX3xXd6xX283xX36xX3xXexXdxX18cxX8fxX3xX4xX1xX57xX3xXexX1xXdxX3xX26xX8fxX6xX3xX26xX47dxX3xX26xX14xX23xX1xX3xX32xXdxX14xX3xX1xX283xX23xX32xX3xX23xX1a9xX2axX2dxX3xX1xX39bxX23xX1xX3xXexX1xX283xX23xX1xX3xX868xX3xXexX1xX3a1xX4xX2dxX3xXexX5cxX14xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX1e9xX2axX3xX4xX204xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX18xXbxX3xX1xX1cxXdxX3xX26xX1f8xXdxX3xXd6xX2bxXdxX3xXd6xXdxX1e9xX4xX3xXexX27xX3xX4xX1xX3a1xX4xX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX1xXdxX1e9xX23xX3xX23xX1xXdxX1e9xX2axX3xXd6xX21xX3xX23xX283xX9exXc9xX3x11401xX1cxXexX3xX7xX1f8xX3xX1xX1cxXdxX3xX17cxX178xX17exX17fxX3xX1xX8fxX9exX1e9xX23xX3xX26xX1b5xX3xXexX27xX3xX4xX1xX3a1xX4xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xXdxX18cxX23xX3xX26xX1f8xXdxX3xXexX1xX36xX3ccxXdxX3xXd6xX2bxXdxX3xX4xX18xXbxX3xX204xX9exX2dxX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xX1f1xX8fxX9exX21exX23xX2dxX3xX23xX1xX3exXa8xX3xX178xX1cxXdxX3xX17cxX178xX17exX17fxX3xX1xX8fxX9exX1e9xX23xX3xX17fxX1xX3exX3xX1c7xX8fxX30xX23xX2dxX3xXcxX1xX3ccxX4xX1xX3xXcxX1xX283xX23xX1xXc9xXc9xXc9xX3xX1f1xX8fxX6xX3xX26xX27exX3xX23xX526xX2axX3xX91xX526xXexX3xX51xX3exX3xX5xX8fxX5e7xX23xX3xXaexX1b5xX3xX1xX1cxXdxX2dxX3xX32xXdxX194xXdxX3xX1f1xX8fxX9exX1a4xXexX3xX91xX3a1xX4xX3xXaexX3d9xX4xX3xX4xX1xX36xX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xXdxX18cxX23xX2dxX3xXexX5cxX14xX23xX1xX3xX26xXdxX47dxX2axX3xX23xX27exX23xX32xX3xXbxX1xX14xXexX3xX7xXdxX23xX1xX2dxX3xX26xX344xX23xX32xX3xXexX1xX20exXdxX3xX23xX30xX23xX32xX3xX4xX6xX36xX3xX23xX1a9xX23xX32xX3xX5xX1e4xX4xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX14xX23xX3xX91xX1cxX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xX21exX3xXbxX1xX3exX40axX23xX32xX3xXbxX1xX14xXbxX3xXexX27xX3xX4xX1xX3a1xX4xX3xXd6xX283xX3xX1a3xX5dxXbxX3xXexX1xX20exXdxX3xX26xX5dxX23xX1xX3xX1xX3exX2bxX23xX32xX2dxX3xXexX8fxX9exX18cxX23xX3xXexX5cxX8fxX9exX21exX23xX2dxX3xX4xX1xX204xX3xX26xX1cxX23xX32xX3xX26xX21exX3xXaexX8fxX18xXexX2dxX3xXexX1xX6xX2axX3xX32xXdxX6xX3xX32xXdxX194xXdxX3xX1f1xX8fxX9exX1a4xXexX3xX4xX14xX4xX3xXd6xX18xX23xX3xX26xX21exX3xX5xXdxX18cxX23xX3xX1f1xX8fxX6xX23xX3xX26xX1a4xX23xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xXc9xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX36xX51xX9exXaxX12xX207xX18cxX23xX3xX4xX3ccxX23xX1xX3xX26xX27exX2dxX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX1xXdxX1e9xX23xX3xXexX1f8xXexX3xXexX5cxX14xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX1e9xX2axX3xX23xX18cxX8fxX3xX32xX3exX40axX23xX32xX3xX4xX204xX6xX3xX4xX14xX23xX3xX91xX1cxX2dxX3xX26xX194xX23xX32xX3xXd6xXdxX18cxX23xX2dxX3xX23xX1xX18xXexX3xX5xX283xX3xX23xX32xX3exX20exXdxX3xX26xX3a1xX23xX32xX3xX26x1721fxX8fxX3xXexX5cxX36xX23xX32xX3xX1xX1e9xX3xXexX1xX1f8xX23xX32xX3xX178xX1cxXdxXafxX3xXaexX30xX9exX3xX51xX1e4xX23xX32xX3xXbxX1xX36xX23xX32xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX23xX32xX3exX20exXdxX3xX4xX14xX23xX3xX91xX1cxX3xX1xX1cxXdxX3xX220xX32xXb29xX23xX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xXdxX18cxX23xX2dxX3xX1xXdxX47dxX8fxX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xXdxX18cxX23xX2dxX3xX23xX32xX1xX10xX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xXdxX18cxX23xX3xX23xX27exXdxX2dxX3xX23xX27exXdxX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xXdxX18cxX23xX3xX1xXdxX47dxX8fxX2dxX3xX5xX283xX2axX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xXdxX18cxX23xX3xXexXdxX23xX2a2xXafxX3xX91xX14xX2axX3xX7xX14xXexX3xX4xX40axX3xX7xX65xX2dxX3xX4xX36xXdxX3xXexX5cxX581xX23xX32xX3xXexX5cxX8fxX9exX21exX23xX3xXexX1xX44xX23xX32xX3xXexX3ccxXdxX3xX4xX1cxX23xX32xX3xX26xX344xX23xX32xX2dxX3xXexX27xX3xX4xX1xX3a1xX4xX3xX23xX1xXdxX21exX8fxX3xX26xX3fxXexX3xX4xX6xX36xX3xX26xXdxX47dxX2axX3xXexX8fxX9exX18cxX23xX3xXexX5cxX8fxX9exX21exX23xX3xXexX5e7xXbxX3xXexX5cxX8fxX23xX32xX3xXexX3ccxXdxX3xX4xX40axX3xX7xX65xX2dxX3xX4xX1xX3d9xX3xXexX5cxX581xX23xX32xX3xXexX8fxX9exX18cxX23xX3xXexX5cxX8fxX9exX21exX23xX3xX2axXdxX1e9xX23xX32xXc9xXc9xXc9xX3xX17fxX27xXdxX3xX91xX5e7xXexX3xX5xX283xX2dxX3xX178xX1cxXdxX3xX17cxX178xX17exX17fxX3xXexX182xX23xX1xX3xX26xX1b5xX3xXexX27xX3xX4xX1xX3a1xX4xX3xXexX1xX283xX23xX1xX3xX4xX44xX23xX32xX3xX1xX1cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1xX8fxX23xX32xX3xX1a3xX1a4xXexX3xX4xX18xXbxX3xXexX182xX23xX1xX3xX220xXcxX8fxX9exX18cxX23xX3xXexX5cxX8fxX9exX21exX23xX3xXd6xXdxX18cxX23xX3xX32xXdx1481fxXdxX3xX17fxX32xX1xX5dxX3xX1f1xX8fxX9exX1a4xXexX3xX3e1xX3ccxXdxX3xX1xX1cxXdxX3xX3e1xX3ccxXdxX3xX91xXdxX47dxX8fxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xXexX36xX283xX23xX3xX1f1xX8fxX1f8xX4xX3xX5xXb29xX23xX3xXexX1xX3a1xX3xX1c7xe59cxXce7xX2a2xXafxX3xX220xX17exX1xX21xX3xX23xX24xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX178xX27exX6xX3xXd6xX2bxXdxX3xXd6xX1e9xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX6xX23xX3xXexX36xX283xX23xX3xXexX1xX1e4xX4xX3xXbxX1xe71axX2axX2a2xX3xXd6xX283xX3xXexXdxX1a4xXbxX3xXexX21xX4xX3xXexX1xX6xX2axX3xX32xXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX36xX283xX23xX3xX1f1xX8fxX1f8xX4xX2dxX3xX32xXdxX283xX23xX1xX3xX32xXdxX194xXdxX3xX26xX5f9xX4xX3xX91xXdxX1e9xXexXc9xXc9xXc9xX3xX178xX1cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX26xX1b5xX3xX4xX27exX3xX7xX3a1xX4xX3xX5xX6xX23xX3xXexXcaexX6xX3xX7xX30xX8fxX3xX5cxX1cxX23xX32xX3xXexX5cxX36xX23xX32xX3xX4xX14xX4xX3xXexXb29xX23xX32xX3xX5xX2bxXbxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xXd6xX283xX3xX23xX1xX30xX23xX3xX51xX30xX23xX3xXexX5cxX36xX23xX32xX3xXexX182xX23xX1xX3xX4x126ddxX23xX32xX3xX4xX1xX8fxX23xX32xX3xXexX6xX9exX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX1xXdxX1e9xX23xXc9xX3xX207xX18cxX23xX3xX4xX3ccxX23xX1xX3xX26xX27exX2dxX3xX178xX1cxXdxX3xX17cxX178xX17exX17fxX3xXexX182xX23xX1xX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX1xXdxX1e9xX23xX3xX4xX27exX3xX1xXdxX1e9xX8fxX3xX1f1xX8fxX194xX3xX3e1xX21exX3xX14xX23xX3xX220xXcxX8fxX9exX18cxX23xX3xXexX5cxX8fxX9exX21exX23xX2dxX3xX32xXdxX14xX36xX3xX51xX21xX4xX3xXbxX1xXd19xX2axX3xX4xX1xX18xXexX3xX26xX3ccxX36xX3xX26xX3a1xX4xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xfb8cxXdxX1e9xXexX3xX17fxX6xX2axX3xXexX1xX20exXdxX3xX1a3xX803xX3xX26xXd19xX9exX3xX2axX3ccxX23xX1xX3xX13xX17fxX178xX2dxX3xX178xX3e1xX178xX3xX26xX18xXexX3xX23xX3exX2bxX4xX3xX32xXdxX6xXdxX3xX26xX36xX3ccxX23xX3xXe8xXacxX2xX2xX3x12765xX3xXe8xXacxX2xXecxX2a2xX3xXexX3ccxX36xX3xX4xX1xX8fxX9exX47dxX23xX3xX91xXdxX1a4xX23xX3xX4xX1a9xX23xX3xX91xX194xX23xX2dxX3xX32xX27exXbxX3xXbxX1xXb29xX23xX3xX26xX5dxX23xX1xX3xX1xX3exX2bxX23xX32xX3xX32xXdxX14xX3xXexX5cxX5dxX3xX26xX3ccxX36xX3xX26xX3a1xX4xX3xX2axX2bxXdxX3xX220xXcxX1e4xX3xXexXdxX23xX3xX1fcxX3xXexX1e4xX3xXexX5cxX581xX23xX32xX3xXe69xX3xXexX5cxX8fxX23xX32xX3xX1xX5e7xX8fxX3xXe69xX3xX26xX194xX2axX3xX26xX6xX23xX32xX2a2xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX14xX23xX3xX91xX1cxX2dxX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xXdxX18cxX23xX2dxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xXexX5cxX36xX23xX32xX3xXexX182xX23xX1xXc9xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX36xX51xX9exXaxX12xX13xX44xX23xX32xX3xXexX14xX4xX3xXd6xX5e7xX23xX3xX26xX1cxX23xX32xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xXexX57xX4xX1xX3xX4xX1e4xX4xX3xX1xX581xX4xX3xXexX5e7xXbxX3xX23xX30xX23xX32xX3xX4xX6xX36xX3xXexX5cxX39bxX23xX1xX3xX26xX1cxX2dxX3xX1xX581xX4xX3xXd6xX18xX23xX2dxX3xX1a3x14b54xX3xX23xX1a9xX23xX32xX3xX23xX32xX1xX21exX3xX23xX32xX1xXdxX1e9xXbxX3xXd6xX283xX3xX91xX344xXdxX3xX51xX3exX349xX23xX32xX3xX1a3xXdxX1a4xX23xX3xXexX1xX3a1xX4xX3xXd6xX21exX3xX2axX581xXdxX3xX2axX5f9xXexX3xX26xX3exX3fxX4xX3xX1f1xX8fxX6xX23xX3xXexX30xX2axXc9xX3xX13xX14xX4xX3xX4xX18xXbxX3xX1xX1cxXdxX3xXbxX1xX1f8xXdxX3xX1xX3fxXbxX3xXd6xX2bxXdxX3xX23xX32xX283xX23xX1xX3xX4xX1xX3a1xX4xX3xX23xX1a9xX23xX32xX3xXd6xX5e7xX23xX3xX26xX1cxX23xX32xX3xXe8xXc9xXb9xXacxXbaxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xXd6xXdadxX23xX32xX3xX4xX6xX36xX2dxX3xXd6xXdadxX23xX32xX3xX7xX30xX8fxX2dxX3xXd6xXdadxX23xX32xX3xX26xX5f9xX4xX3xX91xXdxX1e9xXexX3xX1a3xX1xX27exX3xX1a3xX1xX1a9xX23xX2dxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xX51xX30xX23xX3xXexX1cxX4xX3xXexX1xXdxX47dxX8fxX3xX7xX1f8xX3xXexX1xX6xX2axX3xX32xXdxX6xX3xX4xX14xX4xX3xX5xX2bxXbxX3xX1xX581xX4xX3xXaexX27exX6xX3xXexX14xXdxX3xX2axXdadxX3xX4xX1xX24xXafxX3xXaaxXb9xXecxX69xXaaxXb9xXecxX3xX1xX1cxXdxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xX4xX40axX3xX7xX65xX3xX26xX1b5xX3xXaexX30xX9exX3xX51xX1e4xX23xX32xX3xXd6xX283xX3xX51xX8fxX9exX3xXexX5cxX39bxX3xX4xX14xX4xX3xX1xX39bxX23xX1xX3xXexX1xX3a1xX4xX3xXd6xX1a9xX23xX3xX1xX27exX6xX2dxX3xXd6xX1a9xX23xX3xX23xX32xX1xX1e9xX2dxX3xXexX1xX47dxX3xX51xX21xX4xX2dxX3xXexX1xX47dxX3xXexX1xX6xX36xX3xXbxX1xXdadxX3xX1xX3fxXbxXafxX3xXbxX1xX36xX23xX32xX3xXexX5cxX283xX36xX3xX26xX581xX4xX2dxX3xXexX39bxX2axX3xX1xXdxX47dxX8fxX3xXd6xX283xX3xX14xXbxX3xX51xX21xX23xX32xX3xX1a3xXdxX1a4xX23xX3xXexX1xX3a1xX4xX3xXexX2daxX3xX7xX14xX4xX1xX3xX91xX14xX36xX3xX26xX3exX3fxX4xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX18xXbxX3xX1xX1cxXdxX3xXexX57xX4xX1xX3xX4xX1e4xX4xX3xXexX5cxXdxX47dxX23xX3xX1a3xX1xX6xXdxXc9xX3xX178xX1cxXdxX3xX17cxX178xX17exX17fxX3xXexX182xX23xX1xX3xX26xX1b5xX3xX91xXdxX18cxX23xX3xX7xX36xX3ccxX23xX3xXd6xX283xX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xX283xX23xX1xX3xX4xX8fxX1f8xX23xX3xXcxX1xX44xX23xX32xX3xXexXdxX23xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX178xX27exX6xX3xX1c2xXbaxXc9xXacxXacxXacxX3xX4xX8fxX1f8xX23xX69xX7xX1f8xX69xX1f1xX8fxX868xX1cbxXafxX3xX4xX8fxX23xX32xX3xX4xX18xXbxX3xXexX5cxX18cxX23xX3xXefxXacxXc9xXacxXacxXacxX3xX4xX8fxX1f8xX23xX3xXcxX1xX44xX23xX32xX3xXexXdxX23xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xXe2exXdxX1e9xXexX3xX17fxX6xX2axX3xXd6xX283xX3xXexX5cxX18cxX23xX3xX2xXacxXc9xXacxXacxXacxX3xX4xX8fxX1f8xX23xX3xXexX283xXdxX3xX5xXdxX1e9xX8fxX3xX1a3xX1xX14xX4xX3xX5xX283xX2axX3xX4xXd19xX2axX3xX23xX6xX23xX32xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX36xX3ccxXexX2dxX3xXexX8fxX9exX18cxX23xX3xXexX5cxX8fxX9exX21exX23xX3xX65xX3xX4xX40axX3xX7xX65xXc9xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX36xX51xX9exXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX91xX14xX36xX3xX4xX14xX36xX3xX4xX204xX6xX3xX178xX1cxXdxX3xX17cxX178xX17exX17fxX3xXexX182xX23xX1xX2dxX3xX7xX6xX8fxX3xXecxX3xX23xX1a9xX2axX3xX1c2xXe8xXacxX2xXecxXe69xXe8xXacxX2xXdfxX1cbxX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX1xXdxX1e9xX23xX3xX17fxX32xX1xX5dxX3xX1f1xX8fxX9exX1a4xXexX3xX7xX1f8xX3xX2xXe8xX1fcxX17fxX1bdxX69xXcxX201xX3xX4xX204xX6xX3xX207xX6xX23xX3xXcxX1xX3exX20exX23xX32xX3xXd6xX21xX3xXcxX182xX23xX1xX3xX204xX9exX2dxX3xX4xX44xX23xX32xX3xXexX14xX4xX3xX32xXdxX14xX36xX3xX51xX21xX4xX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xXexX5cxX5dxX3xXexX3exX3xXexX3exX65xX23xX32xX3xX26xX1b5xX3xX32xX27exXbxX3xXbxX1xXb29xX23xX3xXexX3ccxX36xX3xX7xX1e4xX3xXexX1xX1f8xX23xX32xX3xX23xX1xX18xXexX3xXexX5cxX36xX23xX32xX3xXexX3exX3xXexX3exX65xX23xX32xX3xXd6xX283xX3xX1xX283xX23xX1xX3xX26xX1cxX23xX32xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX14xX23xX3xX91xX1cxX2dxX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xXdxX18cxX23xX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xX4xX14xX4xX3xX51xX30xX23xX3xXexX1cxX4xX3xXexX5cxX36xX23xX32xX3xXexX182xX23xX1xXc9xX3xX3e1xX1b5xX3xX4xX27exX3xX2xXacxXacx11092xX3xX4xX14xX23xX3xX91xX1cxX2dxX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xXdxX18cxX23xX3xXd6xX283xX3xXdfxXacxX131cxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xX26xX3exX3fxX4xX3xXexX8fxX9exX18cxX23xX3xXexX5cxX8fxX9exX21exX23xX3xXbxX1xX27xX3xX91xXdxX1a4xX23xX3xX4xX1xX204xX3xXexX5cxX3exX40axX23xX32xX3xX26xX3exX20exX23xX32xX3xX5xX1f8xXdxX3xX4xX204xX6xX3xX3e1xX194xX23xX32xX2dxX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xX7xX14xX4xX1xX2dxX3xXbxX1xX14xXbxX3xX5xX8fxX5e7xXexX3xX4xX204xX6xX3xX17fxX1xX283xX3xX23xX3exX2bxX4xXc9xX3xX178xX1cxXdxX3xXd6xXdxX18cxX23xX3xX26xX36xX283xX23xX3xX1a3xX1a4xXexX2dxX3xXexX1xX1f8xX23xX32xX3xX23xX1xX18xXexX3xX1a3xX1xX526xX4xX3xXbxX1xX21xX4xX3xX1a3xX1xX27exX3xX1a3xX1xX1a9xX23xX2dxX3xXbxX1xX14xXexX3xX1xX8fxX9exX3xXbxX1xXd19xX2axX3xX4xX1xX18xXexX3xXexX1f8xXexX3xX26x111baxXbxX3xX4xX204xX6xX3xX23xX32xX3exX20exXdxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xXe2exXdxX1e9xXexX3xX17fxX6xX2axX2dxX3xX4xX1xX204xX3xX26xX1cxX23xX32xX3xX26xX18xX8fxX3xXexX5cxX6xX23xX1xX3xXbxX1xf8a4xX23xX32xX2dxX3xX4xX1xX1f8xX23xX32xX3xX30xX2axX3xX2axX3exX8fxX2dxX3xX1xX36xX3ccxXexX3xX26xX1cxX23xX32xX3xX220xX51xXdx11601xX23xX3xX91xXdxX1a4xX23xX3xX1xX1418xX6xX3xX91xX39bxX23xX1xX2a2xX2dxX3xX1a3xX1xX526xX4xX3xXbxX1xX21xX4xX3xX23xX1xX24xX23xX32xX3xX91xXdxX47dxX8fxX3xX1xXdxX1e9xX23xX3xX7xX8fxX9exX3xXexX1xX36xX14xXdxX3xXd6xX21exX3xXexX3exX3xXexX3exX65xX23xX32xX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xXexX5cxX5dxX2dxX3xX26xX3ccxX36xX3xX26xX3a1xX4xX2dxX3xX5xX1f8xXdxX3xX7xX1f8xX23xX32xX2dxX3xX220xXexX1e4xX3xX51xXdxX1438xX23xX3xX91xXdxX1a4xX23xX2a2xX2dxX3xX220xXexX1e4xX3xX4xX1xX8fxX9exX47dxX23xX3xX1xX27exX6xX2a2xX3xXexX5cxX36xX23xX32xX3xX23xX1cxXdxX3xX91xX1cxXc9xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX207xX36xX51xX9exXaxX12xXcxX8fxX9exX3xXd6x13821xX23xX3xX4xX1418xX23xX3xX2axX1cxXexX3xX7xX1f8xX3xX1xX3ccxX23xX3xX4xX1xX1a4xX2dxX3xX7xX36xX23xX32xX3xX4xX44xX23xX32xX3xXexX14xX4xX3xX32xXdxX14xX36xX3xX51xX21xX4xX3xX4xX1xX57xX23xX1xX3xXexX5cxX5dxX3xXexX3exX3xXexX3exX65xX23xX32xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX14xX23xX3xX91xX1cxX2dxX3xX1xX1cxXdxX3xXd6xXdxX18cxX23xX2dxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xX5xX283xX3xX23xX1xXdxX1e9xX2axX3xXd6xX21xX3xX1f1xX8fxX6xX23xX3xXexX5cxX581xX23xX32xX2dxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX18xXbxX3xX1xX1cxXdxX3xXexXdxX1a4xXbxX3xXexX21xX4xX3xX26xXd19xX9exX3xX2axX3ccxX23xX1xX3xXexX8fxX9exX18cxX23xX3xXexX5cxX8fxX9exX21exX23xX2dxX3xXd6xX5e7xX23xX3xX26xX1cxX23xX32xX2dxX3xX1x1682fxX3xXexX5cxX3fxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xXd6xXdadxX23xX32xX3xX7xX30xX8fxX2dxX3xXd6xXdadxX23xX32xX3xXaexX6xX2dxX3xXd6xXdadxX23xX32xX3xX32xXdxX194xXdxX3xXbxX1xX27exX23xX32xX3xX2axX5f9xXexX3xX91xX340xX23xX32xX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX1xXdxX1e9xX23xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX204xX3xXexX5cxX3exX40axX23xX32xX2dxX3xX1a3xX1a4xX3xX1xX36xX3ccxX4xX1xX2dxX3xX4xX1xX3exX40axX23xX32xX3xXexX5cxX39bxX23xX1xX3xXexX5cxX581xX23xX32xX3xXexX30xX2axX3xX4xX204xX6xX3xXexX182xX23xX1xXc9xX3xXe2exX5e7xX23xX3xX26xX1cxX23xX32xX2dxX3xX1xX158dxX3xXexX5cxX3fxX3xXbxX1xX21xX3xX23xX24xX3xXexX57xX4xX1xX3xX4xX1e4xX4xX3xX1xX581xX4xX3xXexX5e7xXbxX2dxX3xX23xX30xX23xX32xX3xX4xX6xX36xX3xX23xX1xX5e7xX23xX3xXexX1xX3a1xX4xX2dxX3xX1xXdxX47dxX8fxX3xX91xXdxX1a4xXexX3xXbxX1xX14xXbxX3xX5xX8fxX5e7xXexX2dxX3xXexX5cxX39bxX23xX1xX3xX26xX1cxX2dxX3xX4xX1xX8fxX9exX18cxX23xX3xX2axX44xX23xX3xX23xX32xX1xXdxX1e9xXbxX3xXd6xX21xX2dxX3xX1a3xXdxX1a4xX23xX3xXexX1xX3a1xX4xX3xXaexX30xX9exX3xX51xX1e4xX23xX32xX3xX32xXdxX6xX3xX26xX39bxX23xX1xXafxX3xX5cxX34fxX23xX3xX5xX8fxX9exX1e9xX23xX3xXbxX1xXd19xX2axX3xX4xX1xX18xXexX3xX26xX3ccxX36xX3xX26xX3a1xX4xX3xX220xXcxX1e4xX3xXexXdxX23xX3xXe69xX3xXexX1e4xX3xXexX5cxX581xX23xX32xX3xXe69xX3xXexX5cxX8fxX23xX32xX3xX1xX5e7xX8fxX3xXe69xX3xX26xX194xX2axX3xX26xX6xX23xX32xX2a2xX3xX32xX526xX23xX3xXd6xX2bxXdxX3xXexX1xX1e4xX4xX3xX1xXdxX1e9xX23xX3xX13xX1xX182xX3xXexX1xX5dxX3xXacxXecxX3xX4xX204xX6xX3xX207xX1cxX3xX13xX1xX57xX23xX1xX3xXexX5cxX5dxX3xXd6xX21exX3xX220xX3e1xXd19xX9exX3xX2axX3ccxX23xX1xX3xX1xX581xX4xX3xXexX5e7xXbxX3xXd6xX283xX3xX5xX283xX2axX3xXexX1xX10xX36xX3xXexX3exX3xXexX3exX65xX23xX32xX2dxX3xX26xX3ccxX36xX3xX26xX3a1xX4xX2dxX3xXbxX1xX36xX23xX32xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX178xX344xX3xX13xX1xX57xX3xX931xXdxX23xX1xX2a2xXc9xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13653xX8fxXexX1xX36xX5cxXaxX12xX17cxX18cxX3xX178xX283xX0xX69xXbxX12
Lê Hà