(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022; phát động thi đua với chủ đề “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19” và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Sáng 1-3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022; phát động thi đua với chủ đề “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19” và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Thừa quỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Bộ CHQS tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban và chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 của Tư lệnh Quân khu 4. Theo đó, năm 2022 lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18-1-2018 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 và Nghị quyết số 269-NQ/ĐU, ngày 13-9-2013 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 439-NQ/ĐU, ngày 27-12-2021 của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Mệnh lệnh số 3415/ML-QK ngày 28-12-2021 của Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022. Quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện kỹ, chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt. Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị từng đơn vị.

Kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu, huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, khí tài hiện có, nhất là vũ khí trang bị, khí tài mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chiến đấu, phương án tác chiến, điều kiện chiến tranh công nghệ cao.

Chủ động điều chỉnh nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; tích cực đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập hiệp đồng binh chủng giữa các lực lượng trên địa bàn, trong khu vực phòng thủ. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm cho huấn luyện đạt chất lượng, hiệu quả cao. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến bảo đảm cho lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng đã quán triệt những nhiệm vụ, yêu cầu cơ bản, nội dung, mức độ huấn luyện cho từng đối tượng của mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 đến lãnh đạo các phòng, ban và chỉ huy các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, nhấn mạnh: Năm 2022 dự báo tình hình thế giới, khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định; địa bàn Quân khu nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng vẫn là trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, cực đoan trong tôn giáo. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp; tác động của biến đổi khí hậu và mặt trái của cơ chế thị trường đối với đời sống cán bộ, chiến sĩ ngày càng phức tạp và gay gắt hơn. Đặc biệt, trong năm 2022 tỉnh Thanh Hóa cùng với các tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2022, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, của Đảng uỷ Quân khu, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và hướng dẫn của các cơ quan Quân khu. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng để cán bộ, chiến sỹ nhận thức đúng nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh triển khai sớm nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; quán triệt và thực hiện tốt phương châm, phương pháp huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng, huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, đối tượng, đơn vị và địa bàn tác chiến.

Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác dân quân tự vệ; tập trung xây dựng lực lượng dân quân biển, dân quân thường trực trên các địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, tuyến biên giới phía Tây của tỉnh. Nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội địa phương, giáo dục quốc phòng - an ninh và tham mưu thực hiện tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng.

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo bước chuyển biến vững chắc trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, gắn với xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trao Cờ thi đua thi đua của Chính phủ cho Bộ CHQS tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Thừa quỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Bộ CHQS tỉnh.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đã trao Cờ thi đua thi đua của Chính phủ cho Bộ CHQS tỉnh là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

Thừa quỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Bộ CHQS tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Cũng tại hội nghị, Thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19”.

Đại diện các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, trong đó phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh của trên, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2022.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]