(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16 - 10, dưới sự chủ trì của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 (khóa XVIII) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020 và nhiều nội dung rất quan trọng liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Ngày 16 - 10, dưới sự chủ trì của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 (khóa XVIII) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020 và nhiều nội dung rất quan trọng liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Đỗ trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020, nêu rõ: Trong 9 tháng năm 2020 mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của đại dịch COVID - 19, nhưng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt được kết quả tích cực, nội bật là: Kiểm soát tốt dịch bệnh COVID - 19; thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID -19 vừa duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ, nhất là giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thu ngân sách nhà nước, huy động vốn đầu tư phát triển. Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô cấp tỉnh năm 2020 với số dự án và số vốn thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định.

Đặt biệt, tỉnh đã đề xuất và được Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05 - 8 - 2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Thanh Hóa trong vùng và cả nước, có ý nghĩa quan trọng để tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo khí thế mới để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo cũng nêu lên một số hạn chế, yếu kém trong thực hiện 9 tháng năm 2020. Đồng thời đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm năm 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trình bày các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các bộ, ngành Trung ương, chỉnh sửa Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình, Nội quy, Quy chế Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ thêm những kết quả đạt được trang 9 tháng năm 2020; nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, điều hành trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2020.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh sản xuất. Tiếp tục kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là nhóm doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho tăng trưởng, thu ngân sách.

Quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án dự kiến khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các ngành khối lĩnh vực văn hóa - xã hội tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là tiếp tục kiểm soát tốt dịch COVID - 19, nhất là tại các cơ sở khám, chữa bệnh, kiểm soát chặt khu vực biên giới, kiểm soát dịch trong cộng đồng; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm. Tăng cường đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ động nắm bắt kịp thời tình hình, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính.

Các ngành chức năng cần rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2020 sát đúng với tình hình thực tế, để có giải pháp chỉ đạo, điều hành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2020 là rất đáng khích lệ, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, đại dịch COVID-19 đã tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Trên cơ sở các kết quả, số liệu nêu trong báo cáo, đồng chí yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan, rà soát, tính toán lại tổng giá trị sản xuất của các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt là các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong những tháng cuối năm. Đồng thời rà soát các lĩnh vực văn hóa - xã hội, có các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ với kết quả cao nhất.

Về các mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020. Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ đông; chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân năm 2021. Tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID - 19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính. Triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án để giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo an ninh - trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và tổ chức khánh thành, khởi công mới các dự án trọng điểm, dự án chào mừng Đại hội; tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền, các địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến với mọi tầng lớp Nhân dân. Để trong những ngày diễn ra Đại hội trở thành ngày hội lớn trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh.

Đối với công tác liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí yêu cầu các đồng chí được phân công nhiệm vụ đề cao trách nhiệm cá nhân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, để Đại hội thực sự thành công, tạo khí thế sôi nổi thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]