(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho tỉnh Thanh Hóa tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc. Trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947), Người căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. Khắc ghi lời dạy của Bác, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Học Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”: Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho tỉnh Thanh Hóa tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc. Trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947), Người căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu. Khắc ghi lời dạy của Bác, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Học Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”: Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấuNghề sản xuất truyền thống thủ công mỹ nghệ huyện Nga Sơn giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Ảnh: Lê Hà

Tin liên quan:
  • Học Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”: Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu
    Học Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”: Lan tỏa những mô hình, ...

    5 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị. Nhiều đảng bộ trong tỉnh đã có những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05, góp phần dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Ở những nơi đó, lớp lớp cán bộ, đảng viên đã, đang hướng về dân, gắn bó với dân, chăm lo cho dân như mệnh lệnh từ trái tim mình.

Gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 12-9-2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng thời ban hành chương trình hành động để tổ chức triển khai trong toàn đảng bộ, giai đoạn 2016-2021. Theo đó, cấp ủy, chính quyền cấp huyện, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị cấp tỉnh đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thành các kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề địa phương để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; khắc phục điểm hạn chế, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, ô nhiễm môi trường...

Trước những kiến nghị, bức xúc của người dân các thôn Cầu Mư, Tân Lập, Bèo thuộc xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc) về tình trạng điện sinh hoạt yếu, đường dây kém, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, sản xuất, tháng 1-2021, lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc đã đối thoại trực tiếp với Nhân dân 3 thôn. Tại đây, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lữ Minh Thư đã bàn bạc, thống nhất với Điện lực Thanh Hóa và Nhân dân đưa ra lộ trình giải quyết. Quan điểm của huyện là ngành điện khẩn trương, làm càng sớm càng tốt để Nhân dân sớm có nguồn điện ổn định. Bí thư Huyện ủy cũng cam kết với Nhân dân trong xã, những kiến nghị chính đáng, phù hợp với quy định pháp luật sẽ được giải quyết triệt để. Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sau 2 tháng thi công, đến tháng 3-2021, chất lượng nguồn điện cung cấp cho 3 thôn này đã được cải thiện rõ rệt. Nhân dân tin tưởng, phấn khởi trước sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và người đứng đầu.

Năm 2020, xã Quang Trung (thị xã Bỉm Sơn) thực hiện 2 dự án mở rộng năng lực sản xuất Chi nhánh Tổng Công ty May 10 với diện tích 11 ha và Dự án khu dân cư phố chợ với diện tích 26 ha ảnh hưởng đến đời sống của 224 hộ dân do thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều người dân băn khoăn về công tác bồi thường giải quyết việc làm cho con em đã được cấp ủy, người đứng đầu trực tiếp đối thoại giải quyết. Chỉ sau thời gian ngắn, các hộ đã đồng thuận từng bước bàn giao mặt bằng cho dự án. Đây là một trong số nhiều việc mà Đảng ủy xã Quang Trung tập trung giải quyết dứt điểm trong những năm qua. Đồng chí Trương Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy xã Quang Trung cho biết: Phải đặt mình vào vị trí của người dân bị ảnh hưởng quyền lợi để thấu hiểu; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Việc nào chính quyền làm chưa đúng thì phải nhận thiếu sót trước dân, phải cầu thị lắng nghe ý kiến của công dân trong giải quyết vụ việc; tuyệt đối không được kỳ thị với người đi khiếu nại, tố cáo. Những vụ việc đã thống nhất biện pháp giải quyết thì phải khẩn trương thực hiện, không được ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm.

Không nói suông, không hình thức; phải gắn việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và mỗi một cán bộ, đảng viên là yêu cầu của cấp ủy các cấp sau khi tổ chức quán triệt các nội dung chuyên đề Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện theo tư tưởng của Bác: Nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung giải quyết được nhiều vấn đề Nhân dân kỳ vọng. Đó là, năm 2017: Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư, phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp; giải quyết các vấn đề bức xúc về ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong doanh nghiệp, sắp xếp giáo viên dôi dư; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Năm 2018, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sức mạnh toàn dân, các nguồn lực trong xã hội để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội; chỉ đạo sơ kết, đánh giá tình hình giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2019, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa; 70 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người. Năm 2020, lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025...

Xây dựng tập thể kiểu mẫu, cá nhân kiểu mẫu

Cụ thể lời dạy của Bác, UBND huyện Đông Sơn đã ban hành Đề án “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020”. Với những cách làm cụ thể, sáng tạo, 5 năm qua, phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu trên địa bàn huyện đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, đặc biệt làm chuyển biến nhận thức của Nhân dân và cán bộ, công chức về xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu. Nhân dân đã nhận thức được quyền lợi, trách nhiệm của mình trong xây dựng thôn kiểu mẫu; xác định xây dựng thôn kiểu mẫu là xây dựng hiệu quả các phong trào thi đua như phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng cao nên tự giác thực hiện. Đối với cán bộ, công chức, chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn; thái độ ứng xử, tác phong, tinh thần phục vụ Nhân dân. Kết quả, đến nay, toàn huyện có 50.857/60.159 công dân được công nhận danh hiệu kiểu mẫu (đạt 84,5%); 17.340/21.586 gia đình đạt kiểu mẫu (đạt 80%); 51/94 thôn, khu phố kiểu mẫu (đạt 54%); 21/38 cơ quan, đơn vị đạt kiểu mẫu (đạt 55%); 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn nỗ lực, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu. Tỉnh ủy đã cụ thể hóa chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn tài liệu, hướng dẫn triển khai học tập “Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm Thanh Hóa”. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh triển khai sâu rộng việc xây dựng danh hiệu công dân kiểu mẫu; doanh nghiệp kiểu mẫu; thôn, bản, tổ dân phố kiểu mẫu; huyện, thị xã, thành phố kiểu mẫu. Kết quả, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã có 285 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu và hơn 25.000 công dân được công nhận danh hiệu kiểu mẫu.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã xác định: phấn đấu tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu năm 2025 đạt 20% trở lên. Để cụ thể hóa chỉ tiêu này, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công dân kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng tham gia.

Niềm tin và khát vọng thịnh vượng

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu và kết thúc nhiệm kỳ với rất nhiều thành công và thắng lợi. Kinh tế luôn tăng trưởng ở mức cao, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 12,1% và trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đến nay, quy mô kinh tế của tỉnh đã đứng thứ 8 cả nước và cao nhất trong các tỉnh Trung bộ. Thu ngân sách Nhà nước tăng cao so với đầu nhiệm kỳ; tốc độ tăng thu bình quân hằng năm đạt 18,1%, trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đạt được kết quả tích cực và nhiều mặt trong nhóm số ít các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch COVID-19, song kinh tế của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng. Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tiếp tục được triển khai thực hiện sâu rộng và đạt được kết quả đáng khích lệ, Thanh Hóa hiện đang dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn NTM. Đến nay, toàn tỉnh đã có 8 đơn vị cấp huyện, 327 xã, 858 thôn, bản (trong đó có 685 thôn, bản miền núi) đạt chuẩn NTM; 25 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã, 78 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã.

Đặc biệt, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đã tạo điều kiện mới để tỉnh ta phát triển nhanh hơn và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn Thanh Hóa, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-LĐLĐ về phát động phong trào thi đua “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021-2030. Những tháng đầu năm 2021, phong trào thi đua đã được phát động và triển khai sâu rộng trong các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, khu vực sản xuất, kinh doanh phát động phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, hiệu quả tốt hơn”; khu vực hành chính, sự nghiệp phát động phong trào “Chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả” và được triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phong trào thi đua được phát động cùng thời điểm CNVCLĐ trong tỉnh hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy sức sáng tạo và lòng nhiệt huyết của đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh, nỗ lực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Sau 40 ngày cao điểm triển khai thực hiện chương trình, tỉnh Thanh Hóa đã có 23.328 lượt sáng kiến của đoàn viên, CNVCLĐ, đứng thứ 2 cả nước; trong đó chủ yếu là các sáng kiến trong lĩnh vực sản xuất có giá trị làm lợi cao, tạo sản phẩm mới, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, sáng kiến vì cộng đồng...

Đạt được những kết quả to lớn trong những năm qua và đặc biệt là nhiệm kỳ 2015-2020, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Những thành công đó đã mang lại lợi ích thiết thực cho dân, giải quyết được nguyện vọng chính đáng của dân. Từ đó củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm Thanh Hóa, cùng những bài học quý giá được vận dụng ở từng địa phương, lĩnh vực, cương vị công tác càng tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc Tổ quốc, sớm thực hiện thành công “khát vọng thịnh vượng” và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Nhóm phóng viên XDĐ-NC {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]