(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq+4buuw41IUOG7uE4wMOG6rEdddlYx4bu4U0fhu4B24buuw5Mj4buuSOG7uOG7nF1I4buDTiNI4buF4buuw51IUsOSPUhQxqBdSDHDnSPhu65I4bu24bq3SDHhu65WSOG6o8OTPUjhu7g8XUjDjUlIdsOz4burdsOJSCPDlUBI4buuKlBIw4xJw4xJLcOMScOMw43hur4v4buuw43hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXcOzU05RR+G7gHfhu4PGoWZIMcOdI+G7rkjhuqNhTkjhu6BOI0jhu67DkyPhu65IIjLhuq/hu6YxSFJZI+G7rkjhuqPFqEjhuqNWxq9QSDHhu67DkyPhu65I4bu44bucXUjhu4NOI0jhu4Xhu67DnUhSw5I9SFDGoF1IMcOdI+G7rkjhu7bhurdIMeG7rlZIMTLhuq/hu6gjSDBWI+G7rkjhuqPDkz1I4bu4PF1Iw41JSDEgMiPhu6xI4buuKlBIXeG7riFIMeG7rjoj4busSCPDlUBI4buuKlBIw4xJw4xJLcOMScOMw43hurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buA4bq+VkDhu6xIUOG7uE4wMOG6rEdRMeG7rjJA4bugSFbhu4VTIzFTIEdIMDHhuq/hu7hT4bqsR8OjVlEx4buuxJBISuG7iEldxINFSOG7rlNW4bus4buuMcSQSOG7iMOMS13Eg0VHSDAgUOG6rEcvL1BRI+G6uOG7oE49MeG7rk4j4buu4buuPU7hurjhuqMjL1FTMOG7tjE9XS8jU8OjMC/DjEnDjEovw41LS1HDjElNScOM4buITTHDjcONScSo4bu4xKgtw41J4bq44bu0XeG7rEdITuG7uDHhuqxHduG7rsOTI+G7rkjhu7jhu5xdSOG7g04jSOG7heG7rsOdSFLDkj1IUMagXUgxw50j4buuSOG7tuG6t0gx4buuVkjhuqPDkz1I4bu4PF1Iw41JSHbDs+G7q3bDiUgjw5VASOG7ripQSMOMScOMSS3DjEnDjMONR0jDo1ZRMeG7ruG6rEdK4buISUdI4buuU1bhu6zhu64x4bqsR+G7iMOMS0dIL+G7gOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4VOXTFWPSNH4buA4bqrI+G7rkhAViPhu65I4buuKk7hurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buAduG7rlM9SFIkw4lI4buDTiNI4buF4buuw51IUsOSPUjhu6wsQEjDjUh2IDh9I+G7rEjhu4NOI0jhu4Xhu67DnUhSw5I9w4lI4buISOG7q+G7riRIdiA4fSPhu6xI4buDTiNI4buF4buuw51IUsOSPcOJSOG7ik1Id+G6tUjhuqNW4bukI0jhu4Xhu67DnUhSw5I9SOG6o8OTSMSoSHYhSDHhu644SOG7tuG6scOJSOG7rFYzXUjhuqNWxq9Q4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gOG7g04jSOG7heG7rsOdSFLDkj1IUCRII+G7rlbGr0BI4bqjNUjhu6xWM11Id+G7g8ahZkgxw50j4buuw4lI4buF4buuNkgxWVDhu65Id+G7g8ahZkgxw50j4buuSFDhu67DnUhSw5I9SDEhSFDhu645UEjhu7bhurdIMeG7rlZIMTLhuq/hu6gjSDBWI+G7rkjhuqPDkz1I4bu4PF1Iw41JSHbDs+G7q3ZII8OVQEjhu64qUEjDjEnDjEktw4xJw4zDjUgxIOG7pCNIUllOSOG7oMOTI0gxw50j4buuSDHhu65TPUhSMyPhu6xI4bu24bumSOG7rj3DklDhu67DiUhd4buuOCkj4busSE8jSFLhu45IUjh7UEjhu4Xhu642SDFZUOG7rkh34buDxqFmSDHDnSPhu65IXeG7ruG7pEhRMuG6r8avMcOJSFLhu4xASOG7oOG7jD1IMTLhuq/GrzFIUjtWSE4jSDE9w5Mjw4lII+G7rOG7rlbhu6RASDEzUMOJSFDhu67GoDFI4bu4OHsj4busw4lI4bu24buuT1Dhu65IIjJOI0jhuqPDk0jhu7bhu646I+G7rEhS4buoSMSD4buM4bqvSCBOSDBOVkjEgyQxw4lIMVbhu6QySFDDoVDDiUjhuqNWSF3hu67DkkBI4buxMuG6r0hQ4buu4bumSDEy4bqv4buoI0gwViPhu65IMSAyI+G7rEjhu64qUEhQKUgwfUjhuqPDk0gxMuG6r+G7qCNIMFYj4buuSDEgMiPhu6xI4buuKlBIXeG7riFIMeG7rjoj4busSFA2Tkjhu4MuSG9WTz1IUTVQSOG6o8OTSGfDkz1IMcOSPUjhuqPDk0hQT1BIIjLhuq9IUlkj4buuSOG7rlbGryNI4buuw5Mj4buuSFA2Tkhd4buuT11I4bu4MuG7nDHhurhI4buDTiNI4buF4buuw51IUsOSPUjhu649w5IxSFIuI+G7rEgx4buuUz1IUOG7ruG7pkhSLkjhu7ZW4bukQEgj4buuVsavQEjhuqPDk0gxw6FI4busVuG7jFZIMeG7ruG7qEgwTjJI4bu24buuVkjhu649w5MjSDHhu67DkyPhu65II+G7rlbGr0BI4bqjNeG6uOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4M9UeG6r0fhu4Dhur5OSOG7riBT4buw4bqsR+G7rjExXTDEkC8vIl1d4bu44bq4MeG7rk4j4buu4buuPU7hurjhu6w94bqj4bq44bqjIy/huqPhu6BdIl8x4buuTiPhu67hu649TuG6uCMw4buwLzAxIC9o4bql4buDw43hu4pow4xMScSow4zhu4Phu4VJTeG7heG7iEvDjMSoTMSoTUpJSeG7ikrEqG7hu4Xhu4gv4bqo4buwVuG7uFMvZnYt4bqi4buDZnbhu6t2TcSoSUzEqMSow41MxKgtSi3DjEnDjEnDjcSoTeG7isON4buISsONw4zEqErDjE1f4bq8xIMyI+G7rCNRw4rhurzDjErhurhJSuG6uMOMScOMSV/DjUrhu67hu4jEqF3hu4hKw4pfMFbhu6wjU1HhurhdUeG7sEfhu4DEglNASCIy4bqv4bumMUhSWSPhu65IMcOSVkhS4buW4bqv4bq44bq+L07hu4Dhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4bqlMjHhu649IEfhu4Dhu4NnduG6vi9d4buA

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]