• Lo ngại tình trạng hút thuốc lá ở học sinh
    10:53 23/04/2019

    (Baothanhhoa.vn) - Mặc dù tác hại đối với sức khoẻ do hút thuốc và khói thuốc gây ra đã được cảnh báo liên tục và rộng rãi nhưng hiện nay, tình trạng hút thuốc trong cộng đồng, đặc biệt là trong học sinh đang có chiều hướng gia tăng.

  • Môi trường học đường không có khói thuốc
    20:20 13/12/2018

    (Baothanhhoa.vn) - Quyết định số 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020” nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm tỷ lệ thanh, thiếu niên (15-24 tuổi) hút thuốc xuống còn 18%

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Tắt [X]