• Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá
  09:03 02/10/2020

  (Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, công tác phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành liên quan và sự tham gia tích cực của các tầng...

 • Lo ngại tình trạng hút thuốc lá ở học sinh
  10:53 23/04/2019

  (Baothanhhoa.vn) - Mặc dù tác hại đối với sức khoẻ do hút thuốc và khói thuốc gây ra đã được cảnh báo liên tục và rộng rãi nhưng hiện nay, tình trạng hút thuốc trong cộng đồng, đặc biệt là trong học sinh đang có chiều hướng gia tăng.

 • Môi trường học đường không có khói thuốc
  20:20 13/12/2018

  (Baothanhhoa.vn) - Quyết định số 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020” nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm tỷ lệ thanh, thiếu niên (15-24 tuổi) hút thuốc xuống còn 18%

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Tắt [X]