(Baothanhhoa.vn) - Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này, Thiếu tướng Mohammad Bagheri ngày 9/7 cho biết, quân đội Iran sẽ có hành động đáp trả vào một thời điểm thích hợp đối với Anh, sau vụ việc Anh bắt giữ một tàu chở dầu của Iran ở khu vực ngoài khơi vùng lãnh thổ Gibraltar hồi tuần trước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqvw6BZ4bu34buDcOG6seG7icWp4buT4bqx4buSw71jcOG6seG7icSp4bqx4buLdGPhurHhu4lkeOG6seG7tcO9w6nhurHhurLDgeG6sUNw4buR4bqxw63hur3hu7XhurHDtOG7k+G6tuG6seG7tcSR4bu34bqxw6zhu5F24bqx4buLZuG7t8OhL+G7keG6s8Ogw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jhu5DEqWPhu4vhuq/DoOG7kOG6uXDDtOG6seG7teG7kcO5cMO04bqx4bu14buFcOG6scOtZHDhurHDrOG7keG7mXDhu5HhurHhu7Xhu5HDg8Os4bqx4bu0Y+G7s3Dhu5Phu6HhurHDrMOAY+G6seG7ksO9Y3DhurHhu4tpcOG6seG7n+G7reG7k+G6seG7tMawcMO04bqx4bu14buRY+G7oeG6seG7oeG6ouG7t+G6seG7tcO94bqidnDDtOG6sXnhu7fhu4Nw4bqx4buJxanhu5PhurFw4bqi4buxw6zhurFwxJHhuqQ24bqx4bu04buR4buTb+G7t+G6seG7teG6ouG7sXDDtOG6seG7oHHhu5Fj4buh4buhY+G7i+G6scONY8O04buRxKnDveG7k+G6sXDDtMSR4bqk4bqxYi/huqnhurHDrOG7kXHhurHDreG7k2/hu7U24bqxeeG7t+G7g3DhurHhu4nFqeG7k+G6seG7ksO9Y3DhurHhu7Nt4bqxw6xy4bqx4buRxJFw4buR4bqx4buJxalww7ThurHhu4lkeOG6seG7tcO9w6nhurHhurLEkXHhurHhu6HFqeG7teG6seG7teG7keG7reG7k+G6seG7ieG7k+G7jeG7oeG6seG7teG7keG7mcOs4buR4bqx4buR4buveOG6seG7ieG7peG7k+G6seG6suG7seG7k+G6sUNw4buRNuG6seG7s2Phu7fhurHhurLDgeG6seG6suG7k8Oyw6zhurFDcOG7keG6scOt4bq94bu14bqxw7Thu5PhurbhurHhu6HFqeG7teG6seG7tcSR4bu34bqxw6zhu5F24bqx4buLZuG7t+G6scOsw4Bj4bqx4buSw71jcOG6sXbhurHhu6Phu5Hhu7fhurHhurLhuq7DrOG6sXDDtHHEkeG7k+G6seG7o+G7keG7q+G7k+G6seG6skFww7ThurHhu5/hurlw4buR4bqx4bu14buRxrDhurHDlOG7k8Otw71j4buf4bu1Y8O94bqx4buR4bun4buT4bqx4bu14bu3ZnDhurHhu7XDveG6ouG7scOsN8OhL3jDoMOh4bu1Y8Ot4bufxKnhurHhu7Phu7XhuqThu5/EqSLhuq/hu6Fjw73DtOG7k3A04bqx4bq1eMOC4bqxY+G7t+G7tXE14bqvw6DDoeG7tcOtceG7i+G6pMOgw6Hhu7XDvcOgw6Hhu7Xhu4vDoMOh4buT4buhw7ThurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqvw6zhu6Hhu7MteOG7kXHhu7Vx4bqv4bqx4bu14buT4bu14bufxKki4bqveeG7t+G7g3DhurHhu4nFqeG7k+G6seG7k8O9Y3DhurHhu4nEqeG6seG7i3Rj4bqx4buJZHjhurHhu7XDvcOp4bqx4bqyw4HhurFjcOG7keG6scOt4bq94bu14bqxw7Thu5PhurbhurHhu7XEkeG7t+G6scOs4buRduG6seG7i2bhu7fhurHhu5Hhu5Vw4buR4bqx4bqz4bqv4bqx4buzw73DrCLhuq8vL8Os4buLcDfDrWNx4bu14buRY3Dhu5Hhu5FxYzfhurJwL+G7i8Sp4buz4buj4bu1cXgvcMSp4bq04buzL+G6s2LhurXhuqkv4bqz4bqp4bqr4buL4bq14bq14bqzw6Ji4bqn4bq14bu14bqn4bq14bqt4buf4bqzN+G7nXjDtOG6r+G6sWPhu5/hu7Ui4bqvWeG7t+G7g3DhurHhu4nFqeG7k+G6seG7ksO9Y3DhurHhu4nEqeG6seG7i3Rj4bqx4buJZHjhurHhu7XDvcOp4bqx4bqyw4HhurFDcOG7keG6scOt4bq94bu14bqxw7Thu5PhurbhurHhu7XEkeG7t+G6scOs4buRduG6seG7i2bhu7fhuq/hurHhu4tj4bu1Yy144buRceG7tXEtccO94buTw7Thu5NwY+G7ny3hu7PDvcOsIuG6ry8vw6zhu4twN8OtY3Hhu7Xhu5FjcOG7keG7kXFjN+G6snAv4buLxKnhu7Phu6Phu7VxeC/hu7d44bufcWPhu4vEqeG7iy/DvcO14bu14bq04bqkw63DvcOCw7Xhu6Hhu5/huqThuqvhu7d64bqyxKnhu7fhu6PDtC/hurXhurfhurNiX+G6t+G6qV/hurdiL+G7tXFww7Rf4bu14buRY+G7oV/hu6Hhu7fhu7df4bu1w73hu7dxcMO0X+G7k8O9Y3Bfw4LhurTDguG7kTfhu514w7Thuq/hurHhu4tj4bu1Yy3hu4vEqeG7s8OsIuG6r+G7tMawcMO04bqx4bu14buRY+G7oeG6seG7oeG6ouG7t+G6seG7tcO94bqidnDDtOG6sXnhu7fhu4Nw4bqx4buJxanhu5PhurHhu5LDvWNwNuG6seG7tOG7keG7k2/hu7fhurHhu7XhuqLhu7Fww7ThurHhu6Bx4buRY+G7oeG7oWPhu4vhurHDjWPDtOG7kcSpw73hu5M34bqxw4lw4buRNOG6seG7ouG7t8O94buL4buT4buz4bu1Y3DhurHhurXhuqXhuq/hurEvw6DDoS/hu7Xhu4vDoMOhL+G7tcO9w6DDoeG7tcO9w6DDoeG7teG7i8Ogw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjGN44bu14buTcXDhuq/DoOG7tMawcMO04bqx4bu14buRY+G7oeG6seG7oeG6ouG7t+G6seG7tcO94bqidnDDtOG6sXnhu7fhu4Nw4bqx4buJxanhu5PhurHhu5LDvWNwNuG6seG7tOG7keG7k2/hu7fhurHhu7XhuqLhu7Fww7ThurHhu6Bx4buRY+G7oeG7oWPhu4vhurHDjWPDtOG7kcSpw73hu5M34bqxw4lw4buRNOG6seG7ouG7t8O94buL4buT4buz4bu1Y3DhurHhurXhuqXDoS94w6DDoS/hu7Xhu4vDoMOhL+G7tcO9w6DDoS/hu7XDrXHhu4vhuqTDoMOhL+G7tWPDreG7n8Spw6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4bu04bqi4buxcMO04bqxw41jw7Thu5HEqcO94buT4bqxw6zhuqBww7ThurFwbuG7t+G6scO9w7rhurHDvcOqcMO0NuG6seG6ssOB4bqxw63hur3hu7XhurHDtOG7k+G6tuG6seG7tcSR4bu34bqxw6zhu5F24bqx4buLZuG7t+G6scOsw4Bj4bqx4buSw71jcOG6seG6ssSCY+G6sXnhu7dj4bqx4bufxJHhurHhu4vhuq5j4bqx4bu1w71ucOG6scOsZOG7k+G6scOs4bux4bqxw63hu5dj4bqx4buJ4bq/4bu1NuG6seG7ksO9Y3DhurHhu7Nt4bqx4buj4buRw7lww7ThurHhu7Xhu5Hhu43hurHhu6Phu5HDuXDDtOG6seG7iWR44bqx4bu1w73DqeG6seG7n2Xhu5PhurHhu5HEkXDhu5HhurHhu4nFqXDDtOG6sXDEkeG6pDfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4bu0w73huqLhu7HDrOG6seG7iXI24bqxw43FqeG6seG7tcO94bqidnDDtOG6sVnhu7fhu6XDrOG6sXjhu5FzcMO04bqx4buSw71jcOG6sUPhu6Hhu5PDveG6seG7kGPhu7Vj4buh4buT4bqxw6zhuqBww7ThurHDrOG7kXHhurHDvcOqcMO0NuG6seG6suG7k8Oyw6zhurFDcOG7keG6scOt4bq94bu14bqxw7Thu5PhurbhurHhu7XEkeG7t+G6scOs4buRduG6seG7i2bhu7fhurHDrMOAY+G6seG7ksO9Y3DhurHhu5/EkeG6seG7ocWp4bu14bqx4buRxJFw4buR4bqx4buJxalww7ThurHhu4nEqeG6seG7i3Rj4bqx4buj4buRw7lww7ThurHhu7Xhu5Hhu43hurHhu4vhu7dww7ThurHhu7Xhu5HDgzfhurHhu7TDvXFww7ThurHhu6Phu5Hhu5PhurHhu4lyNuG6sVDDtHFl4buT4bqx4bu1w73huqJ2cMO04bqx4bugceG7kWPhu6Hhu6Fj4buL4bqx4bucY+G6smPhu4vhurFaY8O94buTw7XhurHDrOG7kcah4bqx4bu1w73hu5nDrOG7kTbhurHhurLDgeG6seG6suG7k8Oyw6zhurFwxJHhuqThurHhu7Nt4bqx4bu1ZXHhurHDvWPhurHigJzhu6HFqeG7teG6seG7teG7k8OzcOG6seG7n8Oy4bqxcMO04bu34bqk4bqx4buR4buT4buN4buh4bqx4bqyxJHhurF44buRw6nhu5PhurHDrOG7keG7heG7oeG6seG7i8OD4bu14bqxcMO0Y+G6pOKAnTfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8OgUMO0xJHhuqThurHhuqUv4bqp4bqx4bqyxIJj4bqxeeG7t2M24bqx4buf4bquw6zhurHhu5/huqLhu69ww7ThurHhu7Xhu5HDgOG6pOG6sXnhu7fhu4Nw4bqx4bufw4HDrOG6scOs4buR4buTb3DhurHhu5BxxJFww7ThurHDtOG7k2PhurFDcOG7keG6seG7ieG6ueG6scO04buT4bq24bqx4bu1xJHhu7fhurHDrOG7kXbhurHhu4tm4bu34bqxw5TDvWPDrMSp4bqx4bqz4bqx4buLceG6sXDDtOG7keG7k+G6sXDDtOG7reG6seG7tcSR4bu34bqxcMSR4bqk4bqx4bqyZ3DhurHDrOG7keG7t+G6pOG7jXDhurHhu4tm4bu34bqx4bu14bux4buT4bqx4buy4bqkw73hu5NjNuG6seG6suG7k+G6sXjhu5Fl4buh4bqxw6xkw6zhurHhu5/DsnDhu5HhurHhu7XDvcSCcMO04bqxeOG7kWXhu7XhurHDrMOAY+G6seG7nuG7k25w4bqx4buh4buTcOG7keG6scOs4buR4buD4bu34bqx4buC4bu34bqxOcSo4bu2YTfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7snHhu7fDvcOsxKnhuq/DoOG7nljhurE54bu04buRxKlx4bqxQ8OVWGHDoS94w6A=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]