(Baothanhhoa.vn) - Vinh dự, tự hào là địa phương được đón Bác về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên (20-2-1947), những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Sơn luôn khắc sâu lời dạy của Người, xác định phải xây dựng Đông Sơn thành huyện kiểu mẫu để cùng cả tỉnh xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Vinh dự, tự hào là địa phương được đón Bác về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên (20-2-1947), những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Sơn luôn khắc sâu lời dạy của Người, xác định phải xây dựng Đông Sơn thành huyện kiểu mẫu để cùng cả tỉnh xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác hằng mong muốn.

Nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị trấn Rừng Thông.

Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Đông Sơn đã xác định việc xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu là một trong 4 chương trình trọng tâm. UBND huyện Đông Sơn đã ban hành Đề án “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020”. Ban chỉ đạo thực hiện đề án đã triển khai, phát động sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhằm tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, người người thi đua, nhà nhà thi đua, tất cả các thôn, xóm, xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu để đạt danh hiệu kiểu mẫu. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cùng với những cơ chế phù hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự đồng tình hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân huyện Đông Sơn, phong trào thi đua xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Đến hết năm 2018, toàn huyện có 48.292 công dân đạt danh hiệu “Công dân kiểu mẫu”; 16.014 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu”; 28 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Thôn, tổ dân phố kiểu mẫu”; 3 cơ quan, đơn vị được công nhận “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”; đang đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận danh hiệu kiểu mẫu cho 8 đơn vị trường học.

Cùng với việc triển khai thực hiện đề án, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn ban hành Kế hoạch số 17-KH/HU ngày 30-1-2016 về đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện phong trào, mô hình, việc làm điển hình tiên tiến. Sau hơn 3 năm triển khai, toàn huyện đã đăng ký và thực hiện xây dựng được 234 phong trào, mô hình, việc làm tiên tiến sát với nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Nhiều phong trào, mô hình được đánh giá cao, đem lại chuyển biến lớn cho bộ mặt nông thôn, đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020” và Kế hoạch số 17-KH/HU đã có tác động tích cực đến kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện. Tính đến tháng 12-2018, huyện Đông Sơn có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Tuy nhiên, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện xác định đạt chuẩn NTM mới chỉ là thành tích và kết quả bước đầu, việc giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí là mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới, tiến tới xây dựng huyện NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở đó, UBND huyện Đông Sơn đã ban hành Đề án “Xây dựng huyện Đông Sơn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2019-2025” với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại. UBND huyện Đông Sơn đã triển khai, yêu cầu trên cơ sở mục tiêu đề án, các xã đánh giá và xây dựng kế hoạch, lộ trình để triển khai thực hiện chi tiết đến từng tiêu chí, nguồn vốn cụ thể, thời gian hoàn thành tiêu chí gắn với việc xây dựng xã và thôn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đăng ký lộ trình về đích.

Huyện Đông Sơn phấn đấu đến năm 2020 có 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền XDNTM bền vững tới cấp ủy, chính quyền, người dân và sự quan tâm của toàn xã hội; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; xã hội hóa các hoạt động văn hóa - xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động các nguồn lực xã hội; phát huy tinh thần “đoàn kết, năng động, sáng tạo” tạo sức mạnh tổng hợp để huyện hoàn thành thắng lợi mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đức Thắng


Đức Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]