(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh có quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025.

Nâng cao hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn

UBND tỉnh có quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025.

Nâng cao hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình đến các cấp, ngành, đoàn thể và các địa phương, nhằm bảo đảm việc thực hiện hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp; tạo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

Cụ thể, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện phức tạp về an ninh, trật tự ngay ở cơ sở thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn. Kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật khác về an ninh, trật tự so với năm trước, mỗi địa phương kéo giảm ít nhất 05% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thống kê năm 2019 (khi chưa xảy ra dịch Covid-19). Đến hết năm 2025, có 99% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; 50% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững; 20% số xã đạt tiêu chí về an ninh, trật tự kiểu mẫu đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu. Có ít nhất 60% số huyện đạt chỉ tiêu 9.4 của tiêu chí số 9 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; 25% số huyện đạt chỉ tiêu 9.1 của tiêu chí số 9 về An ninh trật tự - Hành chính công thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao.

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện phải được quán triệt đầy đủ, sâu rộng và thường xuyên các văn bản của Trung ương, Bộ Công an, của tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; Các cấp, ngành và các địa phương xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu trong Chương trình đã đề ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực phối hợp tham gia thực hiện Chương trình, đồng thời tổ chức giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện Chương trình ở địa phương. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tập hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị gửi văn bản phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]