(Baothanhhoa.vn) - 10 năm phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới” (XDNTM) trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã khơi dậy tinh thần và nguồn lực của toàn xã hội quan tâm đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nhìn lại chặng đường đã qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoằng Hóa tự tin với những thành quả đã gặt hái được. Toàn huyện có 42/42 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, trong đó 40 xã đã được thẩm định và có quyết định đạt chuẩn NTM. Đó chính là “hành trang” vững chắc để Hoằng Hóa hoàn thiện các điều kiện “cán đích” huyện NTM vào cuối năm 2019 - trước 1 năm so với mục tiêu đã đề ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hoằng Hóa trên hành trình cán đích nông thôn mới: Bài 1: Đảng lãnh đạo, nhân dân đồng lòng

10 năm phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới” (XDNTM) trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã khơi dậy tinh thần và nguồn lực của toàn xã hội quan tâm đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nhìn lại chặng đường đã qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoằng Hóa tự tin với những thành quả đã gặt hái được. Toàn huyện có 42/42 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, trong đó 40 xã đã được thẩm định và có quyết định đạt chuẩn NTM. Đó chính là “hành trang” vững chắc để Hoằng Hóa hoàn thiện các điều kiện “cán đích” huyện NTM vào cuối năm 2019 - trước 1 năm so với mục tiêu đã đề ra.

Huyện Hoằng Hóa trên hành trình cán đích nông thôn mới: Bài 1: Đảng lãnh đạo, nhân dân đồng lòng

Khu nuôi tôm công nghệ cao tại xã Hoằng Hà. Ảnh: Việt Hương

Từ chỉ đạo xuyên suốt...

XDNTM chính là hành trình không ngừng nghỉ để đạt đến mục tiêu: Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững. Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền huyện Hoằng Hóa luôn xác định đây là chủ trương đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chủ động, toàn diện, bài bản, có lộ trình và giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Để thực hiện mục tiêu chương trình đề ra, đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM huyện Hoằng Hóa cho biết: Quán triệt Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM của Chính phủ, huyện Hoằng Hóa đã thành lập ban chỉ đạo chương trình XDNTM; rà soát thực trạng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, qua đó có cái nhìn tổng quan nhất để định hướng cho công tác xây dựng quy hoạch, lập đề án NTM. Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Hoằng Hóa các khóa XXV và XXVI, đều đưa Chương trình phát triển nông nghiệp và XDNTM thành chương trình trọng tâm để lãnh đạo. Hằng năm, nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện đều đưa các chỉ tiêu về XDNTM gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND, ban chỉ đạo chương trình XDNTM đã ban hành nhiều văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, như: Chỉ thị số 01-CT/HU ngày 9-11-2010 của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy về XDNTM; Chỉ thị số 28-CT/HU ngày 22-10-2014 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong XDNTM; các kế hoạch tập huấn kiến thức XDNTM; thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất... và nhiều loại văn bản chỉ đạo khác. Từ đó tập trung chỉ đạo thống nhất, đồng bộ và quyết liệt bằng nhiều chủ trương, giải pháp, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn huyện cùng nhau thực hiện phong trào “Chung tay XDNTM”, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi” và “Huy động hợp lý sức dân để chăm lo cho dân”. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện luôn tuân thủ nguyên tắc “Tiêu chí nào dễ làm trước, khó làm sau” và các chương trình, kế hoạch cụ thể của các tổ chức trong hệ thống chính trị, có sự phân công trách nhiệm cho tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu một cách cụ thể, rõ ràng, không chồng chéo, trùng lắp; xác định người nông dân là chủ thể của XDNTM. Chú trọng việc ban hành cơ chế, chính sách kích cầu, tạo động lực để phát triển, cụ thể như: Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ mục tiêu XDNTM giai đoạn 2012-2015 quy định các xã đạt chuẩn từ 14 tiêu chí trở lên được hỗ trợ 1 tỷ đồng; các xã hoàn thành 3 tiêu chí trở lên/năm, thuộc nhóm tiêu chí số: 2, 3, 6, 10, 11, 15, 17 được hỗ trợ 500 triệu đồng; các xã về đích NTM được thưởng 1 tỷ đồng. Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND huyện, với nội dung: Đến năm 2015 các xã hoàn thành 16 tiêu chí NTM theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia, được hỗ trợ 200 triệu đồng. Đến năm 2015 các xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM (hoặc 18 tiêu chí NTM nếu không quy hoạch chợ nông thôn) theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia, được hỗ trợ 700 triệu đồng. Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ mục tiêu giai đoạn 2016-2020: Đối với các xã hoàn thành 19 tiêu chí NTM theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia, được hỗ trợ 300 triệu đồng và các chính sách hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xã chuẩn quốc gia về y tế, hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, hỗ trợ các trò chơi, trò diễn dân gian, bảo tồn văn hóa truyền thống; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp như mua máy cấy, máy gieo hạt, sản xuất mạ khay đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất; hỗ trợ du nhập nghề mới, hỗ trợ mua máy móc cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, xây dựng thương hiệu sản phẩm... Những chính sách này đã trở thành động lực thu hút đầu tư, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng trong toàn huyện. Ngoài ra, huyện còn quan tâm chỉ đạo xây dựng các mô hình mới, nhất là các mô hình sản xuất để triển khai nhân rộng.

... đến lan tỏa phong trào

Về xã Hoằng Thắng những ngày này, bước thong dong trên những con đường nhựa phẳng lỳ, rộng thênh thang, ít ai biết rằng nơi đây vốn là một vùng quê nghèo khó năm xưa. Nay Hoằng Thắng đã và đang từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh xã, đồng chí Hoàng Sỹ Long, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Thắng, cho biết: Hoằng Thắng có được kết quả như ngày hôm nay, nhân tố quan trọng là sự đồng thuận của người dân. Trên những con đường nhựa, bê tông phẳng phiu chạy dài hun hút còn rất nhiều công trình in đậm dấu ấn của cộng đồng, của lòng dân. Người dân trong xã đã tự nguyện hiến 15.000m2 đất, tháo dỡ hơn 1.000m2 tường rào cùng cổng nhà; chặt cây cối, đóng góp ngày công để mở rộng nâng cấp và cứng hóa các tuyến đường thôn, xóm. Kết quả, hiện nay toàn xã có 4,45km đường giao thông liên xã được nhựa hóa (đạt 100%), 17,64 km đường trục thôn được bê tông hóa (đạt 100%), 17,1 km được bê tông hóa (đạt 100%), 4/4 thôn có nhà văn hóa, bảo đảm diện tích mỗi nhà văn hóa 250m2, khuôn viên nhà văn hóa từ 600-1.200 m2, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân. Toàn xã có 6 điểm vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa thể thao cho người dân; nhà văn hóa hội trường đa năng 250 chỗ ngồi, diện tích khu thể thao 3.000 m2, bên cạnh sân vận động 8.000 m2; những ngôi trường đạt chuẩn, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 42 triệu đồng/người/năm... Những kết quả đạt được trên các tiêu chí đã cho thấy sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền xã và sự hưởng ứng, đồng thuận của người dân khi tin tưởng vào những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Huyện Hoằng Hóa trên hành trình cán đích nông thôn mới: Bài 1: Đảng lãnh đạo, nhân dân đồng lòng

Nông dân xã Hoằng Trinh chăm sóc rau màu. Ảnh: V.H

Đề cập đến việc huyện “chọn” xã Hoằng Thắng là một trong những xã XDNTM nâng cao đầu tiên của huyện Hoằng Hóa, đồng chí Hoàng Sỹ Long chia sẻ: Đây là vinh dự nhưng trách nhiệm cũng rất lớn của địa phương. Bởi, cái khó trên hành trình về đích XDNTM nâng cao này là các tiêu chí đều phải bổ sung, điều chỉnh, nâng cao, đòi hỏi mức độ hoàn thành cao hơn, trong khi đó nguồn lực thực hiện của địa phương còn hạn chế. Tuy nhiên, với tinh thần XDNTM là không có điểm dừng, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoằng Thắng sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giai đoạn 2019-2020 về đích xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Mặc dù xuất phát điểm khi bắt đầu thực hiện XDNTM không cao (5/19 tiêu chí đạt chuẩn) nhưng với sự nỗ lực, đồng lòng của người dân và chính quyền, xã Hoằng Lưu đã vượt khó “về đích” NTM vào năm 2017. Bộ mặt nông thôn nhờ đó cũng từng ngày “thay da đổi thịt”. Để có kết quả như hôm nay, theo đồng chí Lương Hữu Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Lưu: Ðổi mới cách nghĩ, cách làm, biết dựa vào sức dân là chính, đây là yếu tố quan trọng mang đến thành công trong XDNTM của xã.

Nổi bật trong việc đổi mới đó là xã đã chú trọng đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, trọng tâm là phát triển các mô hình sản xuất; chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây con; ưu tiên các mô hình liên kết sản xuất, như: Quy hoạch 150 ha thành vùng nuôi trồng thủy sản bằng việc chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình lúa - cá kết hợp, nuôi tôm...; chuyển đổi 3 ha trồng rau màu sang trồng cây măng tây; vận động nhân dân cho doanh nghiệp thuê 16 ha đất trồng cà rốt xuất khẩu; xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với diện tích 80 ha; đẩy mạnh hoạt động của HTX dịch vụ trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất và xây dựng mô hình liên kết sản xuất khoai tây với Công ty CP Nông nghiệp quốc tế An Việt, tạo điều kiện cho các xã viên góp vốn điều lệ phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động; quy hoạch vùng chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm, nhân dân có điều kiện để đóng góp nâng cao các tiêu chí khác.

Nói về việc huy động sức dân trong XDNTM, đồng chí Lương Hữu Hoan khẳng định: “Nhờ có đoàn kết, có sức dân thì bộ mặt nông thôn của xã Hoằng Lưu mới có sức sống mới như ngày hôm nay”. Trong 10 năm XDNTM, xã đã huy động được hơn 144 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 30%. Từ các nguồn vốn trên, xã đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kiên cố, như: Đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được mở rộng, rải nhựa và bê tông hóa; 3 trường học mầm non, tiểu học, THCS, trạm y tế đạt chuẩn, xã có nhà văn hóa đa năng, khu thể thao 2.000m2, 6/6 thôn có nhà văn hóa - điểm vui chơi. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn được nâng lên rõ rệt. Quan trọng hơn cả là người dân đã hình thành được tư duy sản xuất quy mô lớn, ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, con nuôi.

Đến nay 42/42 xã trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã thành công trong XDNTM. Mỗi địa phương đã xây dựng lộ trình, lựa chọn những giải pháp phù hợp với thực tiễn để thực hiện chương trình một cách hiệu quả nhất. Trong hành trình ấy, bài học đầu tiên cũng là bài học tiên quyết được vận dụng đó là phát huy sức mạnh của sự đoàn kết bởi “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” theo lời Bác dạy – đó là khẳng định của đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Xuân Thu khi trao đổi với chúng tôi về “chìa khóa” quan trọng trong XDNTM ở Hoằng Hóa.

Quả thực, sức mạnh của lòng dân, của sự đoàn kết chính là nhân tố quan trọng để huyện Hoằng Hóa có được diện mạo NTM như hôm nay. Điều đó được minh chứng rõ trên những con số cụ thể: Nếu như tổng số vốn huy động XDNTM từ khi triển khai đến tháng 7-2019 là 9.558 tỷ đồng thì vốn nhân dân đóng góp chiếm đến 46,06%. Trong đó, có 136,8 tỷ đồng do nhân dân đóng góp xây dựng công trình phúc lợi; nhân dân ủng hộ 87.993 ngày công (tương đương 10,59 tỷ đồng) để thực hiện các phần việc. Nhân dân hiến 25,6 ha đất (tương ứng với 64 tỷ đồng) để mở rộng đường giao thông và xây dựng công trình phúc lợi... Từ sự đồng thuận, ủng hộ, đóng góp của nhân dân, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông toàn huyện đạt 81,3% với tổng chiều dài là 1.250 km; hệ thống cơ sở y tế, trường học, cơ sở vật chất văn hóa... ngày càng hoàn thiện, tạo đà cho phát triển chung của huyện.

Bài 2: Thành tựu và định hướng.

Tô Dung – Việt Hương


Tô Dung – Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]