Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày từ 11 - 12/5, ông Kono sẽ tiến hành các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga, ông Vladimir Lavrov. Phía Nhật Bản kỳ vọng sẽ đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán trước chuyến thăm tới Nhật Bản để dự Hội nghị G20 của Tổng thống Nga Putin vào tháng 6/2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0rDuSThu6bhuqPDk2zhu54pScOTw7k9xqDDk+G6oyTEg+G7qsOT4busxahkw5MuxJHDky7hu7LhuqPDk+G7nSXhu7Zhw5PhurU14buqw5Mke8agw5Phu6gmKSTDk+G6oTwpPcOTYSThurU0KT3EqC8k4buMSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2Hhu53hu67GoOG7sE9K4bqiw6A8KT3Dk+G7qiTDo2Thu7Ipw5PhuqMkUCjDky5WPMOT4buw4bucJcOT4buOw5MpPeG7nGTDk+G6o+G6pcOT4buM4buMw5Mtw5Phu4zhu44v4buQScOTIik9w5N0PCk8w5PhuqFZw5PhuqMl4buyKcOTJOG7nCkkw5Phu6rhu5rhu6rDk+G7qsOjMeG7qsOT4bus4bucKMOTYSThu5opw5Phuqs1JcOTKT3hurU2JcOT4busMCk9w5Phu6rDmWHDk8O5PcagScOTIik9w5PhuqohxqDhu7AlKCXDoMOTdcag4bqrw6A84bqrw43Dk0EkKsagw5PDuSThu6bhuqPDk2zhu54pw5MuZcOT4bqrfSk9w5PhuqFZw5Phu6zhu6LhuqPDk+G7rOG6tTfhu6rDk+G6oyXhu7Ipw5Phu6gxw5PhuqPDoDwpPcOT4buq4bua4buqw5Phu6rDozHhu6rDk+G7rOG7nCjDk2Ek4buaKcOT4bqjw6DhurU14buqw5Phu6okw6Nk4buyKcOT4bqjJFAow5PhuqM1JcOTw7kk4bum4bqjw5Ns4bueKcOT4bus4bu4w5Phu7DhuqfDk+G7nTElw5MpPSQ/w5Phu5vhu47DksOT4buq4bq3xqDDk+G6ojIpPcOT4bqjJCApPcOTw7k9xqDDk0HDo+G6oyUpw5Phuqvhu5w8w5PhuqMk4buaKT3Dk+G7ki/hu47DkuG7jOG7lMONxKgvYUrEqOG6o8ag4buoIeG7rsOT4bqh4bqjZCHhu67hur5PKMagw6A9JSlHw5Phu45hY8OTxqDDo+G6ozxIT0rEqOG6o+G7qDzhu7BkSsSo4bqjw6BKxKjhuqPhu7BKxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk/hu6oo4bqhLWEkPOG6ozxPw5PhuqMl4bqjIeG7ruG6vk8pJOG7puG6o8OT4buo4bueKUnDkyk9xqDDk+G6oyTEg+G7qsOT4busxahkw5MuxJHDky7hu7LhuqPDkyQl4bu2YcOT4bq1NeG7qsOTJHvGoMOT4buoJikkw5PhuqE8KT3Dk2Ek4bq1NCk9w5MkJikkw5Phu4xPw5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7quG7sCnDjeG7qMagPOG6oyTGoCkkJDzGoMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buM4buW4buM4buQL+G7jOG7mOG7lOG7sMOU4buM4buQ4buQ4buM4buM4buQ4bqjw5Thu5Thu47hu5Ih4buMw40sYT1Pw5PGoCHhuqPhur5Pw7kk4bum4bqjw5Ns4bueKUnDk8O5Pcagw5PhuqMkxIPhu6rDk+G7rMWoZMOTLsSRw5Mu4buy4bqjw5Phu50l4bu2YcOT4bq1NeG7qsOTJHvGoMOT4buoJikkw5PhuqE8KT3Dk2Ek4bq1NCk9T8OT4buwxqDhuqPGoC1hJDzhuqM8LTzDoCU9JSnGoCEt4bqhw6Dhu6rhur5PLy/hu6rhu7Apw43hu6jGoDzhuqMkxqApJCQ8xqDDjeG6qykv4buw4buu4bqhLuG6ozxhL8OjYSE8xqDhu7Dhu67hu7Avw5Thu6hh4buwZMOVZC48IcOhL+G7jsOS4buM4buWX8OSw5Rf4buM4buULyQ8YeG6o8ag4buqKSTGoOG6o+G7qMagKSk9xqBfYjzhuqvDoMONLGE9T8OT4buwxqDhuqPGoC3hu7Dhu67huqHhu6rhur5P4bqiJOG6t8OT4bqj4bq1NSk9w5PDuSThu6bhuqPDk2zhu54pw5PhuqAkJSl6PMOT4bq94buo4buuw5Phuqvhu5zDk+G6ojIpPcOT4bqjJCApPcOTw7k9xqDDk+G6qiHGoOG7sCUoJcOgw5NBw6PhuqMlKcONw5Phu4cpJEfDk8OA4buuw6PhuqPhu67DoOG6oU/Dky9KxKgv4bqj4buwSsSoL+G6o8OgSsSo4bqjw6BKxKjhuqPhu7BKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYW3GoGHhuqMlPClPSuG6oiThurfDk+G6o+G6tTUpPcOTw7kk4bum4bqjw5Ns4bueKcOT4bqgJCUpejzDk+G6veG7qOG7rsOT4bqr4bucw5PhuqIyKT3Dk+G6oyQgKT3Dk8O5Pcagw5PhuqohxqDhu7AlKCXDoMOTQcOj4bqjJSnDjcOT4buHKSRHw5PDgOG7rsOj4bqj4buuw6DhuqHEqC9hSsSoL+G6o+G7sErEqC/huqPDoErEqC/huqPhu6g84buwZErEqC/huqPGoOG7qCHhu65KxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9Kw7kk4bum4bqjw5Ns4bueKcOT4bqr4bucw5PDuT3GoMOTLiQiKT3Dk+G6oyThu7jDky7EkcOT4budJeG7tmHDk+G6tTXhu6rDkyR7xqDDk+G7qCYpJMOTLuG7uMOT4bqj4bqlw5PhuqHGoMOjw5MuJCXDk+G6oiThu7LDk+G7qiQl4buyKcOT4buj4bujw5Phu6ok4bq3w5Nk4buyw6PDk+G7sDzDk+G6q8OZKcOT4bus4bu0w5PhuqPDoMagKSTDk+G7qiTDmWHDk+G7qiThurfDk8Ohw6Nk4bu0KcOT4buq4bq3xqDDk+G7quG7muG7qsOT4bus4buePMOTJCXhu7Ypw5Phu7A8w5PDuT3GoMOTLiXhu7gow5PhuqE84bua4bqjw43Dk23hu5rhu6rDk+G7rOG7njzDkynhu5xkw5Phu6o+w5PhuqPDnSnDkyHhu5zDk8O5xqAow5N0w6PDoCUhw5PhuqPDoDwpPcOT4bqjJeG7sik9w5PDuT3GoMOT4bqr4bucw5Phuqrhuq8pPcOTIeG7oCkkw5PhuqMkMsOTYSQqxqDDk2xR4buqw5PhuqPDoDwpPcOT4bqjJeG7sik9w5PDuSThu6bhuqPDk2zhu54pw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSuG6oiThurfDk+G6o+G6tTUpPcOTw7kk4bum4bqjw5Ns4bueKcOT4bqgJCUpejzDk+G6veG7qOG7rsOT4bqr4bucw5Phuqvhu5zDk+G6ojIpPcOT4bqjJCApPcOTQcOj4bqjJSnDk+G6o8OgPCk9w5Phu6rDozHhu6rDkz1TYcOT4bqr4bucPMOT4buqw6MgJcOTKVAow5Phu47DkuG7jOG7lMOT4bus4bugw5MpJMOZ4bqjw5PhuqPDoCrDk+G7rMWoZMOTKSTGoCkkw5Phu6rhu5rhu6rDk+G7qsOjMeG7qsOT4bus4bucKMOTYSThu5opw5PhuqE8KT3Dk2Ek4bq1NCk9w5Phu7DhuqfGoMOT4bqjw6DDnSnDk+G6o8OjZMOdKcOT4buoIMOT4buqJMOjKT3DkylQKMOT4buM4buW4buQ4buSw5Nj4buuKMOTY1bhuqPDky4k4buew5MpUCk9w5Phu6zhu7jDk8O5JOG7puG6o8OTbOG7ninDk+G7qj7Dk+G6oyThu7jDk8Ohw6Phu54pw5MhxJHDk+G7jsOTKSQ+KMOT4bus4buePMOTKSRbw5MkNClJw5MoMeG6o8OTLiQlw5Phu50l4bu2YcOT4bq1NeG7qsOTJHvGoMOT4buoJikkw5Phu6zhurU34buqw5MuxJHDky7hu7LhuqPDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oDzDo8Og4buq4buuT0p1QcOT4buK4bqiJOG7rjzDk8OA4buj4bq9ScOTdGQ84buwPOG7iMSoL2FK


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]